top of page

คำอำนวยพร 30 เมษายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ขอให้ท่านได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว]


การอำนวยพรจากอันผิงไท่


คำว่า “อันผิงไท่” มาจากเนื้อหาในคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 35 ที่ว่า “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข”


อันผิงไท่เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไท่เป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำนวยพรของฟ้าดินที่มีต่อมนุษย์ อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติ มหาชนในสังคม บิดามารดา ตลอดจนชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณ ประโยชน์ใน “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ และขอคารวะต่อสี่ปรองดอง” ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัว ประเทศชาติ ทำให้ชีวิตเบ่งบาน และรับใช้สี่ปรองดอง


การอ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” หากอยากได้พลังแห่งความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ต้องเน้นย้ำคำว่า “จริง” คือ ศึกษาจริงทำจริง พูดจริง ฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริง เอาแต่พูดไม่ทำ จะเป็นการผิดต่อร่างกาย มีเพียงการศึกษาประยุกต์ใช้จากการรับรู้กฎ แล้วปฏิบัติ และรับรู้อีกปฏิบัติอีก จึงจะก่อเกิดเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสำนึกบุญคุณ จึงจะเกิดบุญกุศลอันสว่างไสวจากการปฏิบัติคุณงามความดี จึงจะสร้างความอบอุ่นให้แก่สังคมและชีวิต เตือนสติชีวิต สร้างสรรค์พลังแห่งการศึกษาประยุกต์ใช้ให้ชีวิต ในใจเราจึงจะเปี่ยมด้วยการอุทิศความรักแบบอู๋เหวย ให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการได้


เราขออัญเชิญท่านทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรม “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจิง แบ่งปันประสบการณ์ด้วยจดหมายเดือนละฉบับ” อย่างต่อเนื่อง การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจิงมาจากการปฏิบัติและการตื่นรู้ที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว กายใจเป็นหนึ่ง และรวมฟ้าคนเป็นหนึ่ง ในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง ในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ 5 ปี จะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียว


ขอให้การอำนวยพรอันผิงไท่จงแผ่สิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่แด่ท่าน ขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" อย่างต่อเนื่องโดยศึกษาจริง ทำจริง พูดจริง ฝึกฝนจริง และพิสูจน์จริง และได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว


ท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายอีกครั้งว่า จงมีสิริมงคลไปทุกเรื่องบนระยะทางใหม่เทอญ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 30 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1546)

* * *


30祝愿您成长为既绽放,又落地的生活英雄

《道德经》第51章暨连接月祝福连载30

安平泰祝福


“安平泰”一词来自《道德经》第三十五章中的“执大象,天下往,往而不害安平泰”。


安平泰代表创造、广大、平衡的实现力量;安平泰代表人的自性;安平泰代表天地对人类的祝福力量;安平泰也代表对天地万物的感恩、对祖国的感恩、对社会大众的感恩、对父母的感恩以及对自己生命的感恩:感恩我们参与“道德经学用·向四和致敬”的公益读书活动;感恩我们通过学用经典,绽放生命、服务四和的家国情怀!


读《道德经》要想获得更大的力量,要落在一个“实”字上,即:实学实干、实话实说、实修实证。空谈误身,只有对规律从认识、实践到再认识、再实践的学用,才会产生充满爱与感恩的觉知故事;才会产生慈悲光明的践行功德;才会产生温暖社会、撞醒生命、造化生命的学用力量;才会让心中充满无为的奉爱,让人生充满无不为的效能。


我们邀请大家持续参与“学用道德经.每月一信分享”活动。道德经学用,来自我们知行合一、身心合一、天人合一的觉知践行,这在每天看来,没有任何区别;在每月看来,差异微乎其微;在每年看来,差距虽然开始显露,但好像也没什么了不起;但在每五年来看,那就是格局、境界和精神状态的巨大分水岭;等到了十年、二十年、三十年、四十年以后再看,也许就是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟了!


愿安平泰的祝福洒向我们的是大吉祥、大自在。祝福大家持续跟随《道德经》智慧的指引,实学实干、实话实说、实修实证,成长为既绽放又落地的生活英雄!


再次顺祝我们:在新的征程,诸事吉祥!


赵妙果,2022年4月30日,第1546天

0 views0 comments
bottom of page