top of page

คำอำนวยพร 31 ตุลาคม 2564


** เราต้องสำนึกบุญคุณสังคม ประเทศ มนุษย์ และสรรพชีวิตอยู่ตลอด ลองมองดูบ้านที่เราอยู่อาศัย  สิ่งของรอบกาย อาหารที่เรารับประทาน และเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ เรามีคุณธรรมและความสามารถอะไร ตนเองได้มอบอุทิศสิ่งใดเพื่อมนุษยชาติหรือไม่  เมื่อคิดเช่นนี้ จะเกิดความพอเพียงอย่างแท้จริงขึ้นในจิตใน และจะรักษาจิตสำนึกบุญคุณไว้ได้ตลอดไป มีคาถาบทหนึ่งที่สามารถท่องได้ตลอดเวลา คือ"ฉันเป็นผู้ที่มีความผาสุก รู้จักพอ และสำนึกบุญคุณเป็นอย่างยิ่ง" ดังนั้น แม้จะมีแต่อาหารธรรมดาที่จืดชืด มิเพียงแต่จะไม่ไปแย่งชิงอีก แต่ยังรู้สึกสำนึก และอยากทดแทนบุญคุณ การสำนึกบุญคุณคือความผาสุกและมูลราก เช่นนี้ความวุ่นวายใจจะลดลง ชีวิตจะผาสุกสงบสุข ทั่วหล้าจะมีความสันติสุข 


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[อำนวยพรให้ท่านเติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว]


คติธรรม บทที่ 45


การอำนวยพรจากอันผิงไท่


“อันผิงไท่” คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของมูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล คำว่า “อันผิงไท่” มาจากเนื้อหาในคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 35 ที่ว่า “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข”


อันผิงไท่เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำนวยพรของท่านเหลาจื่อที่มีต่อมนุษย์ อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติ มหาชนในสังคม บิดามารดา และชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ใน “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ และขอคารวะต่อสี่ปรองดอง” ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านและประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาแสดงความรู้สึกในจิตใจของชีวิตที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ


ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นเรื่องราวการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยรักและการสำนึกบุญคุณ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตา ประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคม ปลุกชีวิตให้ตื่น และยังสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เจิดจรัส เป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการอุทิศแด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วย


การปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว ในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง ในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ 5 ปี จะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียว


ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน ฉัน สังคม และฟ้าดิน


ขอให้แสงทองเหลืองอร่ามของเดือนแห่งการเกิดใหม่ในปี 2021 นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่าน ขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" อย่างต่อเนื่อง ได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว


ท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้ง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1365)

* * *


** 对于这个社会、国家、人类、众生,我们永远要感激。看看我们住的房子、看看我们周围的东西,看看我们吃的、我们穿的,我们有何德何能?自己对人类贡献了什么东西?如此想的时候,心中就会升起真正的富足。就会保持一份永远感激。有一个咒语可以经常念:“我是一个非常幸福,非常知足,非常感激的人”。那么即使是粗茶淡饭,不仅不会再争,还想感恩,还想还报。感恩是福,感恩是根。如此烦恼就减少了,人生就会幸福平安了,天下就太平了。

早安!* * *


31祝福您成为既绽放又落地的生活英雄

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载31


安平泰祝福


“安平泰”来自《道德经》第三十五章中的“执大象,天下往,往而不害安平泰”。


安平泰代表创造、广大、平衡的实现力量;安平泰代表人的自性;安平泰代表老子对人类的祝福力量!安平泰代表对天地万物的感恩、对祖国的感恩、对社会大众的感恩、对父母的感恩和对自己生命的感恩——感恩您参与“道德经学用·向四和致敬”的公益分享活动!感恩您通过读经,绽放生命、服务四和的家国情怀。


谢谢您独一无二的心得分享!谢谢您充满爱与感恩的觉知故事!谢谢您慈悲光明的践行功德!您每月一信中能够温暖社会、温暖人生、撞醒生命、造化生命的分享,是对国家与社会的奉爱,是对天地众生的供养!


您知行合一的践行,在每天看来没有任何区别;在每月看来差异也是微乎其微;在每年看来差距虽然明显,但好像也没什么了不起;但在每五年来看的时候,那就是格局、境界和精神状态的巨大分水岭;等到了十年、二十年、三十年、四十年后再看的时候,也许就是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟了!


再次谢谢您感动你心我心、感动社会、感动天地的功德分享!


愿2021年十月新生月的金色之光洒向您的是大吉祥、大自在!祝福大家持续跟随《道德经》智慧的指引,成长为既绽放又落地的生活英雄!


再次顺祝诸事吉祥!


赵妙果,2021年10月31日,第1365天

0 views0 comments
bottom of page