top of page

คำอำนวยพร 31 มกราคม 2565** การเป็นอริยบุคคลแห่งชีวิต ต้องฝึกฝนทักษะที่ “อริยบุคคลถือปวงชนเป็นลูกหลานของตน” ลูกหลานมิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่ แต่เป็น “ครูที่ดี” ท่านหนึ่ง การ “ถือปวงชนเป็นลูกหลาน” คือการถือเอาทุกคนเป็นลูกของตน ทำตนให้ดีเสียก่อน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี จากนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาเติบโตอย่างอิสระตามธรรมชาติ ในกระบวนการนี้ ต้องอนุญาตให้พวกเขาได้ลองผิด และแก้ไขความผิด โดยไม่ใช้ความคิดของตนไปจำกัดและก้าวก่าย หากระงับจิตใจที่อยากกระทำหรือก้าวก่ายของตนไม่ได้ ให้ใช้การ “รักษาความเรียบง่ายไร้นาม” ชำระล้างรูปแบบการคิดที่ยึดติดของตน แล้วเปิดใจให้กว้าง


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ขอให้ปี 2565 ของท่านมีสิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่]


คติธรรม บทที่ 48


การอำนวยพรจากอันผิงไท่


“อันผิงไท่” มาจากเนื้อหาคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 35 ที่ว่า “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข” อันผิงไท่เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไท่เป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำนวยพรของท่านเหลาจื่อที่มีต่อมนุษย์


อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติ มหาชนในสังคม บิดามารดา และชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ใน “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ และขอคารวะต่อสี่ปรองดอง” ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านและประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาแสดงความรู้สึกในจิตใจของชีวิตที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ


ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยการตื่นรู้และการสำนึกบุญคุณ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตา ประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคม ปลุกชีวิตให้ตื่น และยังสามารถสร้างสรรค์ชีวิตให้เจิดจรัส เป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการอุทิศแด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วย


การปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว ในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง ในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ 5 ปี จะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียว


ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน ฉัน สังคม และฟ้าดิน


ขอให้แสงทองเหลืองอร่าม ในปี 2565 นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่าน ขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" อย่างต่อเนื่อง ได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว


ท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้ง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 31 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1456)

* * *


** 成为生命的圣人,要训练“圣人皆孩之”圣人的功夫。孩子不是父母的私产,而是一位“好老师”。“皆孩之”就是把所有人都当成自己的孩子,先做好自己,打造好环境;再让他们按天性自在生长。这个过程中,要允许他们试错、改错,而不要用自己的想法去限制和干预。如果抑制不住自己那颗想作为、想干扰的心,就用“镇之以无名之朴”,清除自己固化的思维定势,把心打开。运用好无常心,以无事取天下。

早安!* * *


31祝福您2022年新年大吉祥、大自在!

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载31


安平泰祝福


“安平泰”来自《道德经》第三十五章中的“执大象,天下往,往而不害安平泰”。安平泰代表创造、广大、平衡的实现力量;安平泰代表人的自性;安平泰也代表老子对人类的祝福力量。


安平泰代表对天地万物的感恩、对祖国的感恩、对社会大众的感恩、对父母的感恩和对自己生命的感恩——感恩您参与“道德经学用·向四和致敬”的公益分享活动!感恩您通过诵读经典,绽放生命、服务四和的家国情怀。


谢谢您独一无二的心得分享!谢谢您充满爱与感恩的觉知故事!谢谢您慈悲光明的践行功德!您每月一信中能够温暖社会、温暖人生、撞醒生命、造化生命的分享,是对国家与社会的奉爱,是对天地众生的供养!


您知行合一的践行,在每天看来没有任何区别;在每月看来差异也是微乎其微;在每年看来差距虽然明显,但好像也没什么了不起;但在每五年来看的时候,那就是格局、境界和精神状态的巨大分水岭;等到了十年、二十年、三十年、四十年后再看的时候,也许就是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟了!


再次谢谢您感动你心我心、感动社会、感动天地的功德分享!


愿2022年新年的金色之光洒向您的是大吉祥、大自在!祝福大家持续跟随《道德经》智慧的指引,成长为既绽放又落地的生活英雄!


再次顺祝诸事吉祥!


赵妙果,2022年1月31日,第1456天1 view0 comments

Comments


bottom of page