top of page

คำอำนวยพร 31 มีนาคม 2565** เมื่อเจ็บป่วย การหาหมอเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่มีบางโรคที่รับประทานยาก็ไม่อาจรักษาได้ เราจะโทษว่ายาไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ เพราะต้นเหตุของโรคอาจอยู่ที่การคิด การคิดที่ต่างกันสื่อเชื่อมกับพลังงานในระดับที่ต่างกัน อันที่จริง ในร่างกายมนุษย์มีพลังอันแรงกล้าในการเยียวยาตนเองโดยที่เราไม่อาจจินตนาการได้ ซึ่งเป็นศักยภาพที่ทุกคนมีพร้อมมาแต่กำเนิด จะไม่เพิ่มขึ้นหรือหายไปตามอายุ แต่จะยิ่งแฝงเร้นมากขึ้นหากฝ่าฝืนเต๋าและเหินห่างคุณธรรม การวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การรักษาของแพทย์เป็นเพียงการกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์รักษาตัวเองเท่านั้น ท้ายสุดกุญแจสำคัญของการรักษาโรคมิใช่ยา แต่เป็นตัวมนุษย์นั่นเอง ระบบรักษาตัวเองของมนุษย์ ได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ระบบฟื้นฟู ระบบควบคุมต่อมไร้ท่อ และปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นต้น นี่คือ “หมอเทวดา” ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ สามารถตรวจจับสัญญาณผิดปกติ และปรับร่างกายได้อย่างทันท่วงที สร้างความสมดุลและเยียวยารักษา


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ขออำนวยพรให้ท่านได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว]


การอำนวยพรจากอันผิงไท่


คำว่า “อันผิงไท่” มาจากเนื้อหาในคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 35 ที่ว่า “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข”


อันผิงไท่เป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ไพศาล และสมดุลที่ปรากฏเป็นจริง อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำนวยพรของฟ้าดินที่มีต่อมนุษย์ อันผิงไท่ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดิน ประเทศชาติ มหาชนในสังคม บิดามารดา ตลอดจนชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ใน “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ และขอคารวะต่อสี่ปรองดอง” ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัว ประเทศชาติ ทำให้ชีวิตเบ่งบาน และรับใช้สี่ปรองดอง


การอ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” หากอยากได้พลังแห่งความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ต้องเน้นย้ำคำว่า “จริง” คือ ศึกษาจริงทำจริง พูดจริง ฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริง เอาแต่พูดไม่ทำ จะเป็นการผิดต่อร่างกาย มีเพียงการศึกษาประยุกต์ใช้จากการรับรู้กฎของฟ้าดิน สังคม และชีวิตในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” แล้วปฏิบัติ และรับรู้อีกปฏิบัติอีก จึงจะก่อเกิดเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสำนึกบุญคุณ จึงจะเกิดบุญกุศลอันสว่างไสวจากการปฏิบัติคุณงามความดี จึงจะสร้างความอบอุ่นให้แก่สังคมและชีวิต ปลุกชีวิตให้ตื่น สร้างสรรค์พลังแห่งการศึกษาประยุกต์ใช้แก่ชีวิต จึงจะทำให้ในใจตนเปี่ยมด้วยการอุทิศความรักแบบอู๋เหวยและให้ชีวิตเปี่ยมด้วยประสิทธิผลที่ประสบความสำเร็จทุกประการได้


ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจิง แบ่งปันประสบการณ์ด้วยจดหมายเดือนละฉบับ” อย่างต่อเนื่อง การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจิงมาจากการปฏิบัติและการตื่นรู้ที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว กายใจเป็นหนึ่ง และรวมฟ้าคนเป็นหนึ่ง ในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่าง ในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนัก แต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุก ๆ 5 ปี จะเห็นทางด้านระดับความคิดและสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วค่อยมองดูอีกที ก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียว


ขอให้การอำนวยพรอันผิงไท่จงแผ่สิริมงคลและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่าน ขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" อย่างต่อเนื่อง ศึกษาจริง ทำจริง พูดจริง ฝึกฝนจริง และพิสูจน์จริง และได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว


ท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้ง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1516)

* * *


** 有病看医生,这是对的。但有些病,吃药也调整不过来,往往不能怪药不灵,因为源头可能在思维上,不同思维联接着不同层级的能量。其实,人体中有我们想象不到的强大自愈力,这是每个人与生俱来的潜能,不会因年龄增大而消失,但会因背道离德而隐匿。科学研究表明,医生治病只是激发人体的自愈力而已,最终治好疾病的关键不是药,而是人自己。人体自愈系统包括免疫、排异、修复、内分泌调节和应激能力等,这是人体自带的“神医”,能敏感地捕捉到异常信号,及时调动机体,进行平衡和疗愈。

早安!* * *


31祝您成长为既绽放又落地的生活英雄

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载31


安平泰祝福


“安平泰”一词来自《道德经》第三十五章中的“执大象,天下往,往而不害安平泰”。


安平泰代表创造、广大、平衡的实现力量;安平泰代表人的自性;安平泰代表天地对人类的祝福力量;安平泰也代表对天地万物的感恩、对祖国的感恩、对社会大众的感恩、对父母的感恩以及对自己生命的感恩:感恩您参与“道德经学用·向四和致敬”的公益读书活动;感恩您通过学用经典,绽放生命、服务四和的家国情怀!


读《道德经》,要想获得更大的力量,要落在一个“实”字上,即:实学实干、实话实说、实修实证。空谈误身,只有对规律从认识、实践到再认识、再实践的学用,才会产生充满爱与感恩的觉知故事;才会产生慈悲光明的践行功德;才会产生温暖社会、撞醒生命、造化生命的学用力量;才会让心中充满无为的奉爱,让人生充满无不为的效能。


我们邀请您持续参与“学用道德经.每月一信分享”活动。道德经学用,来自我们知行合一、身心合一、天人合一的觉知践行,这在每天看来,没有任何区别;在每月看来,差异微乎其微;在每年看来,差距虽然开始显露,但好像也没什么了不起;但在每五年来看,那就是格局、境界和精神状态的巨大分水岭;等到了十年、二十年、三十年、四十年以后再看,也许就是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟了!


愿安平泰的祝福洒向您的是大吉祥、大自在!祝福大家持续跟随《道德经》智慧的指引,实学实干、实话实说、实修实证,成长为既绽放又落地的生活英雄!


再次顺祝您:在新的征程,诸事吉祥!


道德经学用,2022年3月31日,第1516天

0 views0 comments
bottom of page