top of page

คำอำนวยพร 4 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 11, 2021** ชาวจีนมีคำโบราณกล่าวว่า "จิตใจกว้างใหญ่และอ่อนน้อมดั่งหุบเขา  หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง"  ผู้ที่อ่านหนังสือเป็นประจำจะไม่จำกัดตนเองอยู่กับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน  และจะไม่ติดอยู่ในจุดตกต่ำชั่วคราวของชีวิต  เพราะหนังสือที่ท่านเคยอ่านได้กลายเป็นเลือดเนื้อและกระดูกของท่านไปแล้ว  การอ่านคัมภีร์ก็คือการอ่านตนเอง  เมื่ออ่านคัมภีร์มากๆ  สายตาจะกว้างไกล  จิตใจปลอดโปร่ง  ปัญหาจะน้อยเองตามธรรมชาติ  การอ่านหนังสือมากๆ  เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ  จิตใจเปี่ยมด้วยภูมิปัญญา  โลกทางจิตจะไม่อับจน  ทำงานราบรื่น  ทำตนให้ดี  สิ่งดีๆ จะมาเองโดยไม่ต้องเชื้อเชิญ!


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[ใช้ตนเองทำให้คนรู้จักเต๋า ใช้ความประพฤติและคุณธรรมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง]


หากเอาแต่คุยโวโอ้อวด มีมาตรฐานสูงแต่ความสามารถต่ำ หรือมักใช้คารมคมคาย แต่กลับไม่อาจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น สุดท้ายมีแต่จะเผาผลาญพลังจิตใจ เสียเวลาโดยไร้ประโยชน์ และสูญเสียคุณงามความดีจนหมดสิ้น มีจุดจบที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง... ผู้มีภูมิปัญญารอบรู้ไร้อุปสรรคจะมองเห็นบรรดาความถูกผิด คดงอ เที่ยงตรง และผลกรรมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่พูดมากหรือพูดจาเพ้อเจ้อ เพราะถ้อยคำภาษาเป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้น และวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์มากขึ้น มิใช่เพื่ออวดวาทศิลป์ของตน ดังนั้น ผู้มีเต๋าจะปฏิบัติตามกฎอย่างเงียบ ๆ ใช้ตนเองทำให้คนรู้จักเต๋า ใช้ความประพฤติและคุณธรรมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการพิสูจน์ความเป็นจริง พลังที่ทำได้จริงย่อมเหนือกว่าคารมคมคายทั้งปวง นี่คือ “คารมคมคายดุจซื่อ ๆ ”


การกล่าวถึงคุณงามความดีและความยิ่งใหญ่ของตนคือการยอมรับว่า ตนไม่มีคุณธรรม ในชีวิตคนเรา ผู้ที่ยึดติดกับความสำเร็จย่อมล้มเหลว ผู้ยึดถือความเต็มเปี่ยมย่อมพังทลาย คนเราหากเร่งรีบที่จะเด่นกว่าผู้อื่น นอกจากจะสร้างความทุกข์ให้ตนเองแล้ว ยังไม่ได้อะไรอย่างแท้จริงอีกด้วย มีเพียงผู้ที่มีพลังในการเอาชนะความโลภ ความกลัดกลุ้ม ถือโทษผู้อื่น ความหยิ่งยโส ความร้อนรน และความเกียจคร้านในจิตใจเท่านั้น จึงจะได้รับการขนานนามว่าเป็น “วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่” ได้ มีเพียงคุณธรรมที่คล้อยตามฟ้าดินเท่านั้น ที่หล่อเลี้ยงพลังแห่งความสงบนิ่งให้จิตผ่องใสไร้กิเลสของตน และผู้ที่ใช้พลังนี้ไปบำรุงรักษาสุขภาพ ใช้ชีวิต และทำงาน สุดท้ายจึงมีโอกาสฝึกปฏิบัติจนบรรลุเต๋า ในสังคมที่วุ่นวาย ผู้มีจิตใจสงบนิ่งย่อมเหนือกว่า นี่คือวิถีที่ถูกต้องของทั่วหล้า


อย่าใช้วาจาร้ายตลอดกาล คำพูดและการทำงานที่ทำให้ผู้คนสบายใจ คือภูมิปัญญาระดับสูงและซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) คำกล่าวที่ว่า “คนทำฟ้าดู” ชีวิตคนเราต้องมีการคิดบัญชี มนุษย์เป็นผู้แส่หาโชคและภัยมาเอง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องชำระบัญชีด้วยตนเอง บางรายการเราอาจใช้คืนได้ แต่บัญชีบางรายการ เมื่อติดค้างแล้วจะกลายเป็นความเจ็บปวดไปตลอดกาล ดังนั้น เราต้องมีจิตใจที่เคารพยำเกรงและรู้หยุดอยู่ตลอดเวลา อันที่จริง ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กับเทศะอื่น ๆ ในจักรวาลต่างสื่อเชื่อมกันด้วยคลื่นชีวภาพเฉพาะ ยิ่งทำความดีได้มาก โดยเฉพาะในเวลาที่คนไม่รู้ จะยิ่งรับพลังและการอำนวยพรจากจักรวาลได้ง่าย


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1338)

* * *


** “胸藏文墨虚若谷,腹有诗书气自华”。腹有诗书的人不会让自己囿于生活的鸡毛蒜皮,也不会困于一时的人生低谷。因为你读过的经,已经长成了你的骨头和血肉。读经就是读自己,经读多了,眼界打开,内心通透,问题自然就少了;书读多了,滋养心灵,内心丰盈,精神世界便不再贫乏。左右逢源,做好自己,好事会不请自来!

早安!* * *


04以自身示现大道,用德行说明一切

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载04


如果一味高谈阔论,却眼高手低;或者总是牙尖嘴利,却不能容人,最后只会耗散了心力、虚度了光阴、漏光了功德,落得个一事无成的结局……智慧通达无碍的人能看清所有是非曲直、因缘果报,因此他们反而不会多说、乱说。因为,语言只是沟通的工具,而沟通的目的是为了让别人有所增益,而不是呈自己的口舌之快。所以,有道者只是默默践行规律,以自身示现大道,用德行说明一切——所谓实证为王,做到的力量胜过一切雄辩。这就是“大辩若讷”。


说自己的功德、说自己的伟大,就是认同自己的无德。人生中,执成者必败,持满者必倾。一个人若急于出人头地,除了自寻苦恼之外,不会真正得到什么。只有那些有力量战胜内心的贪婪、烦恼、埋怨、傲慢、浮躁、懒惰的人,才能被称为“大英雄”;只有效法天地之德,滋养自己清心寡欲的宁静之气,并以此去养生、去生活、去工作的人,最后才有机会修行得道。浮躁的社会,心静者胜出——这才是天下的正道。


永远不要口出恶言——说话做事让人舒服,这是极高的智慧与软实力。所谓“人在做,天在看”,人生需要结算,祸福惟人自召,一切都要自己买单。有些账还得起;可有些账一旦欠下,就会成为那个永远的痛。所以,我时时刻刻都要心有敬畏、行有所止!其实,人与人、人与其他宇宙空间都有特定的生物波联系:好事做得越多,而且越不为人所知时,就越容易接收到宇宙力量的支持与祝福。


赵妙果,2021年10月4日,第1338天

4 views0 comments
bottom of page