top of page

คำอำนวยพร 4 ธันวาคม 2564


**  เคล็ดลับของ "วิถีแห่งการเข้าสังคม" ซ่อนอยู่ในคัมภีร์บทที่ 8  ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “ความดีสูงสุดเหมือนดั่งน้ำ”  กล่าวคือ  คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้  ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าถึงโชค  ภัย  มงคล  หรืออัปมงคลได้  คนดีเปรียบเสมือนน้ำ  มองดูเล็กและอ่อนแอ  แต่ในภาวะที่ยากลำบากและอันตรายกลับมีความอ่อนโยน  ยืดหยุ่น  และต้านทานความกดดัน  เมื่ออยู่บนจุดสูงสุด  มีจิตใจกว้างขวาง  ถ่อมตน  และให้โอกาสผู้อื่น  แม้ภายนอกพวกเขาจะมีคุณสมบัติหลากหลาย  แต่ภายในกลับมีคุณสมบัติเหมือนกันคือความสัตย์ซื่อ  ความเป็นหนึ่ง  และวางตัวอยู่ต่ำ  ความอ่อนโยนนี้เหนือกว่าการใช้กำลังทั้งปวง  เพราะผู้คนจะไม่ยอมสยบต่อการใช้อำนาจกดขี่  แต่กลับจะพึ่งพิงเต้าเต๋อเองโดยอัตโนมัติ


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[หากสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ เรียกว่ามีเต๋า การช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ เรียกว่าเต๋าที่ยิ่งใหญ่]


การศึกษาเต๋าต้องศึกษาความละอายใจก่อน เมื่อตระหนักรู้ความละอายใจด้วยตนเองแล้ว จึงจะมีจิตแห่งเต๋า การยอมรับผิดคือการปิดประตูนรก การฝึกฝนหลอมหล่อ ต้องฝึกฝนตนเองก่อน สำรวจจิตส่วนลึกของตนจึงจะสงบนิ่งได้ เมื่อค้นพบข้อดีจึงเปิดเส้นทางแห่งสวรรค์ คนดีไม่เคยเคียดแค้นผู้อื่น ผู้สูงศักดิ์ไม่เคยดูถูกใคร หากเอะอะก็เอาแต่ถือโทษผู้อื่น มีแต่จมอยู่กับความทุกข์ทรมาน นานวันเข้าหากไม่เจ็บป่วย ก็ต้องประสบภัยพิบัติ หากสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ เรียกว่ามีเต๋า การช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ เรียกว่าเต๋าที่ยิ่งใหญ่


การเสียเวลาไปกับเรื่องการกินดื่มและความบันเทิง คือการใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ หากใช้เวลาในการฝึกฝนหลอมหล่อ เรียนรู้ และขบคิด เมื่อยืนหยัดได้เป็นเวลาหลายปี ความสำเร็จจะมาหาเราเอง และชีวิตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจะเป็นผู้ควบคุมชีวิต หรือให้ชีวิตควบคุมเรา ภาวจิตเป็นตัวกำหนดว่าใครจะได้เป็นผู้กุมบังเหียน เรานี่แหละคือผู้กุมชะตาชีวิตของตนเอง


บางคนนั่งอยู่บนกองเงินกองทอง แต่ชีวิตหาได้ยืนยาวไม่ บางคนอยู่อย่างสมถะ ชีวิตกลับมีความผาสุกเป็นร้อยปี เรื่องใด ๆ มิใช่ยิ่งมากยิ่งดี และก็มิใช่ยิ่งน้อยยิ่งดี ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องผ่านไป หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ ความมั่งคั่ง ชื่อเสียงผลประโยชน์ ความล้มเหลวและความทุกข์ทรมานล้วนต้องผ่านไป บางครั้งแม้ว่าจะเป็นความผิด หากให้อภัย ก็อาจกลายเป็นความถูกต้องได้ ในทางกลับกัน แม้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง หากเน้นย้ำมากเกินไป อาจกลับกลายเป็นเรื่องผิดได้ การฝึกปฏิบัติคือการกระทำตามสถานการณ์ การยกขึ้นและปล่อยวางได้ อิสรเสรีที่สุด


ชั่วชีวิตคนเราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีขึ้นมีลง ชีวิตที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ กลับไปกลับมาสำหรับฉันถือเป็นการฝึกฝนหลอมหล่อ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตน หรือการฝึกปฏิบัติ เราล้วนต้องการความสามารถที่สำคัญ 2 ประการ หนึ่งคือ “แปรเปลี่ยนความขุ่นมัวเป็นใสสะอาด” ซึ่งเป็นการเริ่มฝึกฝนหลอมหล่อทักษะจริงโดยเริ่มจากความขุ่นมัว จากนิ่งจนใส จากใสจนสงบ สองคือ “แปรเปลี่ยนความสงบสบายเป็นพลังที่มีชีวิตชีวา” นี่คือการละทิ้งโซนสบาย โดยเป็นขั้นตอนที่เริ่มจากความคิดไปสู่การกระทำ ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์ ทั้งสองประการนี้คือการฝึกปฏิบัติที่มีภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของการประสานการรับรู้กับการ ปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว


การสามารถทำให้ผู้อื่นสบายได้ คือการกระทำที่นุ่มนวลนำสู่ความกลมเกลียวสมานฉันท์ ผู้ที่ตระหนักรู้จะยิ่งรู้จักให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่น ผู้มีระดับสูงไม่เคยให้ใครรู้สึกถึงความมีระดับสูงของตน จะยิ่งทำให้ผู้อื่นเคารพตัวเขามากยิ่งขึ้น คนเราอย่าได้อ่อนไหวกับคำพูดที่ไม่สบอารมณ์มากนัก สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจล้วนมาขยายจิตของเราให้กว้างขวางยิ่งขึ้น “อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ชื่นชมกับทุกคนที่ทำดี” ฝึกฝนจนเป็นภาวะปกติในชีวิตของฉัน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1399)

* * *


* * “处世之道”的秘密隐藏在第八章中。老子说:“上善若水。”这是说,人生在世,福祸吉凶无法预测,善良的人像水一样,看起来弱小,但在艰险处,柔韧抗压;在顶峰时,涵容谦退。他们的外在虽然不一而足,但内在诚信、抱一、处下、柔和的品质,是宇宙开放系统中最有威力的以战则胜,以守则固的神器。

早安!* * *


04能帮助人,就是有道;能成就人,就是大道

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载04


学道,先要学惭愧,自知惭愧才有道心,认不是就关了地狱门;修炼,先要修自己,探究本心才会宁静,找好处就开了天堂路。善人从不怨恨别人,贵人从不轻视他人。若是动不动就埋怨,只会沉沦苦海,以至于不是生病,就是招灾。能帮助人,就是有道;能成就人,就是大道。


把时间用在吃喝玩乐上,是消耗生命;把时间放在修炼、学习、思考上,假以时日,成功自会向我招手,人生必会发生蜕变。要么我驾驭生命,要么生命驾驭我,心态决定谁是坐骑,谁是骑手?我才是自己命运的主宰者。


有人坐拥金山银山,却不能寿比南山;有人只是粗茶布衣,却可以幸福百年。凡事不是越多越好,也不是越少越好。天地间的一切都在变化之中,一切都会过去——成功会过去,财富会过去,名利会过去,失败会过去,痛苦也会过去。有时,即使是错的,包容它,就可能长出对的;反之,即使是对的,强调它,却可能变成错的。修行就是顺势而为,拿得起放得下最自在。


人一生难免有沉浮,反复地一沉一浮对于我来说正是磨炼。无论是做人,还是修行,我都需要两个重要的能力:第一“化污浊为清澈”,这是一个由浊起修、由静而清、由清而安的修炼真功夫;第二“化安逸为生机”,这是一个放弃舒适区,由心动到行动、再到互动的起用程序。这两者就是知行合一的大智慧修行。


能让别人舒服是一种和谐的软实力,越通透的人越懂得温暖他人。有高度而从不让别人感觉到自己的高度,更能赢得大家的刮目相看。人不要太在乎一两句不顺心的话,所有的不舒服都是来拓展自己心量的。“低调谦虚,随喜点赞”,这八个字要成为我生命的常态。


赵妙果,2021年12月4日,第1399天

1 view0 comments
bottom of page