top of page

คำอำนวยพร 4 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[ตามหาเต๋าในดวงจิตกลับคืนมา ความผาสุกเป็นของเราแต่แรกแล้ว]


ให้ฉันมองเห็น ได้ยิน รู้สึกได้ และรู้ว่า


ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลอย่างหนึ่ง มนุษย์เป็นของธรรมชาติ แต่ธรรมชาติมิได้เป็นของมนุษย์ บรรดาสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ล้วนสื่อเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน เปรียบเสมือนเซลล์ในร่างกายที่ต้องทำงานประสานกัน ชีวิตจึงจะดำรงอยู่ต่อไปได้ เมื่อมนุษย์เปรียบกับธรรมชาติแล้วแม้จะเล็กมาก แต่รังมดเล็กๆ ยังทลายเขื่อนยาวพันลี้ได้ การคุ้มครองธรรมชาติและสัญชาตญาณที่ดีงามตามธรรมชาติของตนไว้ให้ดีคือเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุดของชีวิต


ฉันรู้ว่า วัตถุมีหัวมีท้าย เรื่องราวมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อรู้ถึงต้นสายปลายเหตุ ย่อมใกล้ชิดเต๋า เมื่อคนเราค้นพบต้นธารของสรรพสิ่ง มองเห็นวิวัฒนาการของจักรวาล จึงพบว่าเบื้องหลังที่ทำให้เต๋าคงอยู่ได้ยาวนาน คือคุณธรรมล้ำลึกที่ “ให้เกิดโดยไม่ถือครอง เกื้อกูลโดยไม่หวังผล ให้เติบโตโดยไม่ครอบงำ” เมื่อหวนคืนสู่ต้นธาร จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจน ไม่จำเป็นต้องยึดติดเลย เดิมทีมีความปรองดองอยู่แล้ว ขอเพียงตามหาเต๋าในดวงจิตกลับคืนมา ความผาสุกเป็นของเราแต่แรกแล้ว


ฉันรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายคนที่ได้รับการจัดสรรล้วนเพื่อให้ได้สัมผัสชีวิต เข้าใจกฎได้ลึกซึ้ง ท้ายสุดก้าวไปสู่มิติสูง และตามหาพลังกลับคืนมา ประสาทสัมผัสคือช่องทางสู่การรับรู้โลก ทั้งยังเป็นช่องที่เผาผลาญพลังงานด้วย หากมีชีวิตเพื่อให้ประสาทสัมผัสได้เสพสุข ย่อมต้องล่มจมเพราะมั่วโลกีย์ ต้องฝึกฝนทักษะ “กั้นความโลภ ปิดสิ่งรบกวน” ของตน จึงจะยกระดับสติปัญญาด้วยจิตอันผ่องใส และหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยการลดกิเลสได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1550)

* * *


04找回心中道,幸福本就在

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载04


让我看得到,听得到,感觉到,我知道:


人与大自然也是一种平衡关系。人类属于自然,但自然不属于人类。所有生灵,包括人类,彼此都有信息关联,就像身体细胞必须协同运作,生命才能延续一样。人与自然相比虽然渺小,但千里之堤也会毁于蚁穴。保护好大自然,保护好自己的善良天性,是生命的头等大事。


我知道,物有本末,事有始终,知所先后,方为近道。人找到万物的本源,看到宇宙的演化,才会发现大道之所以长存,背后是“生而不有,为而不恃,长而不宰”的玄德。回到本源,就会看到:一切清清楚楚,根本无需执著。和谐本来就在,只要找回心中的道,幸福原本就属于我。


我知道,人身的一切配置都是为了感受生命,领悟规律,最终走向高维,找回力量。感官既是我认识世界的通道,也是消耗能量的漏管。若为感官享受而活,必因纵欲而沉沦;若训练自己“塞其兑,闭其门”的功夫,才能因清心而升起智慧,因寡欲而颐养生命。


赵妙果,2022年5月4日,第1550天

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page