top of page

คำอำนวยพร 4 เมษายน 2565** ภารกิจที่สำคัญที่สุดเมื่อมนุษย์มายังโลกใบนี้คือการรับใช้สังคม สังคมคือมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีความหลากหลาย สาขาวิชาที่เราศึกษาคือ การศึกษา รับใช้ และเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์


ในระหว่างนี้ คนเราจะประสบข้อจำกัดของจิตสำนึกที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดด้านลบจะทำให้ชีวิตมีอุปสรรคและความยากลำบาก ดังนั้น เมื่อรู้สึกว่าสังคมไม่ยุติธรรม ขอให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูและคิดหน่อยว่า “เรารับผิดชอบต่อความปรองดองของสังคมมากน้อยเพียงใด” ส่วนข้อจำกัดด้านบวก จะทำให้ชีวิตราบรื่นและปีติสุข การใส่ใจด้านบวก มิเพียงแต่ทำให้ตนได้รับการดูแลจากส่วนรวมอันเป็นคุณสมบัติขั้นเทพในตึกชั้นที่สองของชีวิตได้ง่าย ทั้งยังทำให้ตนสื่อเชื่อมกับมูลรากของสังคมได้ลึกยิ่งขึ้น และได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ เมื่อเรามีความสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกแล้ว โลกจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นด้วย


เต๋าไม่โดดเดี่ยว ทั่วหล้าคือครอบครัวเดียวกัน เมื่อชะตาชีวิตของเรามีแรงสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับการพัฒนาประเทศชาติ ทุกคนจะมีโอกาสเสพสุขชีวิตอย่างมีสีสัน และทำความฝันให้เป็นจริงได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[รักษาการสื่อเชื่อมกับธรรมชาติผู้เป็นมารดา]


รักษาการสื่อเชื่อมกับธรรมชาติผู้เป็นมารดา


แสงอาทิตย์ สายฝน อากาศบริสุทธิ์ แหล่งน้ำสะอาด แผ่นดินอุดม สายแร่อันอุดมสมบูรณ์ และทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ล้วนเป็นเสบียงชีวิตที่ธรรมชาติผู้เป็นมารดามอบให้แก่เรา เพียงพอให้สรรพสิ่งร่วมดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างปรองดอง มนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่มิใช่เจ้าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมคือบริเวณบ้านของเรา สัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนของเรา การปกป้องระบบนิเวศ ถนอมรักทรัพยากรและสัตว์ต่าง ๆ คือการรักษามูลรากชีวิตของตนไว้


แต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้าง ธรรมชาติหล่อเลี้ยงมนุษย์ แต่มนุษย์กลับทำลายธรรมชาติ และต่อมามนุษย์ต้องรับผลนั้นด้วยตนเอง โลกเราทุกวันนี้ พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก สินแร่ถูกขุดมาใช้มากเกินไป ทรัพยากรจำนวนมากถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์ ภูเขาน้ำแข็งละลาย ทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ อากาศเป็นพิษ และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม... ภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์กำลังรุนแรงและถาโถมเข้ามา ชีวิตคนเราคือผลรวมของการเลือกสรร การดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน ล้วนแต่มีเหตุและผล เบื้องหลังของผลลัพธ์ที่มีรูป คือความละโมบอันไร้รูปของมนุษย์ ความละโมบเปรียบเหมือนไฟที่เผาทำลายการสำนึกบุญคุณและเคารพยำเกรงจนหมดสิ้น


ภัยพิบัติคือผู้ส่งสัญญาณเตือน แต่เสียงเตือนจะดังเท่าไรก็ไม่อาจปลุกคนที่แกล้งหลับให้ตื่นได้ ภัยพิบัติคือธรรมชาติผู้เป็นมารดาตะโกนด้วยเสียงอันดังที่สุดบอกเราว่า “ลูกเอ๋ย จงกลับสู่ท่ามกลางความรัก เต้าเต๋อและความปรองดองเถิด” การเคารพยำเกรงสรรพสิ่ง รักษาธรรมชาติ และประหยัดมัธยัสถ์ คือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่มารดามอบให้เรา ชื่อของสิ่งนั้นคือ “หน้าที่” รักษาหน้าที่ของตน จะอยู่เย็นเป็นสุขยาวนาน ปฏิบัติตามเต๋า จะเดินทางได้ไกลหมื่นลี้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 4 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1520)

* * *


** 人来到世间,最重要的任务就是服务社会。社会是一个多元化的生命大学,我们进修的科目是:在关系中学习、在关系中服务、在关系中成长。


期间,人会经验到不同意识的制约:负面制约会给生命带来阻碍与困苦。所以,当觉得社会不公时,不妨换个角度想一下:“我为社会和谐尽了多少责任?”而正面制约则会给生命带来通达与喜悦。关注正面,不但容易让自己得到生命二层楼上大我神性品质的照拂;也让自己更深地与社会连根,得到丰盛的滋养。当我们由内而外地富足时,世界也会更加繁荣昌盛。


大道不孤,天下一家。当我们把个人命运与国家发展同频共振时,每个人都享有人生出彩、梦想成真的机会。

早安!* * *


04与大自然母亲保持连接

《道德经》第51章暨连接月祝福连载04


与大自然母亲保持连接


阳光雨露、清新空气、纯净水源、肥沃大地、丰盛矿脉、浩瀚海洋,都是自然母亲给(jí)予我们的生命资粮,足以让万物和谐共存、繁衍生息。人是自然的一份子,而不是自然的主人:环境是我们的家园,动物是我们的朋友,保护生态、珍惜资源、爱护动物,就是守住自己的命根。


但是,现在人类与大自然的关系如何呢?大自然养育了人类,人类却破坏了大自然,然后人类自食其果。今天的地球上,森林大片被毁、矿藏过度开采、资源大量浪费,由此导致了物种灭绝、冰川融化、全球变暖、海面上升、水源匮乏、空气污染、环境恶化……生存威胁已如泰山压顶,扑面而来!人生是选择的总和,我们现在的生活,都是有因果的。有形结果的背后,是人类无形的贪婪。贪婪似火,会把感恩与敬畏焚烧殆尽。


灾难,是一个吹哨者,但再响的哨声也叫不醒装睡的人。灾难,是自然母亲向我们发出的最强音:“孩子,回到爱中吧,回到道德中吧,回到和谐中吧!”敬畏万物、守护自然、勤俭节约,是母亲给我们最贵重的礼物,它的名字叫“本分”。守本分,长安康;循大道,至万里。

赵妙果,2022年4月4日,第1520天1 view0 comments

コメント


bottom of page