top of page

คำอำนวยพร 5 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** "เมื่อเหตุการณ์และเวลาผ่านไปแล้วสุดท้ายจึงเข้าใจ  ทุกเมืองที่เราเคยเดินทางผ่านในชีวิตล้วนต่อเนื่องกัน  รอยเท้าแห่งทุกความพยายามล้วนเชื่อมต่อกัน  รอยเท้านั้นพาเราเดินมาจนถึงวันนี้ทีละก้าว  สร้างความสำเร็จให้เราในวันนี้"  ในโลกนี้ไม่มีความพยายามใดที่สูญเปล่า  และไม่มีเส้นทางใดที่เดินผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์  ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนของตน  เป็นเสน่ห์ที่จะแสดงออกมาในอนาคต


อรุณสวัสดิ์ * * *


** ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[วิถีแห่งการรักษาชีวิตได้ที่แท้จริงอยู่ที่การสั่งสมคุณธรรมและตามหาเต๋า]


เดิมทีมนุษย์ล้วนมีชีวิตที่ดี การ “รู้จักพอลดละความโลภ” คือคุณธรรมอันงดงามตามธรรมชาติของมนุษย์ หากเราอาศัย “คุณธรรม” เป็นข้ออ้างอิงความสามารถในการรองรับของตน และใช้ “เต๋า” เป็นบรรทัดฐานการรู้จักหยุดและพอของตน จึงสามารถทำให้ระบบการรองรับของชีวิตมีเสถียรภาพต่อเนื่อง เพราะไม่ว่าจะเป็นความคิดและจิตใจ หรือชื่อเสียง ผลประโยชน์ เหตุผลและอารมณ์รัก ขอเพียงความสามารถที่รองรับไว้ได้มีคุณค่าต่อเรา ในทางกลับกัน ตราบใดที่เกินความสามารถในการรองรับของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพียงใด ก็จะนำผลลัพธ์ด้านลบมาให้


ทุกคนล้วนหวังให้ชีวิต ครอบครัว และการงานของตนมีสุขภาพแข็งแรง ผาสุก และประสบความสำเร็จ ในเรื่องนี้ท่านเหลาจื่อมีข้อสรุปว่า แม้ว่าชื่อเสียง ผลประโยชน์ และทรัพย์สินเงินทองจะเป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นของนอกกาย ไม่คุ้มค่าแก่การเสียชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้ จงให้ความสำคัญกับร่างกายและจิตวิญญาณ เลื่อมใสคุณธรรมหนาแน่น คือการหยั่งรากให้มั่นคง เมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ควรเป็นของเราจะไม่หนีไปไหน หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ แม้อยู่ในมือแล้วก็ไม่อาจถือไว้ได้มั่น ดังนั้น การรู้จักพอและหยุด มิใช่ภาวจิตที่ดีเท่านั้น แต่มีภูมิปัญญามาก เมื่อมีภูมิปัญญา ทุกปัญหาในชีวิตจะแก้ไขได้อย่างง่ายดาย นี่คือเป้าหมายที่เราศึกษาคัมภีร์


ท่านเหลาจื่อส่งเสริมให้ “เห็นความสำคัญของชีวิตและตนเอง” แต่มิใช่ให้รักตัวกลัวตาย คำว่า “เห็นความสำคัญของชีวิต” คือการตั้ง “ชีวิต” อยู่บนพื้นฐานของการเคารพตนเองและทุกชีวิต มิใช่การใช้ชีวิตไปวัน ๆ คำว่า “เห็นความสำคัญของตนเอง” คือการตามหาตัวตนที่แท้จริงของตนกลับคืนมา มิใช่ทำตนเป็นภัยต่อโลกมนุษย์ในความเพ้อผันด้วยความโลภของตน วิถีแห่งการรักษาชีวิตได้ที่แท้จริงอยู่ที่การสั่งสมคุณธรรมและตามหาเต๋า การสั่งสมคุณธรรมรักษาชีวิตไว้ได้ การตามหาเต๋ายกระดับชีวิตได้ ดังนั้น การ “เห็นความสำคัญของชีวิตและตนเอง” ที่ท่านเหลาจื่อเสนอ คือให้เราเดินบนเส้นทางสายใหญ่ที่ย้อนคืนสู่ความเรียบง่ายที่แท้จริง สุดท้ายบรรลุถึงแหล่งกำเนิดของความผาสุกและอิสรเสรี


บัดนี้ ฉันเตรียมพร้อมแล้ว ฉันเปิดกว้างสู่ “เดือนแห่งพลัง” อย่างเต็มที่ ฉันสัมผัสได้ถึงภายนอกและภายในรวมเป็นหนึ่ง ฟ้าคนรวมเป็นหนึ่ง ชีวิตของฉันคือพรอันประเสริฐที่ฟ้าประทานมาให้ ฉันสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ปีติยินดี และรักฉันพี่ฉันน้องที่เหนือธรรมดา ฉันคือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศในบรรดาความมหัศจรรย์ทั้งหลายของธรรมชาติ ฉันจะแสดงให้เห็นพลังรักและพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของตน ฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแนว 'ทัศนียภาพ' อันสวยสดงดงามที่สรรค์สร้าง “ความปรองดองให้แก่กายใจ ครอบครัว และธุรกิจการงาน” ฉันคู่ควรได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบุพการี ฉันคู่ควรได้รับคำอำนวยพรจากสวรรค์ที่บันดาลให้แก่ฉันในด้านสุขภาพ ธุรกิจการงาน การศึกษาและความสัมพันธ์ ฯลฯ ฉันคู่ควรได้เสพสุขกับความมั่งคั่ง ความสงบสุขอันเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายในโลก


จงถ่ายทอดความรักไปทั่ว ขอขอบคุณ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 5 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1310)

* * *


** “时过境迁后终于明白,人一生中每一个经历过的城市都是相通的,每一个努力过的脚印都是相连的,它一步一步带我们到今天,成就今天的我们。”世上没有白费的努力,也没有白走过的路,凡此种种,都会化成自己独一无二的经历,在未来散发出独特的魅力。


早安!* * *


05人生真正的保全之道在于积德与求道

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载05


人,原本都是好命的!“知足寡欲”正是人类天性中的美德,若我们以“德”为自己承载能力的依据,以“道”为自己知足知止的标准,就能使生命的承载系统持续稳定。因为,无论是思想精神、还是名利理情,只有能够被承载的才对我们有价值;反过来,一旦超过了自己的承载力,再好的东西也会带来负面效果。


每个人都希望自己的生命、家庭、事业能健康、幸福、成功。对此,老子的总结是:名利财货虽好,却是身外之物,不值得为此殒身害命。重视身体、珍视心灵、崇尚厚德,这是固本培元——有了这些,该是我的跑不掉;没了这些,抓在手里也攥不住。因此,知足、知止不是心态好,而是智慧高。有了智慧,人生一切问题都将迎刃而解,这才是我们学习经典的目的。


老子提倡的是“重生贵己”,而不是贪生怕死。所谓“重生”是建立在尊重自己和所有生命基础上的“生”,而不是苟且偷生;所谓“贵己”是找回真正的自己,而不是在小我的欲望幻想中为祸人间。人生真正的保全之道在于积德与求道:积德可以保全生命,求道可以升华生命。所以,老子提出的“重生贵已”是让我们走一条返朴归真的大道坦途,最后直抵幸福自在的本源之所。


现在,我准备好了,我向着“能量月”完完全全地开放——我体验到内外合一、天人合一,我的生命是上天赋予我的最大恩典,我体验到超常的富足、喜悦和博爱。我是自然中所有奇迹里最大的奇迹!我要展现自己无限的爱与创造力!我要让生命成为“和谐身心、和谐家庭、和谐企业”的一道美丽风景线!我值得接受来自祖先与父母的祝福!我值得接受上天对我健康、学习、事业、关系等方面的祝福!我值得享受人世间所有美好事物的平安富足!


把爱传出去,谢谢!


赵妙果,2021年09月5日,第1310天

0 views0 comments
bottom of page