top of page

คำอำนวยพร 5 กุมภาพันธ์ 2565** ความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับอริยบุคคลมิได้อยู่ที่กุมความรู้ได้มากน้อยเท่าใด แต่อยู่ที่อริยบุคคลรักษาความอิสระทางความคิดอย่างมีสติไว้ตลอดเวลา ความรู้อันลึกซึ้งสูงสุดของเต๋าคือการให้กำเนิดอริยบุคคล สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนมีเต๋า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี หมากกระดาน หนังสือ ภาพวาด กวี สุรา ดอกไม้ ชา ข้าว น้ำมัน เกลือ ซอสปรุงรส หรือน้ำส้มสายชู ล้วนให้กำเนิดอริยบุคคลได้ทั้งสิ้น มีทฤษฎีหนึ่งถือว่า “โลกภววิสัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกจิตสำนึก” ทัศนะนี้ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ จนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้มีการค้นพบมากมายที่พิสูจน์ว่า จิตสำนึกก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบต่อโลกภววิสัยได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[ใช้การคิดที่เป็นรูปวงแหวนแทนการคิดที่เป็นเส้นตรง]


ความเเตกต่างระหว่างคนด้วยกันมิได้อยู่ที่หน้าตา ทรัพย์สินเงินทองและฐานะตำแหน่ง แต่อยู่ที่รูปแบบความคิด ซึ่งก็คือ “ระดับสภาวธรรม” ที่เรามักกล่าวถึงกันบ่อย ๆ ผู้มีระดับสภาวธรรมสูงเท่าใด ยิ่งสามารถเข้าใจทะลุปรุโปร่งถึงประโยคที่ว่า “คนเจริญรอยตามดิน ดินเจริญรอยตามฟ้า ฟ้าเจริญรอยตามเต๋า เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ” อันเป็นกฎธรรมชาติ 4 ข้อในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้มากเท่านั้น ซึ่งหมายถึง คนต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ กฎหมายของชาติ และวินัยของชีวิต ดินต้องปฏิบัติตามกฎฟ้า ฟ้าต้องปฏิบัติตามกฎเต๋า และเต๋าต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล เหมือนดอกเหมยที่บานสะพรั่งในยามหิมะตก และดอกโบตั๋นแรกแย้มในฤดูใบไม้ผลิ สิ่งเหล่านี้คือสัญชาตญาณธรรมชาติ การเคารพต่อสัญชาตญาณธรรมชาติ คือเต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ


ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราปีติสุขมากยิ่งกว่าการได้เป็นที่คาดหวังและที่พึ่งของผู้คนอีกแล้ว การมีโอกาสทำความดีและถูกผู้อื่นใช้เป็นประโยชน์ คือความสามารถและบุญวาสนาที่สวรรค์ประทานให้เรา เต๋าเคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน เราจึงต้องเรียนรู้การคิดที่เป็นรูปวงแหวนเเทนการคิดที่เป็นเส้นตรง เช่นนี้ เราจึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าวันนี้ฉันจะคิด พูด หรือทำอะไร สุดท้ายล้วนจะหมุนเป็นวงกลมหนึ่งรอบ เมื่อเพิ่มดอกเบี้ยของเวลาเข้าไป จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่มากขึ้นกลับมาตอบแทนแก่เรา ดังนั้น ขอเพียงเป็นเรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น ขอให้อาสาแบกรับด้วยความกระตือรือร้น ทั้งยังพยายามทำให้ดี สุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์ต้องเป็นตัวเราเองแน่นอน


กระบวนการเกิดของจักรวาลคือ “เต๋าให้กำเนิดหนึ่ง หนึ่งให้กำเนิดสอง สองให้กำเนิดสาม สามให้กำเนิดสรรพสิ่ง” พื้นฐานของความยั่งยืนคือ “สรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยาง หยินและหยางประสานเกิดสมดุล” เต๋าคือต้นธารของทุกสิ่งทุกอย่าง และยังเป็น “จิตใจ” ในท้ายที่สุด จิตคือนายของเทพ หากฟ้าดินไร้เต๋า ทั่วหล้าจะวุ่นวาย หากสังคมไร้เต๋า จะเกิดความแตกแยก เช่นเดียวกัน หากมนุษย์ไร้เต๋า จะขาดความจริงใจ สูญเสียต้นธาร ไม่มีพลัง “มนุษย์” คือส่วนประกอบของร่างกายที่มีรูปกับจิตวิญญาณที่ไร้รูป คำว่า “กายใจแข็งแรง” คือร่างกายต้องไร้โรค และจิตใจสงบนิ่ง คนเราต้องฝึกฝนทักษะพื้นฐานของความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม จึงจะปกครองกายใจอันเป็นทั่วหล้านี้ได้


ผู้อื่นไม่ดี คือเรื่องของเขา แต่การปฏิบัติดีต่อผู้อื่น คือเรื่องของฉัน ความดีและสัจจะคือคุณสมบัติ มิใช่วิธีการ ระหว่างคุณสมบัติกับวิธีการ สนามแม่เหล็กแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พลังก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน หากใช้จิตใจที่คิดไม่ซื่อไปปฏิบัติต่อผู้มีจิตใจที่คิดไม่ซื่อ ใช้การขาดคุณธรรมไปรับมือกับคนขาดคุณธรรม สุดท้ายผู้ที่ประสบภัยพิบัติย่อมเป็นตัวเราเองแน่นอน เพราะเราได้ผลักตนเองเข้าสู่ขบวนความไม่ดีและไร้สัจจะไปโดยไม่รู้ตัว เช่นนั้นเราย่อมต้องได้รับผลของความไม่ดีและไร้สัจจะเช่นกันแน่นอน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1461)

* * *


** 圣人与常人的区别并不在于知识掌握多少,而在于圣人始终保持清醒独立思考,“道”之极致,乃天下万事万物皆有道,琴棋书画诗酒花,茶米油盐酱醋茶,都可诞生圣人。当前的主流理论“客观世界独立于意识之外”,被绝大多数人认同,然而近些年却有很多发现证明意识也是一种能量,可以对客观世界产生影响。

早安!* * *


05 用圆环形的思维去替代单线式的考量

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载05


我知道,人与人的差距不在外貌、财富和地位上,而在于思想格局,这就是人们常说的“层次”。层次越高,越能悟透《道德经》中“人法地,地法天,天法道,道法自然”这四法天规,明白:人要服从自然规律、国家法律、生命自律;地要服从宇宙规律;天要服从大道规律;大道要服从每个生命体自身的规律。梅花踏雪,牡丹迎春,这都是天性,尊重天性,就是道法自然。


我知道,人生中再没有比被期待、被依靠,更让人愉悦的事了。有机会行善,有机会被人利用,这是上天赋予我的能力与福份。道是圆环形的运动,我也要学会用圆环形的思维去替代单线式的考量。这样,我才能看清,无论我今天想了、说了、做了什么,最后都会转一圈,加上时间的利息,变成更大的结果回报自己。所以,只要是利他的事,就主动热情地承担起来,并努力做好,最终受益的那个一定是自己。


我知道,宇宙化生的过程是“道生一,一生二,二生三,三生万物”,天长地久的基础是“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”道是一切的源头,也是最终层面上的“心”。心乃神之主,天地若没有道,将乾坤淆乱;社会若没有道,将分崩离析;同样,人若没有道,也就丢了真心,失了本源,没了力量。 “人”是有形身体与无形心灵的组合,“身心健康”既要肉体无病,更要精神安宁。人只有练好德善和德信的基本功,才能治理好身心这个天下。


我知道,他人不好,是他的事;但善待别人,是我的事。善与信是品质,而不是手段——品质与手段,磁场截然不同,力量也天差地别。如果以心机对心机,以缺德对缺德,最后遭殃的肯定是自己。因为,我在不经意间把自己也划入了不善不信之列,那我必然要承担不善不信的后果。


赵妙果,2022年2月5日,第1461天

1 view0 comments
bottom of page