top of page

คำอำนวยพร 5 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[หากอยากประสบความสำเร็จ ต้องเดินบนวิถีทางที่ถูกต้อง]


ฉันรู้ว่า โชคดีคือความสามารถอย่างหนึ่ง ต้องอาศัยการฝึกฝนมิใช่รอคอย การทำงานต้องมีใจจดจ่อ เมื่อรวบรวมจิตใจจึงเกิดสมาธิได้ ร่างเต๋าว่างเปล่า จิตมนุษย์บริสุทธิ์เรียบง่าย ยิ่งมีความคิดเหลวไหลน้อยเท่าไร มนุษย์จะยิ่งมีพลังมาก เมื่อกำหนดทิศทางหลักไว้แล้ว จึงก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ หากห่วงหน้าพะวงหลังอยู่เสมอ ยิ่งอยากได้มาก ความสำเร็จจะยิ่งน้อย กระแสของยุคสมัยคือ คนกลุ่มน้อยที่มีความศรัทธาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จะเป็นผู้นำพาทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่จุดหมายปลายทาง


ฉันรู้ว่า ประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตคือ หากอยากมั่งมี ต้องสร้างหนทางก่อน กฎของชีวิตคือ หากอยากประสบความสำเร็จ ต้องเดินบนวิถีทางที่ถูกต้อง เต๋าที่ยิ่งใหญ่ไร้อัตตาและไร้นาม แต่กลับสร้างความสำเร็จให้ตนได้อย่างยั่งยืน หากคนเราเป็นผู้ให้และสละได้ ย่อมจะได้รับผลเก็บเกี่ยวอันมหาศาลที่คาดคิดไม่ถึงแน่นอน การให้ คือวิธีการที่ดีในการสยบความทะยานอยาก ความกล้าต่อการละทิ้ง แสดงให้เห็นถึงระดับจิตได้ชัดยิ่งกว่าการดิ้นรนไขว่คว้า ทั้งยังประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย


ฉันรู้ว่า หากคนเราไม่โลภ ชีวิตจะราบรื่นมากยิ่งขึ้น แม้ความโลภจะผลักดันให้คนเราก้าวไปข้างหน้าได้ แต่การปิดตาวิ่งไปข้างหน้า วิ่งได้ยิ่งเร็ว เวลาล้มจะยิ่งรุนแรง เหล่าคนที่มีความโลภจะมีสักกี่คนที่เป็นแกนหลักได้ และมีกี่คนที่สร้างความรุ่งโรจน์ได้ ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน พวกเขาเป็นตัวอย่างด้านกลับมาตลอด คนเราหากสามารถกตัญญูต่อบิดามารดาได้ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ภักดีต่อประเทศชาติ และอุทิศความรักให้แก่โลก เขาจะได้รับการปกป้องจากสรรพชีวิตตลอดกาล ชีวิตคนเรา ยิ่งทุ่มเทให้ ยิ่งเพิ่มคุณค่า


ฉันรู้ว่า ไม่มีใครมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังเกาะร้างกลางมหาสมุทรได้ เราทุกคนต่างเหมือนดินก้อนหนึ่ง มีเพียงการเชื่อมต่อกัน จึงก่อเกิดเป็นแผ่นดินใหญ่ได้ คนเราใช้ชีวิตในโลก อยู่ที่บ้านได้รับบุญคุณจากบิดามารดา ทำงานได้รับบุญคุณจากธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จได้รับบุญคุณจากประเทศ คนเราดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางการมอบอุทิศของสรรพชีวิตอยู่ตลอดเวลา แต่เราได้ให้อะไรแก่โลกบ้าง หากคนเราตระหนักถึง “กลัวที่สุดคือเดินทางผิด” มีสติตื่นรู้ในทุกความคิด จึงจะยกระดับความละอายใจและเคารพยำเกรงได้ ความละอายใจช่วยยกระดับและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สูงขึ้นได้ ความเคารพยำเกรงสามารถให้พฤติกรรมมีความสง่าผ่าเผยน่าเกรงขามได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1582)

* * *


05 要成功,走正道

《道德经》第53章暨无为月05


我知道,幸运是一种能力,靠练,不靠等。做事必须专注,聚精才能会神。道体虚空,人心真朴,妄念越少,人越有力量。大方向只要定了,就坚定往前走;总是瞻前顾后,想得越多,成就越少。时代的潮流永远是:少数信念坚定的人引领大家,乘风破浪,驶向彼岸。


我知道,生活的经验是:要想富,先修路;生命的规律是:要成功,走正道。大道无我无名,却成就了自己的永恒;人若能施能舍,也会得到意想之外的巨大收获。布施,是调服贪欲的好方法;敢于舍弃,比拼命抓取更显格局,也更容易成功。


我知道,人若不贪,生命更通畅。贪婪虽能驱使人向前,但蒙着眼睛往前跑,跑得越快,摔得越狠。那些贪婪的人有几个能成为中流砥柱?有几个能谱写辉煌乐章?历史的长河里,他们永远是反面教材。一个人,若能为父母尽孝,为工作尽职,为国家尽忠,为世界奉爱,他将永远被众生守护。生命,越付出,越增值。


我知道,没有人能活成一座孤岛,在大海里独居。我们都像一块泥土,只有相互连接,才能形成大陆。人生在世,在家受父母恩,做事受企业恩,成就受国家恩,人始终在众生的付出中存活,但我们给世界带去了什么?人若有“唯施是畏”的警觉,对每个念头都有觉知,才会升起惭愧与敬畏。惭愧,能让生命升华蜕变;敬畏,能让行为庄严厚重。


赵妙果,2022年6月5日,第1582天

4 views0 comments
bottom of page