top of page

คำอำนวยพร 5 เมษายน 2565** ในทางโลก “การกระทำ” ของหลายคนมีวัตถุประสงค์เพื่อ “หวังผล” จึงมักคาดหวังว่าจะได้รับอะไรจากผลงานนั้นสักหน่อย ดังนั้น มนุษย์จึงวางตัวอยู่เหนือธรรมชาติและอยู่นอกเหนือกลุ่มได้ง่าย และไม่วางตนอยู่ในส่วนทั้งหมด เป็นเพราะการแยก “ฉัน” ออกจากสรรพสิ่งและเต๋าที่ยิ่งใหญ่ เข้าใจผิดว่ารับผลประโยชน์ได้ยิ่งมากเท่าไร ชีวิตจะยิ่งปลอดภัยและยั่งยืน แต่ความเป็นจริงคือ “ตระหนี่เกินไปจะสิ้นเปลืองมาก สมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยิน” บทเรียนในประวัติศาสตร์ยืนยันให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว กักตุน และถือครอง ย่อมไม่ได้ดี หมายความว่า ผู้ที่ตะกละตะกลามมักตายจากการกิน โลภในทรัพย์สินก็ตายด้วยทรัพย์สิน คนมักมากในกามตายเพราะกามารมณ์ คนที่ละโมบในอำนาจก็ตายด้วยอำนาจ

ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่คือส่วนทั้งหมด หากฝ่ายหนึ่งครอบครองไว้มาก ผู้อื่นย่อมสูญเสีย หากฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ ผู้อื่นย่อมต้องทำแทน เช่นเดียวกับร่างกายที่เป็นส่วนทั้งหมด เราจะขยายกระเพาะให้ใหญ่ขึ้นเพราะชอบรับประทานไม่ได้ เพราะจะไปเบียดเนื้อที่ของอวัยวะอื่น มีเพียงอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง แต่ละส่วนต่างทำตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น สุดท้ายเมื่อทุกคนดีแล้ว ตนเองจึงจะดียิ่งขึ้นได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ความรักและการสำนึกบุญคุณคือต้นธารของการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง]


คำอธิษฐานคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 51


ให้ฉันมองเห็น ได้ยิน รู้สึกได้ และรู้ว่า ความรักและการสำนึกบุญคุณคือต้นธารของการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันจะใช้ความรักทั่วทั้งกายใจปฏิบัติต่อทุกคน ทุกเรื่อง งานทุกชิ้น สิ่งละอันพันละน้อยทุกเรื่อง รวมถึงสรรพชีวิตในมิติต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้าง


หากเราใช้ความรักและการสำนึกบุญคุณมาสื่อเชื่อมกับหมู่มวลชีวิต สรรพสิ่ง บิดามารดาและบรรพบุรุษ พวกเขาจะรักเราเช่นกัน นี่คือการสื่อเชื่อมกับความราบรื่น หากเราไม่ทำร้ายสรรพสิ่งและหมู่มวลชีวิต พวกเขาจะไม่ทำร้ายเราเช่นกัน นี่คือการสื่อเชื่อมกับความปลอดภัย หากเราถนอมรักสรรพสิ่งและหมู่มวลชีวิต พวกเขาย่อมถนอมรักเราเช่นกัน นี่คือการสื่อเชื่อมกับอายุยืนยาว หากเราให้คุณแก่สรรพสิ่งและหมู่มวลชีวิต พวกเขาย่อมจะให้คุณแก่เราเช่นกัน นี่คือการสื่อเชื่อมกับความอุดมสมบูรณ์ หากเราเคารพยำเกรงสรรพสิ่งและหมู่มวลชีวิต พวกเขาย่อมเคารพยำเกรงเราเช่นกัน นี่คือการสื่อเชื่อมกับเกียรติอันสูงส่งและสื่อเชื่อมกับความสันติสุข (อันผิงไท่)


เมื่อเจ็บป่วยต้องหาหมอ ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ แต่มีบางโรคต่อให้รับประทานยาก็ไม่อาจปรับสู่สภาพเดิมได้ เราอย่าไปโทษยาว่าไม่มีประสิทธิผล โรคภัยไข้เจ็บยังไม่หายสักที สาเหตุมิใช่มาจากร่างกาย แต่อยู่ที่การคิดและจิตสำนึกต่างหาก การคิดที่ไม่เหมือนกันจะสื่อเชื่อมกับพลังงานในระดับที่แตกต่างกัน และจิตสำนึกที่แตกต่างกันจะสร้างสรรค์ชะตากรรมที่ไม่เหมือนกัน หากต้องการสร้างสรรค์ชะตาชีวิตที่ดีงามในวันพรุ่ง มีอยู่สองวิธีที่มีประสิทธิผลมาก


วิธีที่ 1 การอุทิศของมนุษย์ที่ส่งผลให้กับตนเองมากที่สุด คือการช่วยตนเองและผู้อื่นสร้างการสื่อเชื่อมกับเต๋าในจิต การให้คุณแก่ผู้อื่นโดยไร้อัตตาได้จริงคือกระบวนการของการเข้าใจเต๋า เมื่อเข้าใจเต๋าจึงจะ “ได้รับ” วิธีที่ 2 มี “ยาวิเศษ 5 รส” ได้แก่ ยิ้มแย้มอยู่เสมอ เคารพยำเกรงอยู่เสมอ ชำระล้างอยู่เสมอ สำนึกบุญคุณอยู่เสมอ และยึดมั่นคุณธรรมอยู่เสมอ นี่เป็นการปลุก “หมอเทวดา” ซึ่งเป็นพลังภายในของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น


เดิมทีมนุษย์มีสุขภาพดี โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดจากตัวเราเอง ดังนั้น ใครที่เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ ร่างกายมนุษย์คือคลังวิเศษที่มี “หมอเทวดา” ในตัวเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อคนเราออกกำลังกาย ประสบความสำเร็จ มีปีติสุข และสงบนิ่ง สมองจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน สารนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแล้ว ยังช่วยรักษาความอ่อนเยาว์และฟื้นฟูสุขภาพด้วย หากสามารถอาศัยการปฏิบัติตนมากระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดรฟินได้ เราจะมีสุขภาพที่ดีและความผาสุกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การทำความดีมิใช่เพื่อหาความนิยมจากผู้อื่น แต่เพื่อให้ตนมีความสุข


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 5 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1521)

* * *


** 世俗中,很多人“为”的目的就是为了“恃”,总会不由自主地想凭借所谓的功劳得到些什么。所以,人容易把自己置于自然之上、团体之外,而没有把自己放在整体之中。这是因为把“我”与万物、与大道割裂了,误以为获取的名利越多,人生越安全长久。但真相是“甚爱必大废,多藏必厚亡”,历史的教训历历在目:凡是利己者、囤积者、占有者,必无好报——往往贪吃的死在吃上,贪财的死在财上,贪色的死在色上,贪权的死在权上。


大自然是一个整体,一方若多占,他人就受损;一方若不尽责,他人就要代偿。就像身体是一个整体,不能因为喜欢吃,就把胃加大,挤占其他脏器的空间。只有和谐共存,每个个体都尽职尽责、让利于人,最后大家好了,自己才能更好。

早安!* * *

05爱与感恩是一切创造的源泉

《道德经》第51章暨连接月祝福连载05


《道德经》第五十一章祈祷文


让我看得到,听得到,感觉到,我知道:爱与感恩是一切创造的源泉。


我要用全身心的爱来对待周围的每一个人、每一件事、每一份工作、每一株小草,乃至不同次元的万物众生。


如果用爱与感恩与万物众生连接、与父母祖先连接,它们也会爱我们,这就连接了通达;如果不伤害万物众生,它们也不伤害我们,这就连接了平安;如果珍惜万物众生,它们也必珍惜我们,这就连接了长寿;如果施恩于万物众生,它们也必施恩于我们,这就连接了丰盛;如果敬畏万物众生,它们也必敬畏我们,这就连接了尊贵、连接了安平泰。


有病看医生,要相信科学。但有些病,吃了药也调整不过来,往往不能怪药不灵。病老是不好,原因通常不在肉体上,而是在思维意识上。不同的思维联接着不同层级的能量,不同的意识创造着不同境遇的命运。想打造美好明天,两个方法很有效:


第一,人对自己最大的贡献是:帮自己与他人建立与心中大道的连接。无我利他的做到就是悟道的过程,悟道才能“得到”;第二,有五味神药:总是微笑,总是敬畏,总是清理,总是感恩,总是立德,这是唤醒我们内在力量的“神医”。


人本健康,有病往往是自己作的,所以解铃还须系铃人。人体是宝库,一直自带“神医”:人在运动、成功、喜悦、宁静时,大脑都会分泌内啡肽,这种物质不但镇痛,还能保持年轻和恢复健康。若能以行动激发内啡肽,健康与幸福就一直都在。所以,做好事不是为了取悦别人,而是为了快乐自己。

赵妙果,2022年4月5日,第1521天

2 views0 comments

Comments


bottom of page