top of page

คำอำนวยพร 6 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[เมื่อมนุษย์มีความรักในดวงจิต ชีวิตจึงเปี่ยมไปด้วยเสียงสวรรค์]


ให้ฉันมองเห็น ได้ยิน รู้สึกได้ และรู้ว่า


เสน่ห์ของวัฒนธรรมเต้าเต๋อสามารถแก้ปัญหาที่เป็นจริงได้ การเข้าใจเต๋าต้องรู้แจ้ง การศึกษาเต๋าต้องประยุกต์ใช้ มิฉะนั้น จะเป็นได้เพียงเพิ่มพูนความรู้ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ปฏิบัติตามกฎได้มากเท่าใด ก็พิสูจน์ความเข้าใจได้มากเท่านั้น หากปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่ได้เลย จึงพิสูจน์ว่าไม่ได้มีความเข้าใจเลย การพิสูจน์ความเข้าใจต่อกฎ ไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ ณ ที่ใด ย่อมก่อเกิดปาฏิหาริย์ได้ ทั้งยังกระตุ้นผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ รอบตัวให้มีชีวิตชีวาได้


ฉันรู้ว่า เต๋าที่ยิ่งใหญ่เรียบง่ายที่สุด สนามแม่เหล็กที่เรียบง่ายนั้นใหญ่ที่สุด รูปแบบความสำเร็จที่ง่ายที่สุดมิใช่การกดผู้อื่นให้ต่ำลง แต่เป็นการยกระดับตนเอง รูปแบบความสุขที่ง่ายที่สุดมิใช่การไขว่คว้าชื่อเสียงผลประโยชน์ แต่เป็นการรู้จักพอใจกับปัจจุบัน รูปแบบการฝึกปฏิบัติที่ง่ายที่สุดมิใช่การเรียนรู้ทฤษฎี แต่คือการไร้อัตตาและให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อเรียบง่ายจนถึงที่สุด จึงสอดคล้องกับเต๋าแล้ว คุณสมบัติของเต๋าคือความสมดุล เต๋ามิใช่สิ่งอื่นใด แต่คือการสร้างสรรค์และความรักฉันพี่ฉันน้อง จุดมุ่งหมายการดำรงอยู่ของมนุษย์จึงอยู่ที่การค้นพบความรักที่ไร้เงื่อนไข เมื่อมนุษย์มีความรักในดวงจิต ชีวิตจึงเปี่ยมไปด้วยเสียงสวรรค์


บัดนี้ ฉันเตรียมพร้อมแล้ว ฉันขอเปิดรับเดือนแห่งความสมดุลอย่างเต็มที่


ฉันสัมผัสได้ถึงกายใจรวมเป็นหนึ่ง และฟ้าคนรวมเป็นหนึ่ง ชีวิตของฉันคือพรอันประเสริฐที่ฟ้าประทานมาให้ ฉันได้สัมผัสด้วยตนเองถึงความอุดมสมบูรณ์ ปีติสุข และความรักฉันพี่ฉันน้องที่เหนือธรรมดา ฉันคือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศในบรรดาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ฉันจะแสดงให้เห็นความรักและพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของตน ฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแนว 'ทัศนียภาพ' อันสวยสดงดงามที่ “สรรค์สร้างความปรองดองให้กายใจ ครอบครัว ธุรกิจการงาน และสังคม”


ฉันคู่ควรได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบุพการี ฉันคู่ควรได้รับคำอำนวยพรจากสวรรค์ที่บันดาลให้ฉันทางด้านสุขภาพ ธุรกิจการงาน การศึกษาและความสัมพันธ์ เป็นต้น ครอบครัวของฉันเปี่ยมด้วยความสุขอันไร้ขีดจำกัด และคุ้มครองครอบครัวของฉัน ฉันคู่ควรได้เสพสุขกับความมั่งคั่ง ความสงบสุขอันเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายในโลก


จงถ่ายทอดความรักไปทั่ว ขอขอบคุณ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1552)

* * *


06心中有爱,生命尽是天籁

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载06


让我看得到,听得到,感觉到,我知道:


我知道,能解决实际问题,是道德文化的魅力所在。明道要悟,学道要用,否则只能增加知识,不会改变人生。规律,做到多少,就证悟多少;一点都做不到,就一点都没证悟。证悟规律,无论用在何处都能生出妙用,激活周围的人事物。


我知道,大道至简,简单的磁场最大。成功最简单的方式,不是打压别人,而是提升自己;幸福最简单的方式,不是抓取名利,而是知足当下;修行最简单的方式,不是学习理论,而是无我利他。简单到极致,就合道了。大道的功能是平衡,道不是别的,而是创造与博爱。人存在的目的就在于发现无条件的爱。人类心中有爱,生命尽是天籁。


现在,我准备好了,我向着平衡月完完全全地开放:


我体验到内外合一、天人合一,我的生命是上天赋予我的最大恩典;我体验到超常的富足、喜悦与博爱。我是自然中所有奇迹里最大的奇迹;我要展现自己无限的爱与创造力;我要让生命成为和谐社会、和谐事业、和谐家庭的美丽风景线。


我值得接受祖先与父母的祝福;我值得接受上天对我健康、学习、事业、关系等方面的祝福。无限的幸福充满着我的家,守护着我的家;我值得享受人世间所有美好事物的平安富足!


把爱传出去,谢谢!


赵妙果,2022年5月6日,第1552天

1 view0 comments
bottom of page