top of page

คำอำนวยพร 6 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[สวรรค์อำนวยพรแก่มนุษย์ มักจะประทานมาในรูปของอุปสรรคเสมอ]


ฉันรู้ว่า เต๋าให้กำเนิดหยินและหยาง เรื่องราวในโลกล้วนมีด้านตรงและด้านกลับสองด้าน หากไม่มีการได้ย่อมไม่มีการสูญเสีย ไม่มีความทุกข์ย่อมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุข ไม่มีเรื่องกลุ้มใจจึงไม่ต้องใช้ภูมิปัญญา การยกระดับชีวิตต้องรู้จักมองทุกสิ่งจากส่วนทั้งหมด เช่นนี้จึงจะกุมความสมดุลได้ ไม่ปล่อยให้จิตใจที่อิสรเสรีถูกบีบบังคับด้วยความถูกผิด หากเราไม่คิดเล็กคิดน้อยกับผลได้เสีย ชีวิตยังจะมีอะไรที่ไม่อาจควบคุมได้อีกเล่า ไม่ว่าจะทำงานใดอย่าทำเกินความพอดี เมื่อทำเกินเลยแล้วมหาภัยจะตามมา ความเรียบง่ายคือสภาวะที่ดีที่สุดของการดำเนินชีวิต การอุทิศความรักคือสภาวะสูงสุดของการบำรุงรักษาสุขภาพของชีวิต


ฉันรู้ว่า หากเปี่ยมไปด้วยธรรมปีติ แม้จะเป็นอาหารที่เรียบง่ายก็รับประทานได้อิ่มหนำสำราญ หากมีความโลภและชั่วร้าย ต่อให้มีเงินทองกองเป็นภูเขาก็ไม่อาจพอใจได้ จิตภายในยิ่งว่างเปล่า ยิ่งต้องการการเติมเต็มจากภายนอก อันที่จริงทุกคนล้วนมีแสงสว่าง แสงสว่างนี้สาดส่องออกมาจากภายใน ยิ่งมีวัตถุห่อหุ้มมากเท่าไร จะยิ่งบดบังแสงไว้มาก หากคนเรามีเจตนาร้ายแฝงเร้น ไม่ว่าภายนอกจะอำพรางได้ดีเพียงใด ย่อมจะแผ่พลังด้านมืดออกมา ความสัตย์ซื่อและจริงใจของคนเรา จึงเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด


ฉันรู้ว่า การแสดงละครชีวิตรอบนี้ ตัวเราเป็นผู้เขียนบทเพียงผู้เดียว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบทละครที่เราเขียนไว้ล่วงหน้าทั้งนั้น ชะตาชีวิตไม่มีความบังเอิญ หากตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ต้องขอบคุณตนเองที่ได้รับข้อสอบแห่งชีวิต เมื่อมีปัญหา เราจึงจะมีแรงขับเคลื่อนในการแก้ไข เมื่อแก้ไขได้แล้ว ชีวิตจึงเติบโตขึ้น ความทุกข์ยากทั้งหลายล้วนเป็นรากฐานของความผาสุก บรรดาความเจ็บปวดล้วนเป็นการโหมโรงของโลกที่ชดเชยเราด้วยความนุ่มนวล สวรรค์อำนวยพรแก่มนุษย์ มักจะประทานมาในรูปของอุปสรรคเสมอ


ฉันรู้ว่า อย่าใส่ใจความสำเร็จ ล้มเหลว ผลประโยชน์ และการสูญเสียในชั่วระยะสั้น หากมัวแต่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ จะถูกพวกมันกวนใจ การยุ่งกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดจะทุกข์ทรมาน เมื่อสามารถมองมันแค่เห็นได้ จึงเป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่ สามารถปล่อยวางได้ จึงมีอิสรเสรี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากเหตุและผล เมื่อราบรื่นไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง มีอุปสรรคก็รับได้ สุดท้ายย่อมเข้าใจเองตามธรรมชาติ จิตใจคือกระจกสะท้อนการฝึกปฏิบัติ หากมีอารมณ์ความแค้น ย่อมต้องมีอุปสรรคมาอีกแน่นอน สิ่งที่คนเรายึดติด สุดท้ายจะผูกมัดตนเองทั้งสิ้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1583)

* * *


06 上天给人加福,总是逆着来的

《道德经》第53章暨无为月06


我知道,道生阴阳,世间事都有正反两面。没有得到,就谈不上失去;没有痛苦,就无所谓幸福;没有烦恼,就用不上智慧。升级生命,要懂得从整体看一切,这样才能把握平衡,不让自由的心被是非裹挟。我们若不计较得失,人生还有什么不能克服?做事不要过头,过了头有时会大祸临头。简单是生活的最好状态,奉爱是养生的最高境界。


我知道,如果充满法喜,即使粗茶淡饭也津津有味;如果贪婪阴暗,拥有金山银山也无法满足。心里越空虚,越需要外在的填补。其实人人都有光,这光彩是由内向外绽放出来的,物质包装越多,越会把光遮住。人若包藏祸心,无论伪装得多好,都会散发黑气。一个人,率真赤诚,才是最美的。


我知道,人生这场演出,唯一的编剧是自己。每个发生,都是我们预设的剧本。命运没有偶然,如果陷入困境,要感恩自己拿到了生命的试卷。问题出来,我们才有解决的动力,解决了,生命也就成长了。一切困苦,都是幸福的基石;所有伤害,都是世界对我们温柔补偿的前奏。上天给人加福,总是逆着来的。


我知道,一时之间的成败利害不要去管它,老管着它,就被它纠缠;总与它纠缠,就会痛苦。能看轻,才是大英雄;能放下,才有大自在。一切事都从因果中来,顺境不滞留,逆境能接受,自然就了了。心是修行的镜子,只要有怨气,必有困境再来,人所执著的,最终都将绑缚自己。


赵妙果,2022年6月6日,第1583天

1 view0 comments
bottom of page