top of page

คำอำนวยพร 6 มีนาคม 2565** ทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดี เหตุใดจึงทำไม่ได้เล่า เพราะการยอมรับและเข้าใจบิดเบือน คิดว่ามีวัตถุปรนเปรอจนสมบูรณ์แล้วร่างกายจึงมีสุขภาพดี และสำคัญว่ามีกล้ามเนื้อเป็นมัด เอวบางร่างน้อย คือสุขภาพแข็งแรง... นี่คือการมองเพียงภายนอก แต่ไม่ได้มองที่แก่นแท้ มีวัตถุแล้วเป็นเพียงการอยู่รอด มีจิตใจ จึงจะเป็นชีวิต จิตใจที่เปราะบาง คือมูลเหตุของชีวิตที่ตกต่ำ


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ทัศนะการเกิดและการตายในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง”]


บทที่ 50 วิธีบำรุงรักษาสุขภาพ

[เนื้อความ]

คนตั้งแต่เกิดจนตาย สามในสิบอายุยืน สามในสิบอายุสั้น สามในสิบเดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้น เพราะเหตุใด เพราะเลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์ เขาเล่ากันว่า ผู้รู้รักษาชีวิต เดินเท้าไม่พานพบเสือสิงห์ เข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่า แรดไม่ใช้นอของมัน เสือดุร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บ อาวุธไม่ได้ใช้ความคม เพราะเหตุใดเล่า เพราะเขามิได้กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ

ตอนที่ 1 มีเนื้อความว่า “คนตั้งแต่เกิดจนตาย สามในสิบอายุยืน สามในสิบอายุสั้น สามในสิบเดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้น เพราะเหตุใด เพราะเลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์”


มีคนกล่าวว่า คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 50 เป็นบทที่เข้าใจยากที่สุด ผู้ที่อ่านเข้าใจมีน้อยมาก ในบทนี้ท่านเหลาจื่อกล่าวถึงการเกิดและการตายเป็นสำคัญอย่างตรงไปตรงมา ประเด็นหลักอธิบายไว้ 3 เรื่องคือ ทัศนะการเกิดและการตาย รู้รักษาชีวิตและไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ การเกิดการตายเป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวข้องกับมวลชีวิต คัมภีร์บทนี้แบ่งเป็น 2 ตอน 6 ประเด็น และ 18 ข้อย่อย ตอนที่ 1 ใช้ทัศนะการเกิดและการตายเป็นหลัก โดยจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้


ประเด็นที่ 1 เนื้อความที่ว่า “คนตั้งแต่เกิดจนตาย” คือการปลุกจิตที่หลับใหลของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น


ประเด็นที่ 2 กฎที่เราปฏิบัติตาม คือแหล่งที่มาของพลัง


ประเด็นที่ 3 การบำรุงรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดคือ ไม่อยู่เพื่อตน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1490)

* * *


** 人人都想活好,为什么有人做不到呢?因为认知上有偏差,以为物质供养丰富了,身体就好;以为肌肉结实、体型苗条了,就是健康……这都是只看到外在,而没看到实质。有了物质,只是生存;有了精神,才是生命。精神缺钙,是生命滑坡的根源。

早安!* * *


06《道德经》中的生死观

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载06


第五十章 摄生之道【原文】

出生入死,生之徒十有三,死之徒十有三,人之生动之死地亦十有三。夫何故?以其生生之厚。盖闻善摄生者,陆行不遇兕(sì)虎,入军不被甲兵。兕无所投其角,虎无所措(cuò)其爪(zhǎo),兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。


【译文】


人从出生到死,长寿者占十分之三;短命者占十分之三;本来能长寿却短命的人也占十分之三。这是为什么呢?因为,奉养生命过于丰厚了。曾听说:善于养生的人,陆地行走不会遇到犀牛老虎,进入战场无需披坚执锐。犀牛无处用角,猛虎无处用爪,兵匪无处用刀。为什么呢?因为,他没有进入死地。


出生入死。生之徒十有三,死之徒十有三,

人之生动之死地亦十有三。夫何故?以其生生之厚。


有人说,《道德经》第五十章是最难懂的一章,能读懂的人少之又少。这一章是老子直言生死的重要章节,主要讲了三件事:生死观、善摄生和无死地。生死事大,关乎众生。本章共分两部、六层、十八段,第一部分三十六个字,以生死观为主,分三层来阐述:


第一层,“出生入死”是在撞醒人类沉睡的心;


第二层,我们遵循的规律,就是力量的来源;


第三层,最好的养生是:不自生。


赵妙果,2022年3月6日,第1490

3 views0 comments

Comments


bottom of page