top of page

คำอำนวยพร 7 กุมภาพันธ์ 2565** ความดีงามและการเชื่อถือคือสัญชาตญาณที่มีมาก่อนกำเนิด ถือเป็นสิ่งที่นิ่ง ความชั่วคืออุปนิสัยที่บ่มเพาะขึ้นหลังกำเนิด ถือเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว เมื่อประสบวาสนาดี ความดีงามในจิตส่วนลึกภายในจะตื่นขึ้น ความดีงามจึงพร้อมที่จะปรากฏออกมา เมื่อประสบวาสนาไม่ดี ความชั่วที่แฝงอยู่ในจิตส่วนลึกจะถูกกระตุ้น นิสัยที่ไม่ดีจึงปรากฏขึ้นทันที การที่อริยบุคคลต้อง “เปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน” เป็นการสร้างบรรยากาศให้แก่จิตใจคน ทำให้จิตที่ดีงามได้รับการบำรุงรักษา การที่ต้อง “มีจิตหนึ่งใจเดียวกับทั่วหล้า” เพื่อมิให้หล่อเลี้ยงนิสัยที่เลว ทำให้นิสัยเลวๆ ค่อยๆ สลายไป


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[ต้นธารของความผาสุกอยู่ที่จิตส่วนลึกภายใน]


การที่คนเราพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองหรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด สวรรค์มีคุณธรรมที่ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ชอบมนุษย์ที่มีความใจกว้าง กตัญญู และปรองดองที่สุด คนประเภทนี้แม้จะอยู่ในสภาพที่อับจนก็จะมีคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่มาช่วยเหลือ “คนบุญหนักศักดิ์ใหญ่” ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอย่างเป็นรูปธรรม อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นโอกาส หรือเหตุบังเอิญก็ได้ เมื่อโอกาสมาถึง มีเพียงผู้มีความใจกว้างจึงจะก้าวเดินตามจังหวะของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแม่นยำ และเดินไปสู่ความสมบูรณ์ทีละก้าว เพราะเต๋าที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่เห็นแก่ตัว มีเพียงความไร้ทะยานอยากย่อมแข็งแกร่ง สื่อเชื่อมกับเต๋าธรรมชาติ นี่เรียกว่าเต้าเต๋อ (เต๋าคุณธรรม) และเป็นความสามารถที่ไม่ธรรมดา


จุดเด่นของเต๋าคือ “กระทำโดยไม่กระทำ” แต่มิใช่ไม่ทำอะไรเลย และไม่ใช้สมองคิด หรือทำตามอำเภอใจ คำว่า “กระทำ” คือการทำงาน “ไม่กระทำ (อู๋เหวย)” คือหลักการของการทำงาน คำว่า “กระทำโดยไม่กระทำ” นี้ มีความสามารถในการทำจริงและมีภูมิปัญญาที่เหนือธรรมดา ทั้งยังมีพลังในการแบกรับ และจิตใจที่ปล่อยวางได้ การกระทำและไม่กระทำ เปรียบเสมือนหยินและหยางของวงกลมไท่จี๋ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน หากขาดด้านใดด้านหนึ่งไป ชีวิตย่อมขาดความสมดุล เมื่อทั้งสองบรรลุถึงความเป็นเอกภาพ มนุษย์จะไม่ถูกความทะยานอยากชักจูง ไม่ถูกจำกัดด้วยชื่อเสียงผลประโยชน์ และไม่หวาดกลัวความเป็นความตายอีกต่อไป ตัวฉันในเวลานั้นจะทำลายกรอบเล็ก ๆ ที่เคยมี ให้ชีวิตเปล่งแสงเจิดจรัส ส่องสว่างไปทั่วโลก


ความอัศจรรย์ของชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงตนเองได้สำเร็จโดยไม่รู้ตัว ต้นธารของความผาสุกอยู่ที่จิตส่วนลึกภายใน สามารถเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน ฝึกฝนความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม คือการผูกบุญสัมพันธ์ให้กว้าง และเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต อย่ามองข้ามความคิดที่ดีในจิตใจ ทุกครั้งที่อำนวยพรจะนำพาให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของพลังงาน ไม่ว่าทำสิ่งใดหรือปฏิบัติต่อใคร ล้วนต้องมีท่าทีที่จริงใจและจิตใจที่ดีงาม เพราะสวรรค์กำลังเฝ้ามองเรา และผลของชีวิตกำลังรอเราอยู่


ชีวิตมีเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่อง คืออยู่ดีและไปดี เส้นทางสายใหญ่เเห่งความผาสุกของการอยู่ได้ดี คือปูด้วยจิตที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสำนึกบุญคุณ ประตูสวรรค์จะสามารถเปิดได้สำหรับผู้จากไปด้วยดีต่อเมื่อเขามีจิตที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสำนึกบุญคุณเท่านั้น การให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและการสำนึกบุญคุณคือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติตน แต่ผู้ที่รู้และทำได้มีน้อยมาก คนส่วนใหญ่จะเต็มใจทำก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำเพราะความเชื่อมั่นและความรัก


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1463)

* * *


** 善与信是人先天具有的本性,属静;恶与失是人后天养出的习性,属动。当人遇到善缘,内心深处的善就会苏醒,善良呼之欲出;当人遇到恶缘,潜藏心底的恶就被激发,恶习立即活现。圣人之所以要以百姓心为心,就是要给人心营造氛围,让善心得到调养;之所以要为天下浑其心,就是为了不给恶习施肥,让恶性慢慢泯灭。

早安!* * *


07 幸福的源头在内心

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载07


我知道,有人能发达振兴、化难成祥,并不是什么奇怪的事。上天有厚生之德,最喜欢人厚道、孝顺、和谐了,这种人身处绝境也会有贵人相助。“贵人”不一定是个具体的人,也许是一股灵感、一次机会、一种机遇。当转机来临,只有厚道的人才能踩准大道的节奏,一步一步走向圆满。因为大道无私,只有无欲则刚,通于自然大道,这就叫道德,就叫能力非凡。


我知道,道的特点是“为无为”,但这不是无所事事,也不是不动脑筋、任性妄为。“为”是做事,“无为”是做事的原则,这三个字,既有做到的能力,又有超然的智慧;既有拿起的力量,又有放下的心胸。为与无为,就像太极阴阳,相辅相成,缺少任何一面,人生都会失衡。二者达到统一时,人就再也不会被欲望所牵、被名利所限、被生死所惧了,这时的我将突破原有的小格局,让生命频频闪光华,照亮整个世界。


我知道,生命的奇妙,在于我无意识中所完成的自身运转。幸福的源头在内心,能以百姓心为心,修自己的德善德信,就是广结善缘,春风化雨。不要小看心中的善念,每一次祝福都将引起能量共振。做任何事、对任何人都要用真心、用善心,因为,老天的眼在看着我,人生的果在等着我。


我知道,人生有两件大事:活好、走好。活得好的幸福大道是用利他心和感恩心铺成的;走得好的天堂之门也只有用利他心和感恩心才能推开。利他与感恩是做人的起点和终点,但知道并做到的人太少。大多数人是因为有好处才去做,只有极少数人是因为相信、因为爱而去做。


赵妙果,2022年2月7日,第1463天

2 views0 comments
bottom of page