top of page

คำอำนวยพร 7 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 11, 2021


** "เครื่องมือหลักในการแก้ปัญหาชีวิต  คือวินัยในตนเอง"  ใช้กฎเต๋าและคุณสมบัติขั้นเทพมาควบคุมตนเอง  เมื่อยืนหยัดรักษาวินัยในตนเอง  จิตภายในจะได้รับการเติมเต็มและมั่นคง  ความสำเร็จทั้งหลายในโลกนี้  ล้วนเป็นผลลัพธ์ของการควบคุมตนเองในระยะยาว  ผลงานที่น่าภาคภูมิใจทั้งหลาย  คือผลตอบแทนจากความเคยชินที่ดี  ที่เรายืนหยัดทำวันแล้ววันเล่า  ปีแล้วปีเล่า  ชีวิตคนเราคือการฝึกปฏิบัติตนเอง  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้น


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง กลับสามารถให้กำเนิดโดยไม่หยุดยั้ง]


ประเด็นที่ 1 สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง กลับสามารถให้กำเนิดโดยไม่หยุดยั้งและมีกำลังไม่มีวันหมดสิ้น


1.1 ระเบียบของจักรวาลมีความ “บกพร่อง” ที่ไม่แน่นอน บทบาทของมันจึงให้กำเนิดได้โดยไม่หยุดยั้ง


“สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง แต่บทบาทนั้นมิเสื่อมสูญ” คือความปรองดองและระเบียบที่คงที่ตลอดไปในจักรวาล ระเบียบชนิดนี้และการก่อเกิดของสรรพกิจสรรพสิ่ง คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สุดของจักรวาล พลังที่อยู่เบื้องหลังคือคุณสมบัติพิเศษของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล


ภายในของสรรพสิ่งล้วนมีกฎคงที่แห่งการรักษาอย่างเคร่งครัด และหมุนเวียนเป็นวัฏจักร นี่คือระเบียบของ “สมบูรณ์เลิศ” ยกตัวอย่าง การสับเปลี่ยนระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ การหมุนเวียนของทั้ง 4 ฤดู วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า นี่คือสภาวะที่มั่นคง หากไม่มีระเบียบ ระบบนิเวศจะพังทลาย แต่แม้จะมีระเบียบเช่นนี้ กลับมิใช่การหมุนเวียนแบบปิดที่สมมาตรกันอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ใกล้เคียงกับการหมุนเวียนแบบเปิดที่สมมาตรกัน เพราะภายใน “บกพร่อง” อยู่ หากไม่มีความบกพร่องนี้ แต่มีความสมมาตรกันโดยสิ้นเชิง ถ้าเช่นนั้นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตก็จะไม่มีความแตกต่างกันแล้ว ถ้าไม่มีความไม่แน่นอนและการสร้างสรรค์ใหม่ จักรวาลนี้จะเป็นจักรวาลที่หยุดนิ่ง เงียบสงัด และไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้


คำว่า “สร้างสรรค์” หมายถึง มีเกิดจากไม่มี จะนำมาซึ่งพลังงานและสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการสร้างสรรค์แต่ละครั้งของสรรพสิ่งในโลกย่อมทำลายระบบหมุนเวียนที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดความบกพร่องขึ้นในนั้น ดังเช่นคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 25 ที่กล่าวว่า “มีสิ่งหนึ่งมิอาจแบ่งแยก เกิดก่อนฟ้าดิน เงียบไร้สุ้มเสียง ดำรงอยู่อย่างอิสระชั่วนิรันดร์ หมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาล ถือเป็นมารดาใต้หล้า ข้ามิรู้ชื่อ จึงฝืนเรียกว่า ‘เต๋า’ และให้นามว่า ‘ยิ่งใหญ่’ ยิ่งใหญ่จนมองไม่เห็น เรียกว่า ‘ดำเนินไป’ ดำเนินไปถึงสุดขอบฟ้า เรียกว่า ‘ยาวไกล’ เมื่อย้อนกลับเรียกว่า ‘หวนกลับ’ ” คำว่า “บกพร่อง” นี้คือการเริ่มต้นการ “หวนกลับ” ในระเบียบของจักรวาล และเนื่องจากมี “ความบกพร่อง” ดำรงอยู่ จึงก่อให้เกิดการเคลื่อนที่และหมุนเวียนที่ให้กำเนิดของพลังงานอย่างไม่หยุดยั้งและมีกำลังไม่มีวันหมดสิ้น ขอยกตัวอย่าง การระเบิดของภูเขาไฟ เป็นการแสดงถึง “ความบกพร่อง” ในระบบนิเวศของโลก แต่เพราะมี “ความบกพร่อง” เช่นนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงความกระปรี้กระเปร่าของชีวิตในโลก


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1341)

* * *


** “解决人生问题的最主要的工具,乃是自律。”主动以道的规律和品质来约束自身,坚持抱一自律,会获得内心的充实安稳。这世间所有大成功,都是长期自律的结果,所有傲人的成绩,都是日复一日,年复一年坚持一些好习惯的回馈。人生是一场与任何人无关的自我修行。

早安!* * *


07大成若缺,反而能生生不息

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载07


第一层次,大成若缺,反而能生生不息、永不衰竭。


一、宇宙秩序有“缺”的不确定性,其功用才生生不息。


“大成若缺,其用不弊”是宇宙中和谐而恒定的秩序,这种秩序以及万事万物的生成,就是宇宙最大的成就——其背后的力量就是大道创造、广大和平衡的特性。


万物都有其内在恪守、循环往复的恒定规律,这就是“大成”的秩序。比如,日月交替,四季更迭,日复一日,年复一年,这是一个稳定的状态;若没有了秩序,生态系统就会崩溃。但这种秩序虽然存在,却并非是圆满对称的封闭性循环,而是近似对称的开放性循环——因为,其中有一个“缺口”存在。如果没有这个缺口,而完全对称,那过去、现在、未来就没有分别了。没有任何不确定性和新的创造,这个宇宙就是一个静态的、死寂的宇宙,是不可能存续的!


所谓“创造”就是无中生有,也就是不断带来前所未有的能量和新事物。而天下万物的每次创造,都必然会打破原有的循环系统,使其中出现缺口。就像《道德经》第二十五章中所说的:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反”一样,这个“缺”就是宇宙秩序中“反”的开始——也正因为有个“缺”的存在,才能引发能量生生不息、永不衰竭的流动与循环。比如火山爆发就是地球生态系统中“缺”的表现,但正因为有这样的“缺”,才展示出了地球的生命活力。


赵妙果,2021年10月7日,第1341天

2 views0 comments

Comments


bottom of page