top of page

คำอำนวยพร 7 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[“ผู้รู้แจ้งเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน” ตอนที่ 1 แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็น]


บทที่ 52 ผู้รู้แจ้งเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน


[เนื้อความ]


สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนมีที่มา เป็นมารดาของโลก รู้ว่ามารดาเป็นเช่นไร ก็อนุมานถึงลูกได้ เมื่อรู้ว่าเป็นลูก จึงรักษามารดาไว้ ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย ถ้ากั้นความโลภ ปิดสิ่งรบกวน ชั่วชีวิตจักไม่มีกังวล หากเปิดทางให้หลงระเริงไร้ขีดจำกัด ชั่วชีวิตมิอาจเยียวยา เห็นวิถีนิรันดร์คือ “เข้าใจ” รักษ์ความอ่อนละมุนคือแข็งแกร่ง ใช้พลังแสงเต๋าย้อนสู่ “ความผ่องใส” ที่มีอยู่เดิม ตนจะไม่หายนะ นี่คือวิถีชั่วนิรันดร์


คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มีอักษรเพียงห้าพันคำ แต่ทำให้ความเร้นลับสูงสุดของจักรวาลกลายเป็นกฎที่เรียบง่ายที่สุด นี่คือหนังสือแห่งสัจธรรมที่คู่ควรแก่การปฏิบัติไปชั่วชีวิต หากสามารถเข้าใจแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ชีวิตล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้


ในบทนี้ ท่านเหลาจื่อได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเต๋ากับสรรพชีวิตลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่ง เมื่อสื่อสารกับมารดา จะได้รับการอำนวยพรและความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ของทุกคน ช่องทางการสื่อเชื่อมระหว่างคนกับเต๋าอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์ เมื่อสัญชาตญาณปรากฏ เต๋าธรรมชาติจะปรากฏด้วย คัมภีร์บทนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีเนื้อความว่า “สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนมีที่มา เป็นมารดาของโลก รู้ว่ามารดาเป็นเช่นไร ก็อนุมานถึงลูกได้ เมื่อรู้ว่าเป็นลูก จึงรักษามารดาไว้ ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” โดยจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้


- ประเด็นที่ 1 การตามหามูลรากคือเสียงเรียกร้องจากส่วนลึกของจิตใจมนุษย์


- ประเด็นที่ 2 กุมปัจจุบันขณะไว้ได้ จึงจะมีชีวิตนิรันดร์


- ประเด็นที่ 3 “รักษามารดา” คือการฝึกปฏิบัติชั่วชีวิตของทุกคน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1553)

* * *


07“同明相照”第一部分的三层阐述

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载07


第五十二章 同明相照


【原文】


天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。塞其兑,闭其门,终身不勤;开其兑,济其事, 终身不救。见常曰明,守柔曰强。用其光,复归其明,无遗身殃,是为袭常。


《道德经》只有五千言,但宇宙最高的奥秘在此化为了最简单的规律。这是值得一生去实践的真理书,能悟通任何一条,都能改变人生。


本章,老子进一步阐述了道与众生的关系。道是万物的母亲,与母亲沟通,获取祝福与帮助,是每个人的天赋。人与道的联结通道在人的本性中,本性显现,大道自然显现。


本章七十二字,共分两部、六层、十八段。第一部分原文共二十九字:“天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆”。分三层阐述:


- 第一层,寻根,是人类内心的呼唤;


- 第二层,抓住当下,生命才有永恒;


- 第三层,“守母”是每个人一生的修行。


赵妙果,2022年5月7日,第1553天

1 view0 comments

Comments


bottom of page