top of page

คำอำนวยพร 7 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[สละตนเอง ทำให้คนทั่วหล้าอยู่ดีมีสุข]


ฉันรู้ว่า ผู้คนมากมายใช้ชีวิตไปแสวงหาแต่ชื่อเสียง ผลประโยชน์ และการเสพสุข กลับไม่เคยได้สัมผัสถึงพลังที่แท้จริงของชีวิตเลย การบ้านของชีวิตคือการอยู่ดีและไปดี แผ่พลังงานแห่งการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นออกไปให้กว้างขึ้น ให้แสงแห่งจิตวิญญาณส่องสว่างไปทั่วทุกทิศทาง พลังที่เอาชนะทุกสิ่งได้คือความอ่อนโยนและเมตตา มีเพียงการไม่แย่งชิง ทั่วหล้าจึงไม่มีใครแย่งชิงกับเราได้ เมื่อมีความเมตตา เราจะเข้าใจได้ว่า ทุกคนเพียงแค่อยู่ในความถี่ของพลังงานที่แตกต่างกัน และแสดงออกด้วยสถานะที่แตกต่างกันเท่านั้น เมื่อนั้นเราจึงสามารถอนุญาต ยอมรับ และให้อภัยได้อย่างแท้จริง ความเมตตาสามารถสลายความคิดชั่วร้ายได้ พลังแห่งชีวิตแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยประการฉะนี้เอง


ฉันรู้ว่า ในเวลาสำคัญของชะตาชีวิต สิ่งที่คนเราต้องการที่สุดคือก้อนหินที่ทุบอุปสรรคให้แตกกระจาย สภาพที่ยากลำบากมากมายในชีวิตคนเราล้วนเกิดจากแนวคิดที่ตายตัว บางครั้งแนวคิดก็เป็นกรงขังแห่งสัจธรรม เพราะแนวคิดแตกต่างจากสัจธรรม แนวคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังกำเนิด ต้องปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ มิฉะนั้น จะเป็นสิ่งตายตัว ส่วนสัจธรรมคือสิ่งที่มีมาก่อนกำเนิด ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว ก็คือเต๋า การเข้าใจเต๋าต้องคอยชำระล้างจิตภายในตลอดเวลา จิตใจยิ่งสะอาด เต๋าในดวงจิตยิ่งสามารถปรากฏตัวได้ หากคนเรามีเต๋า ความสำเร็จย่อมมาถึงไม่ช้าก็เร็ว


ฉันรู้ว่า ทั่วหล้าเป็นโลกของคนทั่วหล้า การจะปกครองทั่วหล้าได้มีเพียงความสละเท่านั้น คือสละตนเองได้ ผู้ที่ทำให้คนทั่วหล้าอยู่ดีมีสุข จึงจะปกครองทั่วหล้าได้ ในชีวิตคนเรา เมื่อเจริญรุ่งเรืองอย่าลำพองใจ เมื่ออ่อนแอก็ไม่จำเป็นต้องหมดอาลัยตายอยาก ในเวลาที่เจริญรุ่งเรือง วิธีที่ป้องกันก่อนเกิดปัญหาที่ดีที่สุดคือ การช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จด้วยความเมตตา ในเวลาที่อ่อนแอ วิธีที่ต้อนรับความสำเร็จที่ดีที่สุดคือ ทำเรื่องเล็กทุกเรื่องให้ดีด้วยความเคารพยำเกรง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1584)

* * *


07 舍得自己,为天下谋福祉

《道德经》第53章暨无为月07

我知道,很多人只会用生命去追求名利和享受,却不曾感受过生命真正的力量。人生的功课就是活好、走好,让利他能量辐射更广,让心灵之光照耀四方。能战胜一切的力量是柔弱与慈悲。只有不争,天下才无人能与之相争。慈悲时,我们就会理解:每个人只是处在不同的能量频率中,显化出了不同的状态而已。此时,我们才能真正允许、接纳和包容。慈悲能消融恶念,生命的力量由此显得越发强大。


我知道,在命运的关键时刻,人最需要的是一块砸碎障碍的石头。人生很多困境都是观念僵化所致,观念有时是真理的囚笼,因为它与真理不同:观念是后天的,需要时常更新,否则就会僵化;而真理是先天的,真理只有一个,就是道。悟道需要不断清理内心,心越干净,心中的道越能呈现。人有道,成功是早晚的事。


我知道,天下是天下人的天下,得天下只能靠舍——舍得自己,为天下谋福祉的人,才能得天下。人生中,强盛时不要自满;弱小时,也不必颓废。强盛时,防患于未然最好的方法是:带着慈悲,帮助别人成功;弱小时,迎接成功最好的方法是:带着敬畏,做好每件小事。


赵妙果,2022年6月7日,第1584天

0 views0 comments
bottom of page