top of page

คำอำนวยพร 7 เมษายน 2565** พลังของคุณธรรมล้ำลึกคือการหลอมรวมและชำระล้างให้สะอาด คนเราเมื่ออ่อนน้อมและวางตนอยู่ต่ำ จะประสานความแข็งกับความอ่อน เมื่อให้อภัยและเข้าใจ จะประสานความดีกับความชั่ว เมื่อสงบนิ่งและควบคุมตนเองได้ จะประสานความถูกกับความผิด เมื่อมอบอุทิศด้วยความสุข จะประสานตัวเรากับผู้อื่น แม้พลังงานจะคละปนเปกันยุ่งอย่างไร ทันทีที่ผ่านการหลอมรวมและชำระล้างด้วยคุณธรรมล้ำลึก เมื่อหลั่งไหลกลับมา ล้วนกลายเป็นพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อพลังกลุ่มนี้ไหลผ่านกายใจ กายใจปรองดอง ไหลผ่านครอบครัว ครอบครัวปรองดอง ไหลผ่านธุรกิจการงาน ธุรกิจการงานปรองดอง ไหลผ่านสังคม สังคมปรองดอง ความปรองดองทั้ง 4 คือดินแห่งชีวิต หากดินอุดมสมบูรณ์แล้ว ชีวิตย่อมเจริญงอกงาม นี่คือ “แล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมาก”


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[เต๋าเป็นผู้สร้างมาตรฐาน คุณธรรมคือการปฏิบัติตามกฎ]


วิถีธรรมชาติคือมูลรากของชีวิต การออกห่างจากมูลรากเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ออกจากดิน ความพยายามทั้งหลายจะเป็นการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ ยิ่งดิ้นรนยังยิ่งตกสู่อันตรายได้ง่าย บางคนร่ำรวยล้นฟ้า แต่ไม่มีความสุข บางคนดิ้นรนสู้ชีวิต แต่ทำมาหากินไม่ได้ เหตุเพราะไม่ได้ชำระล้างเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สอดคล้องกับเต๋าออกไปจากชีวิต แต่ความยากลำบากก็มิใช่เรื่องเลวร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งในตัวเอง ยอมรับอย่างสงบนิ่ง จึงจะได้รู้ถึงมูลเหตุและเปลี่ยนแปลงความคิด จากนั้นจะได้รับการยกระดับในทุก ๆ เรื่อง นี่คือความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น


ชีวิตคนเรา ไม่กลัวการเกิดความคิด แต่กลัวการรู้ตัวช้า ทุกครั้งที่มีการคิด คำพูด และการกระทำ ร่างกายจะบันทึกไว้ในรูปแบบของสื่อข้อมูล (ซิ่นซี) การคิดคือ “เมล็ดพันธุ์” เมล็ดพันธุ์คือชีวิต หากเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เปลี่ยน ชีวิตย่อมไม่อาจเปลี่ยนได้ ผลที่ดีด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และโชคย่อมไม่อาจปรากฏขึ้นได้เช่นกัน จิตคือสถานีส่งสัญญาณ ทุกครั้งที่เกิดการคิดล้วนถูกส่งไปยังโลกทั้งสิบทิศ เช่นเดียวกับการโยนก้อนหินลงในสระน้ำ ที่ทำให้เกิดระลอกคลื่นขยายออกไปทั่ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมิติต่าง ๆ ในจักรวาล สร้างผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสรรพสิ่ง ฉันเองก็จะได้รับแรงปฏิกิริยาด้วยเหตุนี้เช่นเดียวกัน นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเหนี่ยวนำหรือการตอบสนอง


เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่ง และต้นกำเนิดของจักรวาล หากไม่มีเต๋า สรรพสิ่งย่อมไม่อาจกำเนิดได้ นี่คือ “เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง” คุณธรรมคือผลลัพธ์ที่ได้จากสรรพสิ่งปฏิบัติตามเต๋า หากไม่มีคุณธรรม มวลชีวิตจะไม่มีหลักประกันในการอยู่รอด นี่คือ “คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง” สำหรับการฝึกปฏิบัติ มีเต๋าแต่ไร้คุณธรรม ย่อมไม่อาจฝึกฝนเต๋าให้สำเร็จได้ มีคุณธรรมแต่ไร้เต๋า คุณธรรมไม่อาจคงอยู่ได้ยาวนาน มีเพียงการเดินตามธรรมชาติของตน เป็นตัวตนที่แท้จริง จึงสามารถประยุกต์ใช้พลังของฟ้าดินได้ นี่คือ “วัตถุมีรูป” มีเพียงการก้าวเดินตามจังหวะของเต๋าได้อย่างแม่นยำ ให้สรรพสิ่งต่างกลับคืนสู่ตำแหน่งของตน จึงจะปลอบประโลมภายนอกด้วยความสงบของภายในได้ และได้รับแรงช่วยเหลือในการพัฒนา นี่คือ “เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้คือกระบวนการวิวัฒนาการของสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างไม่หยุดยั้ง


เต๋าคือโปรแกรมมูลฐานที่ไร้รูป คุณธรรมคือการแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบที่มีรูป เต๋าเป็นผู้สร้างมาตรฐาน คุณธรรมคือการปฏิบัติตามกฎ บทบาทของคุณธรรมคือการรวบรวมพลังชีวิต ให้คนเราไม่เข้าสู่ “แดนมรณะ” ดังนั้น มนุษย์จึงฝ่าฝืนธรรมชาติไม่ได้ พันธะสัญญาระหว่างมนุษย์กับฟ้าดินเข้มงวดมาก หากคนไม่ปฏิบัติตามเต๋าต้องเข้าสู่ “แดนมรณะ” แน่นอน หากคนเราไม่สั่งสมคุณธรรมจะสูญเสียการปกป้องจากส่วนทั้งหมด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 7 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1523)

* * *


** 玄德的力量是融合、净化。一个人,谦卑处下时,刚柔相和;包容理解时,善恶相和;宁静自守时,是非相和;快乐奉献时,自他相和。再驳杂的能量一旦经过玄德的融合与净化,回流而出时,都会成为纯粹的生命能量。这股力量,流经身心,身心和谐;流经家庭,家庭和谐;流经事业,事业和谐;流经社会,社会和谐——这四个和谐,是生命的土壤,土壤肥沃了,生命必定茁壮,这就是“然后乃至大顺”。

早安!* * *


07道是树立标准,德是遵循规律

《道德经》第51章暨连接月祝福连载07

自然之道是生命的根本,如果脱离根本,就像树木离开土壤,一切努力都是瞎折腾,而且越折腾,越容易陷入危险。有人富可敌国,但不幸福;有人拼命奋斗,但不挣钱,原因都是没有清理生命中不合道的种子。但困境也不是坏事,一切发生自有深意。坦然接受,才能觉知缘由、转变思维,然后在每件事上得到提升,这就是一切发生的意义。


人生,不怕念起,就怕觉迟。每一次念思言行都会以信息形式在体内储存,念头就是“种子”,种子就是命。种子不变,命不可能变,健康、财富、好运等好的果也不会出现。心是发射站,每个念头都会发射到十方世界,就像石子丢入池塘,涟漪将覆盖整个水面一样,从而影响内外环境乃至不同次元的宇宙空间,对万物产生正面或负面的影响。我也会因此得到一个反作用力,这就是所谓的感应或报应。


道是万物的母亲、宇宙的源头,没有道,万物无所而出,这是“道生之”。德是万物顺道而行所得的结果,没有德,众生就没有生存的保障,这是“德畜之”。对于修行而言,有道无德,道无法修成;有德无道,德不能长久。只有顺着自己的天性走,成为真实的自己,才能运用天地之力,这是“物形之”。只有踩准大道的节奏,让万物各归其位,才能因内在的宁静安抚外在,获得发展的助力,这是“势成之”。这四个阶段就是宇宙万物生生不息的演化过程。


道是无形的根本秩序,德是有形的完美体现。道是树立标准,德是遵循规律,德的作用是汇聚生机,让人不入“死地”。因此,人是不可以逆天的。人与天地之间的约束关系非常严格,人不顺道必然进入“死地”,人不积德将失去整体的守护。


赵妙果,2022年4月7日,第1523天

1 view0 comments

Comments


bottom of page