top of page

คำอำนวยพร 8 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** สิ่งที่น่าทอดถอนใจที่สุดคือ มีบางคนต้องการจะเก็บรักษาการเสพสุขและสิ่งของสำเร็จรูปให้คงอยู่ไว้ตลอดไป คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตนเอง! ดังนั้นจึงกระทำผิดในเรื่อง "สิ้นเปลืองมาก" ก่อน ผลสุดท้ายย่อมต้อง "เสียหายยับเยิน" การเติมเต็มที่แท้จริง เปรียบเสมือนน้ำตก ที่หลั่งไหลลงมาจากภูเขาไม่ขาดสาย มีการหลั่งไหลมาเติมเต็มทุกวัน นี่คือบทบาทของการ "ประสาน" สิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนไหวทุกวัน ดังนั้นจึงมีบทบาทไม่รู้สิ้น


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมตน ให้ความสำคัญกับชีวิตและตนเอง]


ชีวิตคนเรามี 3 ปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องจัดการให้ชัดเจน


1.2 ชีวิตกับความมั่งคั่ง สิ่งใดสำคัญกว่า


“ร่างกายกับทรัพย์สินอะไรสำคัญ”


ในโลกนี้ ทรัพย์สมบัติจะมีมากมายเพียงใดก็เป็นเพียงค่าคงที่ ส่วนมนุษย์คือตัวแปร “ร่างกาย” ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่มีวาจาและการกระทำสอดคล้องกับกฎเต๋า มิได้หมายถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมาย รอความตายไปวัน ๆ สิ่งที่ท่านเหลาจื่อเน้นย้ำคือความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพราะการดำรงอยู่ของผู้สอดคล้องกับเต๋า จะสามารถสร้างสรรค์ปรากฏการณ์และคุณค่าที่คาดคิดไม่ถึงได้มากมาย


“ทรัพย์สิน” หมายถึง สิ่งของ และยังหมายถึง ทรัพย์สมบัติด้วย ในโลกนี้ หากไม่มีเงินทองย่อมมีหลายอย่างที่ทำไม่ได้ แต่เงินทองก็มิใช่ทำได้ทุกอย่างเสมอไป เหตุผลนี้ยังมีคนอีกจำนวนมากคิดไม่ตก ดังนั้น จึงมีคนที่เหนื่อยสายตัวแทบขาด ทำผิดกฎหมาย ละทิ้งเต้าเต๋อ และความสุขเพื่อเงินทอง... มีคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่า “ตอนอายุน้อยใช้ร่างกายไปแลกเงิน เมื่ออายุมากค่อยใช้เงินไปซื้อสุขภาพ” เป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ต้องรู้ว่า เงินทองซื้อสุขภาพไม่ได้ตลอดกาล และชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วยิ่งไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ มิเช่นนั้น เหตุใดเหล่ากษัตริย์ ขุนพลและเสนาบดีทั้งหลายยังต้องผ่านความทุกข์ทรมานจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปด้วยเล่า


ท่านเหลาจื่อเข้าใจว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางฟ้ากับดิน สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมตน ให้ความสำคัญกับชีวิตและตนเอง อันที่จริง การดำเนินชีวิตคือครูที่ดีที่สุดของเรา เพราะมันจะบอกเราด้วยเรื่องจริง หากถนอมรักสิ่งใดมากเกินไป สิ่งเหล่านั้นกลับจะยิ่งกุมให้อยู่ยาวนานได้ยาก ดังนั้น แม้ว่าชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองจะมีความสำคัญ แต่คุณค่ายังเทียบเท่าชีวิตไม่ได้ เพราะไม่ว่าชื่อเสียงจะโด่งดังเพียงใด มันยังคงเป็นของนอกกาย ซึ่งล้วนแต่ไม่อาจรักษาให้คงอยู่ยาวนานได้ และไม่มีการเชื่อมสัมพันธ์ที่แน่นอนกับคุณค่าชั่วนิรันดร์ของชีวิตเลย จึงเปรียบเสมือนหิ่งห้อย เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นแสงระยิบระยับ แต่เมื่อมองใกล้ ๆ กลับไม่มีแสงและไม่มีความร้อน...


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1313)

* * *


** 最可叹的是,有人想把现成的享受、现成的东西,永远保住不动——认为这些是属于自己的!如此就犯了前“大费”之忌,结果必定是“厚亡”。真正的充满,如瀑布一样,不停地从山上流下来,天天都盈满流动——这就是“冲”的作用。活的东西是永远在流动的,所以其用无穷。

早安!* * *


08人生最重要的是把持住自身,贵生重己

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载08


人生有三大问题,必须厘清。


其次,生命与财富,谁更重要?


“身与货孰多”


这个世间,货物再多也是一个定数,而人却是一个变数。这里的“身”是指言行符合大道规律的人;而不是指那些混吃等死、虚度光阴的人。老子强调的是人的创造能力——因为,合道者的存在,会创造出很多不可思议的现象和价值。


“货”就是货物,也代指财富。这个世间,没有钱确实万万不能;但钱永远不是万能的——可这个道理还是有很多人没有想明白!所以,为了钱,有人累垮了身体,有人触犯了法律,有人背弃了道德,也有人放弃了幸福……有不少人觉得“年轻时用身体换钱,年老时再用钱去买健康”是可行的。但要知道,健康永远不是能用钱买到的,逝去的生命更是无法挽回。否则,那些帝王将相又怎么会与寻常百姓一样,要经历生老病死的折磨呢?


老子认为,人生于天地之间,最重要的是把持住自身,贵生重己。其实,生活是我们最好的老师——因为,它总是以事实来告诉人们:如果过分珍爱某种事物,这些事物反而更难被长久把持。所以,名望与财富虽然重要,却都不及生命值得珍惜!因为,再显赫的名利,它们还是身外之物,都不可能长保,与生命的永恒价值也没有必然联系。就像萤火虫一样,远看闪闪发光,近看既没有光、也没有热……


赵妙果,2021年09月8日,第1313天

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page