top of page

คำอำนวยพร 8 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 11, 2021


** แม้ในมุมมองภววิสัยบางคนจะดูมั่งคั่งร่ำรวย  แต่ในมุมมองอัตวิสัยกลับไม่รู้จักพอและโลภมาก  คนผู้นี้จะเป็นได้เพียงคนโลภ  ยิ่งไปกว่านั้นอาจบ่มเพาะจนกลายเป็นภัยพิบัติรุนแรง  เราต้องรู้ว่าอะไรเติมเต็มได้  อะไรเติมเต็มไม่ได้  จากนั้นไปควบคุมความทะยานอยากที่เติมเต็มไม่ได้ของตน  รักษาโลกทางจิตวิญญาณที่เติมให้เต็มได้  เช่นนี้ก็ถือว่ารู้จักพอและพอเพียงแล้ว


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[ การ “มีความบกพร่อง” คือพลังขับเคลื่อนภายในที่ทำให้คนเราก้าวไปข้างหน้าและทลายขีดจำกัดของตนเองอย่างไม่ขาดสาย]


1.2 การ “มีความบกพร่อง” คือพลังขับเคลื่อนภายในที่ทำให้คนเราก้าวไปข้างหน้าและทลายขีดจำกัดของตนเองอย่างไม่ขาดสาย


แม้ผู้บรรลุเต๋าในโลกนี้จะมีคุณูปการและความประพฤติที่มีคุณธรรมสมบูรณ์เลิศ แต่ “ความสมบูรณ์เลิศ” นี้กลับฝึกฝนมาจากการดับชื่อเสียงและเกียรติยศ พวกเขาปฏิบัติตามเต๋า มีจุดเด่นในการปฏิบัติตนและจัดการปัญหาคือ “ให้สรรพสิ่งพึ่งพาโดยไม่บ่ายเบี่ยง มีคุณูแต่ไม่ถือครอง หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งแต่ไม่ครอบงำ” ด้วยเหตุนี้ แม้จะมีคุณูปการและความประพฤติที่มีคุณธรรมทัดเทียมกับฟ้าดิน แต่ในสายตาชาวโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียง ผลประโยชน์ลาภยศ การเสพสุขด้านวัตถุ ตลอดจนมีความสามารถพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ กลับดูคล้ายมีความบกพร่อง ดังนั้น จึงเรียกว่า “สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง”


หากลองเปลี่ยนมุมมองดู การดำรงอยู่ของ “ความบกพร่อง” นี้ทำให้คนเรารักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนและสติไว้เสมอ จึงวางตนอยู่ในที่ต่ำได้ และตระหนักรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของตนเอง นอกจากนี้ยังไม่ลืมปณิธานแรกเริ่ม และจดจำภารกิจแห่งชีวิตไว้ในใจ ดังนั้น “ความบกพร่อง” นี้ คือพลังขับเคลื่อนภายในที่ทำให้คนเราก้าวไปข้างหน้าและทลายขีดจำกัดของตนเองอย่างไม่ขาดสาย


ขณะเดียวกัน ทันทีที่ตระหนักรู้ถึงความไม่สมบูรณ์ของตน คนเราจะไม่ใช้ค่านิยมความสมบูรณ์แบบไปเรียกร้องต่อคนภายนอก หรือตำหนิผู้อื่นเกินขอบเขต เมื่อเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แย่งยื้อ ให้อภัย และวิริยะก้าวหน้า เขายิ่งดูคล้ายมีความบกพร่อง พลังงานจะยิ่งหลั่งไหลผ่านตัวเขาอย่างไม่ขาดสาย เพราะหน้าที่ของพลังงานคือไหลลงสู่สถานที่ต่ำ ว่างเปล่า และกว้างใหญ่ที่สุด ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับต้นธารของจักรวาล


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1342)

* * *


** 纵使一个人客观上坐拥万千财富,但由于主观上的不知足和贪得无厌,这个人也只能被列为贫者,甚至可能还会酿成极大的祸害。知道什么是可以满足的,什么是不可以满足的,然后去克制不可以满足的自我欲望,常守可以令人满足的心灵世界,就是知足常足了。

早安!* * *


08“有缺”是不断前行、突破的内驱动力

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载08


二、“有缺”是一个人不断前行、突破自我的内驱动力。


世间的得道者虽然功行大成、众德圆满,但这个“大成”却是从灭名藏誉中修出来的——他们效法大道,为人处世的特点就是“万物恃之以生而不辞,功成而不名有,衣养万物而不为主”,因此,虽然有等天地化育的功劳、齐日月照临的德行,但在世人眼中,他们在功名利禄、物质享受、甚至才华机变等方面,看起来就像有所缺失似的,所以叫“大成若缺”。


但换个角度看的话,这个“缺”的存在会使人常保谦卑和清醒——既能把自己置于低处,又能觉知自己的真实状态;还能不忘初心、牢记使命。因此,这个“缺”正是一个人不断前行、突破自我的内驱动力。


同时,一旦意识到自己的不完美,人就不会处处以完美主义的心态去要求外在,对别人求全责备了。而当一个人谦卑、不争、包容、精进时,他越是看似有缺,能量就越会源源不断地流经——因为,能量的工作就是奔赴最低、最空、最广大的地方。这涉及了宇宙本源的问题。


赵妙果,2021年10月8日,第1342天

0 views0 comments
bottom of page