top of page

คำอำนวยพร 8 ธันวาคม 2564


** "อริยบุคคลไม่ต้องเดินทางก็รู้ได้  ไม่ต้องดูก็รู้มูลเหตุ  ไม่กระทำตามใจกลับได้ผล" อู๋เหวยคือความจริง ทำจริง ฝึกฝนจริง พิสูจน์จริง  สั่งสมคุณธรรมล้ำลึกระหว่างการทำงาน  และเป็นการกระทำที่ช่วยให้ชีวิตหยั่งรากลึกมั่นคง  อู๋เหวยคือการกระทำที่รักษาความบริสุทธิ์  เรียบง่าย  และให้คุณแก่ผู้อื่นไว้เสมอ  ใช้ "อู๋เหวย" ในการปฏิบัติตนและทำงาน ฝึกฝนหลอมหล่อจนเป็นอริยบุคคลที่ "มีเกิดจากไม่มี" เต้าเต๋อจิงคือคัมภีร์ที่สรรค์สร้างอริยบุคคล


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[ความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์ คือระดับของภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณ]


1.2 ความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์มิเพียงจำกัดไว้ด้วยความรู้ แต่ยังมีภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณอีกด้วย


“ไม่มองออกข้างนอก ก็รู้กฎธรรมชาติ”


แม้ท่านขงจื่อเคยกล่าวว่า คนมี 3 ระดับ ระดับแรกคือรู้แต่กำเนิด ระดับที่สองคือรู้จากการเรียน ระดับที่สามคือยากที่จะเรียนรู้ แต่ตัวท่านขงจื่อเริ่มศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเติบใหญ่ก็ได้เดินทางไปทั่วแคว้น เมื่อกลับมาก็ตั้งใจค้นคว้าศึกษา จึงบรรลุถึงสภาวะนี้ได้


ประโยคที่กล่าวว่า “ถึงไม่ออกนอกบ้าน ก็รู้เรื่องทั่วหล้า ไม่มองออกข้างนอก ก็รู้กฎธรรมชาติ” ท่านเหลาจื่อกล่าวจากจุดยืนการเข้าใจเต๋า คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เมื่อเกือบสามพันปีที่แล้วเป็นสัจธรรม ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นสัจธรรมเช่นเดียวกัน เพราะสัจธรรมมีคุณสมบัติในการก้าวข้ามกาลเทศะ สัจธรรมมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนความรู้ ที่ต้องสั่งสมและอัปเดตอยู่ตลอดเวลา


ความรู้คือสิ่งที่ต้องเรียน แต่ความรู้มิใช่ภูมิปัญญา ความรู้ไม่สามารถนำพาให้เราบรรลุถึงด้านภูมิปัญญาและอิสรเสรีอันยิ่งใหญ่ของ “เต๋า” ได้ ความรู้เป็นเพียงเรื่องราวในด้านสมอง ซึ่งสมองมีหน้าที่เรียนรู้ แยกประเภท เปรียบเทียบ และจัดลำดับ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาหาความรู้และวิเคราะห์การสนทนาเป็นเพียงสมรรถภาพของสมอง แต่ความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์มิได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ เรายังมีภูมิปัญญาทางด้านจิตวิญญาณ เมื่อใช้ภูมิปัญญานี้เราจึงจะเข้าสู่ต้นธารของสรรพสิ่ง และรับรู้ กฎที่แท้จริงได้


ขอยกตัวอย่าง ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศเยอรมันมีนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงอยู่ 3 ท่าน คือ คาร์ล มาร์กซ์ จอร์จ วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกิล และอิมมานูเอล คานต์ ความคิดของพวกเขาล้วนมาจากการปฏิบัติ เจาะลึกค้นคว้ากฎธรรมชาติและสรุปด้วยสติปัญญา


เฮเกิลคือผู้รวมศูนย์ความสำเร็จด้านต่าง ๆ ของจิตนิยมแบบฉบับจนครบถ้วน ส่วนมาร์กซ์ได้ริเริ่มก่อตั้งความคิดทางปรัชญาของวัตถุนิยมประวัติศาสตร์และวัตถุนิยมวิภาษขึ้นบนพื้นฐานของเฮเกิล ถือเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมาชีพและประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ “มีอิทธิพลต่อโลกที่ลึกซึ้งที่สุดในยุคศตวรรษที่ 20 ”


คานต์คืออาจารย์ของเฮเกิล และเป็นตัวแทนบุคคลวงการความคิดของเยอรมัน เขาถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักคิดที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกตะวันตกต่อจากโสกราตีส เพลโต และอริสโตเติล คานต์เคยกล่าวว่า “ในโลกนี้มีเพียงสองสิ่งที่สะเทือนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าได้มากที่สุด สิ่งหนึ่งคือหลักจริยธรรมอันสูงส่งในใจเรา อีกสิ่งหนึ่งคือดวงดาวดาษดาระยิบระยับบนท้องฟ้าเหนือศีรษะเรา”


เกี่ยวกับอิมมานูเอล คานต์ ชั่วชีวิตเขาเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่เคยออกจากเมืองเคอนิชส์แบร์คมาก่อน ผู้ที่ “ไม่ออกนอกบ้าน” เช่นนี้กลับเป็นหนึ่งในนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ความคิดเห็นของเขาตรงกับท่านเหลาจื่อที่ว่า อริยบุคคลไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้าน แต่รู้เรื่องทั่วหล้าได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1403)

* * *


** “是以圣人,不行而知,不见而明,不为而成”这个意境与能力的练成方法是二个字即“无为”。无为是实话、实干、实修、实证,在做事中累积玄德,让生命深根固柢之为。无为是随时保持清空自己的淳朴利他之为。用“无为”来做人做事,练成圣人“无中生妙有”之为!人生乃圣。道德经是打造圣人的一本书!

早安!* * *


08人类真正的能力,是心灵层面的智慧

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载08


二、人类真正的能力不仅限于知识,还有心灵层面上的智慧。


不窥牖,见天道


孔子虽然也说过:人有三等,第一等是生而知之;第二等是学而知之;第三等是困而知之。但孔子本身是少而学,壮而周游列国,归来潜心钻研才能达到这种境界的。


“不出户知天下,不窥牖见天道”这句话,老子是从悟道的立场上讲的。《道德经》在近三千前是真理,在今天同样是真理,因为真理具有时空的穿越性——真理只有一个,是永恒不变的,不像知识,需要不断累积和更新。


知识是要学习的,但知识并不是智慧,知识不可能带您到达“道”的大智慧、大自在的层面。知识只是大脑层面的事情,而大脑的工作就是学习、分类、比较、排序。因此,学习知识与对话思考只是大脑的功能,但人类真正的能力并不仅限于此,我们还有心灵层面上的智慧。用这个智慧,我们才能走进万物的本源,认识真正的规律。


比如,德国近代史上有三位著名的哲学家,马克思、黑格尔和康德。他们的思想都来自对自然规律的实践钻研与智慧总结。


黑格尔是古典唯心主义的集大成者。马克思在黑格尔的基础上创立了历史唯物主义和辩证唯物主义的哲学思想;是全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师,堪称是“二十世纪影响世界最深”的人之一。


康德是黑格尔的老师,他是德国思想界的代表人物,被认为是继苏格拉底、柏拉图和亚里士多德后,西方最具影响力的思想家之一。康德曾说过:“世界上,只有两件东西最能震撼我的心灵:一件是我们心中崇高的道德法则;另一件是我们头顶上灿烂的星空。”


关于康德,他一生深居简出,从未离开过柯尼斯堡这个地方。这样一位“足不出户”的人却成了人类最伟大的哲学家之一。他的见解与老子的看法一样:圣人不必走出家门,便可知晓天下事。


赵妙果,2021年12月8日,第1403天

2 views0 comments

Comments


bottom of page