top of page

คำอำนวยพร 8 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า เต๋าคือมารดาของทั่วหล้า]


“สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนมีที่มา เป็นมารดาของโลก”


ประโยคนี้หมายความว่า ในจักรวาลมีพลังงานกลุ่มหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยง ผลักดัน และสร้างความสมดุลให้แก่สรรพสิ่ง การตามหามูลรากคือเสียงเรียกร้องจากส่วนลึกของจิตใจมนุษย์มาตลอด สิ่งที่เรียกว่า "มารดาของโลก" มีพลัง 3 ประเภทแฝงเร้นอยู่


ประเภทที่ 1 แฝงเร้นด้วย พลังเพศแม่อันลี้ลับอัศจรรย์ของ "ธรรมชาติเป็นอมตะ" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 6 แม้จะต่อเนื่องเนืองอนันต์ คล้ายมีคล้ายไม่มี แต่มีการกำเนิดอยู่ตลอด ไม่มีวันหมดสิ้น ในเมื่อเต๋าไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดังนั้น จึงไม่มีการเกิดและการตายด้วย


ประเภทที่ 2 แฝงเร้นด้วย พลังรักษาความเป็นกลางของ "กระบอกสูบลม" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 5 ที่เมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาก็รับมือ เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็ไม่ยึดติด ไม่เอนไม่เอียง รักษาความสมดุลและเที่ยงธรรม เต๋าดูคล้ายไม่มี แต่กลับเป็นอนุภาคพื้นฐานที่สุดในการประกอบเป็นสรรพสิ่ง ซึ่งสามารถรวมตัวและกระจายตัวได้ตามลักษณะของคุณธรรม ก่อเป็นรูปร่างขึ้นในสภาวะว่างไร้ และฟูมฟักรูปลักษณ์ท่ามกลางสภาวะไร้วัตถุ


ประเภทที่ 3 แฝงเร้นด้วย พลังที่ “ดำรงอยู่อย่างอิสระชั่วนิรันดร์ หมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาล” ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 25 ซึ่งจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ฟ้าดินนี้ ไร้รูปลักษณ์ ไม่อาจรจนาได้ ดังนั้น จึงกล่าวว่า "ไม่มีนาม เริ่มแรกฟ้าดิน" ท่านเหลาจื่อฝืนเรียกสิ่งนี้ว่า "เต๋า" การเคลื่อนไหวของเต๋าได้เกิดพลังกลุ่มหนึ่งที่ประสานกันจนมีความสมดุล พลังกลุ่มนี้คือลักษณะของคุณธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในสรรพสิ่ง ซึ่งได้ขนานนามว่า "ความเป็นหนึ่ง" สรรพสิ่งมีความเป็นหนึ่งจึงมีชีวิต ขาดความเป็นหนึ่งจึงเสียชีวิต "ความเป็นหนึ่ง" เปรียบเสมือนมารดาของสรรพสิ่ง ดังนั้น จึงกล่าวว่า "มีนาม มารดาสรรพสิ่ง"


เมื่อเข้าใจเต๋า จะเข้าใจว่า เต๋าฟูมฟักฟ้า ดิน และมนุษย์ท่ามกลางความสมดุลภาวะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า เต๋าคือมารดาของทั่วหล้า และเป็นปฐมบรรพบุรุษของจักรวาล


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1554)

* * *


08万物皆由道出,道是天下的母亲

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载08


原文:“天下有始,以为天下母”


这句话表示,宇宙中有一股力量在养育、推动、平衡着万物。寻根,一直是人类内心的呼唤。所谓“天下母”蕴含三种力量:


第一蕴含着“谷神不死”的玄妙母性力量,虽然绵绵若存、似有似无,但生生不息、永不枯竭。道既然无始无终,也就无生无死了。


第二蕴含着“橐龠”的守中力量,物来则应,物去不留,不偏不倚,平衡公正。道看似虚无,却是构成万物的最基本粒子,能依据德性聚合离散,在无状中成其形状,在无物中育其物象。


第三蕴含着“独立而不改,周行而不殆”的力量,循环不已,运转不停。这个创造天地的起始,无形无相,无法描摹,所以说“无名天地之始”,老子勉强称其为“道”。道动则生一股冲和之气,这股力量就是万物内蕴的德性,可以称为“一”。万物得一则生,失一则亡,“一”就像万物的母亲,所以说“有名万物之母”。


了解道,就明白:道正是在不断的动态平衡中,孕育了天地人。万物皆由道出,道是天下的母亲、宇宙的始祖。


赵妙果,2022年5月8日,第1554天

3 views0 comments

Comments


bottom of page