top of page

คำอำนวยพร 8 มกราคม 2565** ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่มีความลับ นี่คือการลดจุดอ่อนที่เห็นแก่ตัวของตนท่ามกลางกระบวนการฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย จุดอ่อนที่ว่านี้คือจิตใจมนุษย์ที่เหินห่างจากเต๋า เมื่อเราทำให้จุดอ่อนในจิตใจ “ลดน้อยและลดน้อยลง ลุถึงภาวะอู๋เหวย” จะเป็นเวลาที่เต๋าปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน ชั่วชีวิตนี้ของคนเรา  ผู้ที่ไร้อัตตาจะสร้างความสำเร็จให้แก่ส่วนรวมได้  ผู้ที่อู๋เหวยจึงจะประสบความสำเร็จทุกประการ


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[การฝึกธรรมะสามารถแก้ไขความฉงนสงสัยในจิตใจได้]


1.2 การศึกษาสามารถนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ การฝึกธรรมะสามารถแก้ไขความฉงนสงสัยในจิตใจได้


คนเรา “ฝึกธรรมะ” กันที่ไหน อยู่ท่ามกลางความปรองดองของมนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสังคม แต่ความปรองดองประเภทนี้มิใช่ความสัมพันธ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เป็นความสัมพันธ์รอบด้านและเป็นส่วนทั้งหมดที่ธรรมชาติมอบให้แก่สรรพชีวิตและสรรพสิ่ง


เนื่องจากความเจริญด้านการ “ศึกษา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเจริญทางด้านฟิสิกส์พลังงานระดับสูง และการพัฒนาการวิจัยค้นคว้าควอนตัม นับวันมีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่มากยิ่งขึ้น การก้าวเดินของวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันกำลังประสานกับความคิดของนักปราชญ์โบราณพอดี การทดลองทางวิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์จักรวาลทัศน์ โลกทัศน์ และชีวทัศน์ของคนโบราณ นักวิจัยได้ยืนยันนานแล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า ผู้คนต่างทราบดีว่า จักรวาลไร้ที่สิ้นสุด แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังมีข้อจำกัด เทคโนโลยีภายหน้าจะก้าวหน้าอย่างไร ก็นำมาได้เพียงความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุเท่านั้น แต่กลับแก้ไขความฉงนสงสัยในจิตใจมิได้


ปัจจุบัน ผู้คนมากมายได้กลายเป็นนักวัตถุนิยมเต็มตัวแล้ว เพราะพวกเขาให้ความสำคัญเฉพาะการรู้เพิ่มเมื่อศึกษาซึ่งเป็นการแสวงหาจากภายนอก แต่มองข้ามการหวนสู่การฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย การศึกษาของพวกเขาล้วนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยลืมไปว่าหากชีวิตไม่อาจหยั่งรากลงท่ามกลางความสัมพันธ์ ย่อมไม่อาจแตกกิ่งก้านมีใบเขียวชอุ่ม และผลิดอกออกผลได้


อันที่จริง สรรพสิ่งล้วนกำลังรักษาเรา มีแต่เราเองที่ไม่ยอมปลดปล่อยตนเอง ไม่ว่ามนุษย์จะมีความรู้มากมายและมีประสบการณ์กว้างขวางเพียงใด เราก็ยังเป็นลูกของธรรมชาติอยู่ตลอดกาล สิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจความจริงของจักรวาลได้ดีที่สุด คือจิตใจที่สัตย์ซื่อและเรียบง่ายในตัวเราเอง สัญชาตญาณเดิมที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์คือความรักและความดีงาม เราไม่ต้องไปแสวงหาภูมิปัญญาจากภายนอกเลย พลังนั้นอยู่ภายในจิตใจของเราเอง คำว่า “ฝึกธรรมะ” คือไม่ว่าจะทำอะไร ล้วนต้องย้อนคืนสู่มูลรากโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ดังเช่นลูกน้อยที่โถมเข้าสู่อ้อมกอดของมารดา นี่คือการ “รักษามารดาไว้” ขอเพียงย้อมคืนสู่ต้นธาร ทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดการได้ง่าย


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1433)

* * *


** 成功人生没有任何秘密,就是在为道日损的过程中,损掉自我自私的弱点:这个弱点就是与道分离的人心。当把人心的弱点“损之又损,以至于无为”时,就是道突显出来的时刻了。人这一辈子,谁无我,谁才会成就大我;谁无为,谁才能无所不为。

早安!* * *


08为道能解决心灵的困惑

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载08


二、为学能带来物质的丰富,为道能解决心灵的困惑。


人的“为道”在哪里?在人与自然、人与社会的和谐中。但这种和谐不是人为营造出的关系,而是自然赋予万物众生的一种全方位、整体性的关系。


随着“为学”方面的进步,特别是高能物理、量子研究的发展,越来越多的科学家发现:现代科学的脚步正在与古圣先贤的思想重合,科学实验正在验证远古人类的宇宙观、世界观、人生观。研究人员早已证明天外有天,所有人也都知道:宇宙是无限的,而当前的科学是有限的。外在的技术再发达,只能带来物质的丰富,却解决不了心灵的困惑。


现在,很多人已经变成了彻头彻尾的物质主义者,因为他们只重视为学日益的外求,而忽略了为道日损的回归。他们的所学都是为了谋求个人利益,而忘记了生命若不能在关系中扎根,是不可能枝繁叶茂、开花结果的。


实际上,万物都在疗愈我们,只有我们自己不肯放过自己。人类的知识再多、经验再广,我们也永远是自然的孩子,最能帮我们了解宇宙真相的,就是自己内在那颗真诚朴实的心。自然赋予人的本性就是爱与善,智慧根本无需向外追寻,力量就在我们心里。所谓“为道”就是不管做什么,都应该毫不犹豫地回到本源,就像孩子扑向母亲的怀抱一样,这就是“守母”。只要回到本源,一切都好处理。


赵妙果,2022年1月8日,第1433

2 views0 comments

Comments


bottom of page