top of page

คำอำนวยพร 8 มีนาคม 2565** หากต้องการรู้ว่าตนอยู่ในสภาวะใด ขอให้ดูแวดวงเพื่อนรอบตัวของตน การดำเนินชีวิตคือการแสดงออกภายนอกของจิตภายใน หากรอบตัวมีแต่คนที่ยอดเยี่ยม เข้าใจเต๋า เราเองก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน เราเป็นผู้ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามา ผู้ที่คบคนดีเป็นผู้มีคุณธรรม ผู้มีจิตใจดีงามครอบครัวจะสงบสุข ผู้ทำความดีลูกหลานจะเจริญรุ่งเรือง ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องไปจัดการกับผู้อื่น ขอเพียงชำระล้างตนเอง ปฏิบัติตามกฎ จะสามารถสร้างเส้นทางที่ถูกต้องเป็นของตนเองได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[เมื่อเข้าใจชัดเจนจึงเกิด เมื่อผิดพลาดไม่ยอมแก้ไขย่อมตาย]


1.2 เมื่อเข้าใจชัดเจนจึงเกิด เมื่อผิดพลาดไม่ยอมแก้ไขย่อมตาย


ทัศนะการเกิดและการตายของชาวจีนมาจากการรับรู้เกี่ยวกับจักรวาลและการสืบค้นจนมีความเข้าใจต่อมิติชั้นสูงของบรรพบุรุษ คำว่า “จักรวาล” นี้มิได้หมายถึงจักรวาลสามมิติที่มองเห็นโดยผ่านกล้องโทรทัศน์ แต่หมายถึงกาลเทศะอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งเต๋าเป็นผู้ให้กำเนิด มีเพียงการยืนอยู่ที่แหล่งกำเนิด จึงจะก่อเกิดเป็นจักรวาลทัศน์ โลกทัศน์ และค่านิยมที่ถูกต้องได้ จักรวาลทัศน์คือ การยอมรับและความเข้าใจการหวนคืนสู่ต้นธารที่เป็นแนวดิ่ง โลกทัศน์คือ การยอมรับและความเข้าใจการกุมปัจจุบันขณะที่เป็นแนวราบ ค่านิยมคือ การยอมรับและความเข้าใจการพิจารณาตนเองอย่างถูกต้อง ทุกคนล้วนมีชะตาชีวิตดี แต่ต้องมีทัศนะทั้ง 3 ที่ถูกต้อง จึงจะมีชีวิตที่ถูกต้องได้


การยอมรับและความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันเคยชินกับการขยายออกในแนวราบ ชอบเพิ่มปริมาณ ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยอุปนิสัย ดังเช่น การแบ่งสาขาอาชีพต่าง ๆ นับวันยิ่งละเอียด ระบบคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้สร้างความสะดวกสบายได้มากขึ้นจริง แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะสูญเสียการกุมลักษณะร่วม ลืมไปว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ล้วนมีที่มาเดียวกัน เมื่อยึดติดกับกิ่งก้าน ใบไม้ และดอกผล (เรื่องปลีกย่อย) จึงออกห่างจากบ้านมากเกินไป มนุษย์จะไม่มีแรงกลับสู่แหล่งกำเนิดเพื่อไปแก้ไขรหัสต้นฉบับ (Source Code) แล้ว


อันที่จริง ในความเป็นมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวคือสิ่งที่เข้าใจได้ เพราะค่านิยมของคนส่วนมากคือ การใช้ความมากน้อยของวัตถุ ชื่อเสียง และผลประโยชน์มาพิจารณาความสำเร็จของทั้งชีวิต มนุษย์ไม่รู้ว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นกายทิพย์ร่วมชะตาเดียวกัน ทั้งยังไม่รู้ว่ากายสังขารและจิตวิญญาณประกอบกันเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ทันทีที่ยึดติดกับการดำรงอยู่ของสิ่งที่มีรูป จะรักตัวกลัวตาย ตลอดจนมีความละโมบและยึดติด ดังนั้น จึงมีบางคนปล่อยตัวตามกิเลส ใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลงมัวเมา บางคนเสื่อมถอยจนถึงขั้นไม่ทำอะไรเลย คนมากมายขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต เพราะมีทัศนะทั้ง 3 ประการไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงไม่รู้ว่าจะอยู่ดีและไปดีได้อย่างไร


มนุษย์ถือกำเนิดมายังโลกอันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตใบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับ มิใช่เพื่อถูกโละทิ้ง การท้าทายทุกครั้งคือบททดสอบ เมื่อผ่านบททดสอบแล้ว เราจะได้รับปริญญาบัตรของเต๋าที่ยิ่งใหญ่แล้วกลับสู่จักรวาลอันงดงามด้วยความสงบ “คนตั้งแต่เกิดจนตาย” คือภาวะปกติของชะตาชีวิต เป็นถ้อยคำปลุกจิตที่หลับใหลอยู่ของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น แต่ความจริงที่เปิดเผยเบื้องหลังของภาวะปกติคืออะไร มนุษย์จะไปมาอย่างอิสระโดย “ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” ท่ามกลางโจทย์ของการเข้าใจการเกิดและการตายได้หรือไม่ เราจะกุมชะตาชีวิตของตนและลิขิตชีวิตตนได้หรือไม่


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1492)

* * *


** 想弄清自己的境界,只要看看自己的朋友圈。生活是内心的外显,如果身边都是优秀的人、悟道的人,那我也必然如此,一切都是我吸引来的。交善人者道德成,存善心者合家宁,行善事者子孙兴。人生不必搞定别人,只要清理自己,按照规律前行,就能走出属于自己的正确道路。

早安!* * *


08了悟则出生,执迷则入死

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载08


二、了悟则出生,执迷则入死。


中国人的生死观,来自祖先对宇宙的认识、对高维的参悟。这个“宇宙”不是指望远镜里能看见的三维宇宙,而是对大道所生的无穷时空而言。只有站在源头,才能形成正确的宇宙观、世界观和价值观:宇宙观是纵向回归本源的认知;世界观是横向把握当下的认知;价值观是正确衡量自我的认知。人人都是好命,但要有对的三观,才能有对的人生。


现代人的认知习惯是横向扩展,喜欢增加数量,重视研究个性,就像各行各业越分越细,计算机模块越叠(dié)加(jiā)越多一样。这确实会带来一些便利,但时间久了,就会失去对共性的把握,忘记所有存在系出同源。当执著于枝叶花果时,离家太远,人就无力回到本源,去更改源代码了。


其实,人性中有自私是可以理解的,因为大部分人的价值观是:以物质名利的多寡来衡量一生成就。人不知道万物是命运共同体,也不知道肉体与心灵共同组成了完整的生命,一旦执著于有形存在,就会贪生怕死,进而贪婪执著。所以,有人纵欲到醉生梦死,有人颓(tuí)废(fèi)到无所事事,很多人对生命充满无力感,是因为三观不正,所以才不知道如何活好、走好。


人类来到地球这所生命大学,目的是要升级,而不是被淘汰。每一次挑战都是考试,考试合格后,我们将拿到大道的毕业证书,安详地回归美丽宇宙。“出生入死”四个字是命运的常态,是在撞醒人类沉睡的心,但常态背后揭示的真相是什么?人类能不能在了悟生死的课题上“无死地”地(de)来去自由?生命能不能自己把握?命运能不能自己编写?


赵妙果,2022年3月8日,第1492天

2 views0 comments
bottom of page