top of page

คำอำนวยพร 8 เมษายน 2565** การสั่งสมคุณธรรมล้ำลึกคือภารกิจสำคัญอันดับแรกของชีวิตคนเรา คุณธรรมล้ำลึกคืออะไร คุณธรรมล้ำลึกคือ “การแสดงออกคุณธรรม เป็นการติดตามเต๋าโดยสิ้นเชิง” ผู้มีคุณธรรมล้ำลึกจะยึดถือเต๋าเป็นมาตรฐานสูงสุดในการคิด พูด และกระทำ ทั้งปฏิบัติตามเต๋าที่ยิ่งใหญ่ เขาจึงใช้พลังของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ และคุณธรรมล้ำลึกคือ “คุณธรรมนิรันดร์จึงเปี่ยมล้น แล้วย้อนสู่ความใสเรียบง่าย” ท่ามกลางการแข่งขัน การประลองฝีมือ และข้อพิพาทเพื่อแย่งชิงเกียรติยศ ผู้มีคุณธรรมล้ำลึกสามารถอ่อนน้อม ให้คุณแก่มหาชน และไม่แย่งยื้อ ตลอดจนประพฤติคุณธรรมได้อย่างไร้ที่ติ สรรพสิ่งสัมผัสถึงคุณธรรมของเขาได้ ดังนั้น จึงปกป้องและช่วยเหลือเขาเองตามธรรมชาติ คุณธรรมล้ำลึกคือ “เลิศคุณธรรมไม่ถือตนมีคุณธรรม จึงมีคุณธรรม” ผู้มีคุณธรรมล้ำลึกนั้นบริสุทธิ์และเปิดเผย ไม่เรียกร้องอะไรเลย การปฏิบัติตามกฎได้กลายเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของเขาไปแล้ว เขาไม่คิดว่าตนมีคุณธรรม แต่กลับมีคุณธรรมสูงสุด คุณธรรมล้ำลึกคือ “เลิศคุณธรรมเหมือนหุบห้วย คุณธรรมกว้างใหญ่คล้ายไม่สมบูรณ์” ผู้มีคุณธรรมล้ำลึกนั้นสงบนิ่งและกว้างใหญ่ เช่นเดียวกับหุบเขาที่กว้างใหญ่ อยู่ร่วมกับเต๋า กลมกลืนอยู่ภายในสรรพสิ่ง และมีอยู่ทั่วไปในการดำเนินชีวิต เปรียบเสมือนอากาศ ในยามปกติสังเกตได้ยาก แต่ใครก็ขาดอากาศไม่ได้ การนำการสั่งสมคุณธรรมมากๆ มาเชื่อมโยงกับชะตาชีวิตของครอบครัวและประเทศชาติอย่างสนิทแน่นแฟ้นคือ ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของท่านเหลาจื่อ เต๋านั้นไม่โดดเดี่ยว ทั่วหล้าคือครอบครัวเดียวกัน เมื่อชะตาชีวิตของเรามีแรงสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับการพัฒนาประเทศ ทุกคนต่างมีโอกาสเสพสุขกับชีวิตที่มีสีสัน และทำความฝันให้เป็นจริงได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ความเมตตาที่แท้จริงคือการฝึกฝนหลอมหล่อมนุษย์อย่างเข้มงวด]


กล่าวสำหรับสวรรค์แล้ว ความเมตตาที่แท้จริงคือการฝึกฝนหลอมหล่อมนุษย์อย่างเข้มงวด โดยมิใช่ปล่อยให้มนุษย์ใช้บุญเก่าอยู่ในโซนสบาย เต๋าธรรมชาติมีความสมดุล หากไม่ลำบากกาย ความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่น หากไม่ทุกข์ใจ ภูมิปัญญาย่อมไม่เกิด คนส่วนมากมองแต่ผลสำเร็จของนิพพาน กลับไม่เคยเห็นการฝึกฝนหลอมหล่อท่ามกลางความยากลำบาก


เต๋าและคุณธรรมคือความจริง ความดี และความงามสูงสุด ไม่ว่าผู้คนจะยกย่องให้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งที่สุดหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะยังคงเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดขั้นสุดท้ายอยู่ดี เช่นเดียวกับยามที่ความยากลำบากมาถึง ผู้คนจะอ้อนวอนให้ฟ้าดินและบรรพบุรุษคุ้มครองโดยไม่รู้ตัว การพึ่งพิงทั้งกายใจเช่นนี้คือเสียงเรียกร้องจากจิตภายใน ผู้มีภูมิปัญญาสามารถสำรวจเห็นความจริงนี้ได้ จากนั้นจึงถือเป็นความศรัทธา ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต เมื่อในใจมีความเลื่อมใสศรัทธา สองขาจึงมีแรง


บัดนี้ ฉันเตรียมพร้อมแล้ว ฉันเปิดกว้างอย่างเต็มที่แล้ว ฉันสัมผัสได้ถึงกายใจรวมเป็นหนึ่ง และฟ้าคนรวมเป็นหนึ่ง ชีวิตของฉันคือพรอันประเสริฐที่ฟ้าประทานมาให้ ฉันได้สัมผัสด้วยตนเองถึงความอุดมสมบูรณ์ ปีติสุข และความรักฉันพี่ฉันน้องที่เหนือธรรมดา ฉันคือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศในบรรดาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ฉันจะแสดงให้เห็นพลังรักและพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของตน ฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแนว 'ทัศนียภาพ' อันสวยสดงดงามที่ “สรรค์สร้างความปรองดองให้กายใจ ครอบครัว ธุรกิจการงาน และสังคม” ฉันคู่ควรได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและบุพการี ฉันคู่ควรได้รับคำอำนวยพรจากสวรรค์ที่บันดาลให้ฉันทางด้านสุขภาพ ธุรกิจการงาน การศึกษาและความสัมพันธ์ ฯลฯ ฉันคู่ควรได้เสพสุขกับความมั่งคั่ง ความสงบสุขอันเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายในโลก


จงถ่ายทอดความรักไปทั่ว ขอขอบคุณ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 8 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1524)

* * *


** 累积玄德是人生第一要务。什么是玄德?玄德是“孔德之容,唯道是从”。玄德之人念思言行都以道为最高准则,遵循大道,大道之力就为他所用。玄德是“常德乃足,复归于朴”玄德之人在雌雄角逐、黑白较量、荣辱纷争中,总能谦卑、利众、不争,乃至德行圆满,万物受他大德感召,自然来守护他、帮助他。玄德是“上德不德,是以有德”。玄德之人纯洁坦荡、一无所求,遵循规律已经化为生活方式,他不自以为有德,反而成就了至德。玄德是“上德若谷,广德若不足”。玄德之人宁静博大,就像山谷般空旷,与道同在,混同万物之内、泛化生活之中;也像空气,平常不易察觉,但任何人都离不开它。将重积德与家国命运紧密相连,是老子的大智慧。大道不孤,天下一家。当我们把个人命运与国家发展同频共振时,每个人都享有人生出彩、梦想成真的机会。

早安!* * *


08真正的慈悲是对人的严格磨炼

《道德经》第51章暨连接月祝福连载08

对于上天而言,真正的慈悲是对人的严格磨炼,而不是让人在舒适区里消耗福报。天道平衡,身不苦则福禄不厚,心不苦则智慧不开,多数人只看到凤凰涅槃,却未必看到它在烈火中的淬炼。


道和德是至真、至善、至美的,无论人们是否将其置于尊贵的地位,它们永远是最终的裁决者。就像苦难来临时,人会不由自主地乞求天地庇护、祖先保佑,这种全身心的皈依是内心的呼唤。有智慧的人能洞察这个真相,然后以此为信仰,终身不渝。心中有信仰,脚下才有力量。


现在,我准备好了,我已完完全全地开放——我体验到内外合一、天人合一;我的生命是上天赋予我的最大恩典;我体验到超常的富足、喜悦与博爱;我是自然中所有奇迹里最大的奇迹;我要展现自己无限的爱与创造力;我要让生命成为“和谐身心、和谐家庭、和谐事业、和谐社会”的一道美丽风景线;我值得接受来自祖先与父母的祝福;我值得接受上天对我健康、学习、事业、关系等方面的祝福;我值得享受人世间所有美好事物的平安富足。


把爱传出去,谢谢!


赵妙果,2022年4月8日,第1524天

1 view0 comments

Comments


bottom of page