top of page

คำอำนวยพร 9 พฤศจิกายน 2564


** หากเสียเวลาไปกับการคิดเล็กคิดน้อยเรื่องความผิดถูกดีเลวของผู้อื่น มัวแต่เจ้าคิดเจ้าแค้นและระแวงอยู่ตลอด เท่ากับเราได้สูญเสียเวลาที่จะเก็บเกี่ยว และสัมผัสกับพรที่สวรรค์ประทานให้แก่เรา ชีวิตคือความทะยานอยากกลุ่มหนึ่ง หากความทะยานอยากไม่ได้รับการเติมเต็มจะทุกข์ทรมาน เมื่อหยุดความทะยานอยากได้ ความผาสุกจะลงมาจากฟ้า บางครั้งการกลับตัวก็ทำให้รู้สึกดีจริง! เมื่อปลูกฝังการรู้จักพอ สำนึกบุญคุณ และเคารพยำเกรง เราจะได้เก็บเกี่ยวสุขภาพที่แข็งแรงและความผาสุข


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 46 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว


[ผู้มีเต๋าแท้จริงจะไม่ก่อสงคราม]


1.2 ผู้มีเต๋าแท้จริงจะไม่ก่อสงคราม


ท่านเหลาจื่อต่อต้านสงครามอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ท่านได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 30 ว่า “ผู้ใช้เต๋าช่วยผู้นำ ไม่อาศัยกำลังทหาร จึงจัดการปัญหาได้ดี” เพราะ “ที่ใดมีสงคราม มีหญ้าดงพงหนาม หลังสงคราม มีทุพภิกขภัย” สิ่งที่สงครามนำมาสู่โลก มีแต่พฤติการณ์ที่โหดร้ายทารุณและภัยพิบัติ หลงเหลือไว้แต่ความเคียดแค้นและความรกร้าง ซึ่งฝ่าฝืนต่อธรรมชาติที่ให้เราปรองดอง ดังนั้น ในใจของผู้มีเต๋าแท้จริงจะมีความเมตตากรุณา ไม่ก่อสงคราม


ขณะเดียวกัน ผู้มีเต๋าจะเข้าใจกฎของ “จัดการปัญหาได้ดี” และ “เฟื่องฟูแล้วเสื่อมโทรม” ซึ่งกำหนดโดยคุณลักษณะพิเศษของเต๋าที่ “ยิ่งใหญ่จนมองไม่เห็น เรียกว่า ‘ดำเนินไป’ ดำเนินไปถึงสุดขอบฟ้า เรียกว่า ‘ยาวไกล’ เมื่อย้อนกลับ เรียกว่า ‘หวนกลับ’ ” กฎนี้แฝงเร้นอยู่ในสรรพสิ่ง ในจักรวาลนี้ไม่มีใครเล็ดลอดจากการควบคุมนี้ ประโยคที่ว่า “จัดการปัญหาได้ดี” หมายถึง หากเราปฏิบัติตามเต๋า เต๋าจะช่วยเหลือเรา ผลลัพธ์ของเรื่องราวมักเกินความคาดหมายของเรา นี่คือการ “ทำดีได้ดี”


คนมากมายไม่เชื่อ “กฎแห่งกรรม” รู้สึกว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ ในความเป็นจริง เราปลูกเมล็ดพันธุ์อะไร ย่อมได้เก็บเกี่ยวพืชผลนั้น นี่คือหลักเหตุผลที่ง่ายมาก “กฎแห่งกรรม” ที่ว่านี้คือ ไม่ว่าเรื่องใดๆ ล้วนมีผลตอบสนอง เราใช้แรงตีผู้อื่นเท่าไร อีกฝ่ายจะใช้แรงที่เท่ากันมาตอบโต้ นี่คือหลักเหตุผลที่ “แรงกิริยา (Action) และแรงปฏิกิริยา (Reaction) ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกัน และมีแรงเท่ากันตลอดกาล” แม้ว่าในขณะนั้นจะยังไม่ได้รับผลตอบสนอง แต่นั่นอาจไม่ใช่เรื่องดี เพราะหากบวกด้วยดอกเบี้ยตามระยะเวลาเข้าไป รอจนแรงนั้นสะท้อนกลับมาถึงตัวเรา อาจกลายเป็น “เงินกู้ดอกเบี้ยสูง” ที่เราจ่ายคืนไม่ไหวแล้วก็ได้ และอาจมากพอที่จะทำลายชีวิตเราเลยทีเดียว...


ด้วยเหตุนี้ ยิ่งแข็งแกร่งเท่าไร ยิ่งต้องวางตนอยู่ต่ำและฝึกฝนความอ่อนนุ่มมากเท่านั้น มิฉะนั้น การใช้กำลังกลั่นแกล้งผู้อ่อนแอ ใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีจุดจบที่ดี คนเราหากอวดดี ย่อมต้องฝ่าฝืนกฎ นี่เรียกว่า “ไม่ใช่เต๋า” จุดจบของการไม่ใช่เต๋าคือ “สูญสลายรวดเร็ว” กล่าวคือ เสื่อมสลายไปก่อนเวลาอันควร “ไม่ใช่เต๋าจะสูญสลายรวดเร็ว”คือที่มาของประโยคที่คนสมัยนี้นิยมพูดว่า “ไม่เสแสร้งก็ไม่เดือดร้อน” อันที่จริง ขอเพียงไม่เสแสร้ง ภัยพิบัติจะมาถึงเราช้าลงไปอีกก้าวหนึ่ง


ดังนั้น ผู้มีเต๋าอย่างแท้จริง จะไม่เป็นผู้ก่อสงครามด้วยตนเองเด็ดขาด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1374)

* * *


** 花时间去计较别人的是非、对错、好坏,不停地去埋怨、仇恨、焦虑,我们就少了时间去获取、体验生命中上天给我们的恩典。生命是一团欲望,欲望不满足便痛苦。停止我们的欲望,幸福会从天而降。有时转一下身的感觉真好!种下知足、感恩、敬畏,我们会收获健康、快乐、幸福!

早安!* * *


09真正有道的人,绝不会主动挑起争端

《道德经第46章分享暨收获月祝福》连载09


二、真正有道的人,不会挑起战争。


老子是坚决反对战争的!他在《道德经》第三十章中说:“以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。”因为,“师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年”——战争带给世界的只能是暴行与灾难,留下的只能是仇恨与荒芜,这实在是有违天和。所以,真正有道的人,心中有慈悲,不会挑起战争。


同时,有道者懂得“其事好还”与“物壮则老”的规律,这是由道自身“大曰逝,逝曰远,远曰反”的特性决定的——这个规则蕴含于万有之中,宇宙中无人不受其制约。所谓“其事好还”就是说,你如果顺道而行,那道就会来帮助你,事情的结果往往就会超越你的预期。这就是“种好因,得好果”。


很多人不信“因果”,觉得这很虚无缥缈。实际上,种下什么种子,收获什么果实,这是很简单的道理。所谓“因果”就是:任何事都是有报应的——你用多大的力气打人,对方就会用同等的力量来回击,这就是“作用力与反作用力必将同时出现,并且永远相等”的道理。即使当时没有受报,但这可不一定是好事!因为,如果加上时间的利息,等那股力量再回到你身上时,可能就是还不起的“高利贷”,足以压垮你的生命了……


因此,越是强大,越是要处下,越是要修柔弱。否则,恃强凌弱,称王称霸,从来都不可能有好下场。人如果一定要逞强,就是违背规律,这就叫“不道”——不道的下场就是“早已”,也就是说,提早走向衰败。“不道早已”就是现在人们爱说的“不作就不会死”的前身。其实,只要不作,灾难永远会慢你一步。


所以,真正有道的人,绝不会主动挑起争端。


赵妙果,2021年11月9日,第1374天

0 views0 comments
bottom of page