top of page

คำอำนวยพร 9 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[คนเราต้องมีความคิดที่เชื่อมกับมูลราก เมื่อรู้ถึงมารดา จึงอนุมานถึงลูกได้]


“รู้ว่ามารดาเป็นเช่นไร ก็อนุมานถึงลูกได้ เมื่อรู้ว่าเป็นลูก จึงรักษามารดาไว้”


“มารดา” คือรากและมูลฐาน “ลูก” คือกิ่งก้านและส่วนปลาย หมายความว่า เมื่อรู้ถึงจุดเริ่มต้นจึงจะรู้ถึงบั้นปลายได้ เมื่อเข้าใจเต๋าที่ยิ่งใหญ่ จึงจะเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหลายที่พัฒนาจากต้นธารได้อย่างชัดเจน เมื่อรู้ว่าตนเป็นลูกและเป็นปลายกิ่งก้าน มนุษย์จะไม่ละเลยเรื่องที่สำคัญไปสนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่จะพยายามหวนคืนสู่ต้นกำเนิด


เต๋าแฝงไว้ด้วยมีและไม่มี ชีวิตมนุษย์ประกอบขึ้นจากวัตถุที่มีรูปและจิตวิญญาณที่ไร้รูป คนส่วนมากใส่ใจแต่ส่วนที่เป็นวัตถุ โดยถือการบำรุงรักษาร่างกายเป็นทั้งหมดของชีวิต ใช้การกระตุ้นประสาทสัมผัสเป็นแหล่งกำเนิดความสุข หากไม่มีความสามารถตามธรรมชาติของจิตวิญญาณอันไร้รูป ร่างกายจะเป็นเพียงทาสของความทะยานอยาก จะมีความสุขได้เพียงไม่นาน


มูลรากของมนุษย์อยู่ในเต๋า ดินของชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ หากตัดรากถอนโคน ใครก็ไม่อาจคงอยู่ได้ยาวนาน ชีวิตเปรียบเสมือนต้นไม้ ต้องหยั่งรากลึกลงดินให้มั่นคง กิ่งก้านใบจึงจะเติบโตสูงเสียดฟ้าได้... คนเราก็ต้องมีความคิดที่เชื่อมกับมูลราก เมื่อรู้ว่ามารดาเป็นเช่นไรจึงจะอนุมานถึงลูกได้ บิดามารดาคือมูลรากของชีวิต เมื่อทำให้ความสัมพันธ์กับบิดามารดามีความสมบูรณ์แล้ว จึงจะสื่อเชื่อมกับเต๋าธรรมชาติได้ หากคนเราไม่กตัญญู การคิดจะฝึกฝนคุณธรรมหรือเข้าใกล้เต๋าคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้


การฝึกฝนคุณธรรมคือการมุ่งสู่ไร้อัตตา คนเรายิ่งไร้อัตตา ยิ่งมีความสุข ยิ่งไม่เห็นแก่ตัว จะยิ่งสร้างความสำเร็จให้ส่วนรวมได้ เดิมทีชีวิตคนเราไม่มีภัยพิบัติ เมื่อมีความทะยานอยากส่วนตนมาก จึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เมื่อเรารู้ถึงความเร้นลับของจักรวาล ยืนอยู่ที่ต้นธารของกาลเทศะ เราจะพบว่า มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ความปรองดองมีอยู่แต่เดิมแล้ว ขอเพียงตามหาเต๋าในดวงจิตกลับคืนมา ความผาสุกเป็นของเราแต่แรกแล้ว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1555)

* * *


09人要有连根思维,得母才能知子

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载09


原文:“既得其母,以知其子;既知其子,复守其母”


“母”指根、本;“子”指枝、末。这句话表示,得本才能知末;了悟大道,才清楚从本源衍生的一切现象。既然知道自己是子、是枝末,人就不再舍本逐末,而将努力回到本源。


道含有无,人类的生命也由有形物质与无形心灵构成,大部分人只关注物质部分,以保养身体为生命的全部,以感官刺激为快乐的源泉。但若没有无形心灵的赋能,身体只是欲望的奴隶,快乐也只是昙花一现。


人的根在道中,生命的土壤在关系里,折根断本,谁也无法长久。生命如树,把根扎向大地深处,枝叶才能伸向天空。。人也要有连根思维,得母才能知子。父母是生命的根,圆满了与父母的关系,才能链接天道。人若不孝顺,想修德近道是不可能的。


修德,就是趋向无我。一个人越无我,越快乐;越无私,越能成其大私。人生本无患,私欲多了,才生出祸患。知晓宇宙的奥秘,站在时空的源头,我们会发现:一切清清楚楚,根本无需纠结。和谐本来就在,只要找回心中的道,幸福原本就属于我们。


赵妙果,2022年5月9日,第1555天

3 views0 comments

Comments


bottom of page