top of page

คำอำนวยพร 9 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[เรื่องสำคัญที่สุดในการถือกำเนิดมายังโลกของมนุษย์คือ การปฏิบัติตน ต้องมีเต๋า]


เมื่อทำได้จึงมีพลัง เดินบนทางสายใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ เรื่องสำคัญที่สุดในการถือกำเนิดมายังโลกของมนุษย์คือ การปฏิบัติตน ต้องมีเต๋า


“หากแม้นข้ามีความรู้สักหน่อย จึงเดินบนทางสายใหญ่”


ประโยคนี้หมายความว่า หากข้ารับรู้กฎได้อย่างถูกต้อง ข้าจะเดินบนวิถีที่ถูกต้องอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่


อักษรจีนคำว่า “介” (อ่านว่า เจี้ย) มีภูมิปัญญามากมายแฝงเร้นอยู่ อักษร “介” ประกอบด้วย “人” (อ่านว่า เหริน แปลว่ามนุษย์) ด้านล่างมีเส้นแนวตั้ง 2 เส้น หมายถึง คน คนหนึ่งหากแหงนหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้า ขาก็ยังต้องยืนอยู่บนผืนแผ่นดิน หมายความว่า จิตใจจะสูงส่งเพียงใด หากทำงานจริงจังไม่ได้ มีแต่จะเสียเวลา หรือแม้นทำงานได้มากเท่าไร แต่ทิศทางไม่ถูกต้อง ต่อให้เป็นม้าฝีเท้าดีก็ทำได้เพียงวิ่งวนอยู่กับโม่หินเท่านั้น หากต้องการชีวิตที่อิสรเสรี จิตใจต้องกว้างขวาง และมือต้องขยัน การปฏิบัติตนต้องอ่อนน้อม จัดการปัญหาต้องเชื่อถือได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องศึกษากฎ


คำว่า “ความรู้” ในประโยค “หากแม้นข้ามีความรู้สักหน่อย” หมายถึงศรัทธา ศรัทธาคือสะพานเชื่อมระหว่างจิตมนุษย์กับจิตแห่งเต๋า และยังทำให้ความร้อนรนสงบนิ่งลงได้ แม้คนมากมายไม่เห็นความสำคัญของเต๋า แต่ไม่มีใครอยากเป็นคน “ไม่มีเต๋า” เต๋ามีลมหายใจและชีพจรของตน สรรพสิ่งทั่วหล้า ใหญ่ระดับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หรือเล็กระดับต้นไม้ใบหญ้า ล้วนอยู่ในอ้อมอกของเต๋าอย่างเป็นระเบียบ เต๋ามิได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจทุกคน ขอเพียงสงบจิตใจได้ เมื่อเราร้องเรียกเต๋า เต๋าต้องขานรับเราอย่างแน่นอน


“จึงเดินบนทางสายใหญ่” คือเส้นทางสายใหญ่อันราบเรียบซึ่งเป็นเส้นทางในการฝึกฝนชีวิตที่ผาสุก ประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตคือ หากอยากมั่งมี ต้องสร้างเส้นทางก่อน กฎของชีวิตคือ หากอยากประสบความสำเร็จ ต้องเดินบนวิถีทางที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุดในการถือกำเนิดมายังโลกของมนุษย์คือ การปฏิบัติตนต้องมีเต๋า เต๋าคือขอบเขต ทิศทาง และกฎ เมื่อมนุษย์อยู่ในขอบเขตจึงจะปลอดภัย เมื่อทิศทางถูกต้อง แม้จะช้าสักหน่อย แต่สุดท้ายย่อมถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อเข้าใจกฎชัดเจน จึงรู้ว่าจะแสวงหาคุณประโยชน์และหลีกเลี่ยงภัยอย่างไร


การเข้าใจเต๋าคือการกุมกฎ เรามิเพียงต้องรู้ว่ากฎคืออะไร ยังต้องทำได้อีกด้วย การเข้าใจเต๋ามิใช่เป็นเรื่องที่ทำสำเร็จได้ง่ายๆ แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆ ฝึกฝนไปจนเข้าใจอย่างฉับพลัน จากเข้าใจอย่างฉับพลันแล้วกลับมาค่อยๆ ฝึกฝนอีก จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในท้ายที่สุด การค่อยๆ ฝึกฝนคือวิธีการ การเข้าใจอย่างฉับพลันคือเป้าหมาย การค่อย ๆ ฝึกฝนคือการขจัดความทะยานอยากและสิ่งแปดเปื้อนออกไปเรื่อยๆ การเข้าใจอย่างฉับพลันคือการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณสู่คุณภาพ แต่อย่ารอคอยการเข้าใจอย่างฉับพลัน เบื้องหลังของการเข้าใจอย่างฉับพลันคือการสั่งสมความพยายามทีละเล็กละน้อย หากสามารถวิริยะพากเพียรโดยลำพังได้ ฟ้าดินย่อมไม่ทอดทิ้งเรา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1586)

* * *


09人来世间,最重要的事是:做人要有道

《道德经》第53章暨无为月09


做到才有力量,行于大道才能改变生命。人来世间,最重要的事是:做人要有道。


原文:“使我介然有知,行于大道。”


“使我”是假设之词;“介然”指正直耿介;“有知”指知见。这句话表示,假如我对规律有正确认识,必然坚定走正道。


“介”字中蕴含着极大的智慧。“介”是“人”字下面有两竖,表示一个人既要仰望星空,也要脚踩大地——心性再高,做不了实事,只能蹉跎岁月;事做得再多,方向不正确,千里马也只能绕着磨盘打转。想要自在人生,心要宽,手要勤,为人要谦和,处事要靠谱。最关键的是:要学规律。


“使我介然有知”中的“知”指信念。信念是一座桥,能让人心与道心相连,也能让浮躁转化为宁静。很多人虽然不重视道,但谁都不愿做“没有道”的人。大道有自己的呼吸与脉搏,世界万物,大如日月,小到草芥,都在它的怀抱中井然有序。道,不在外面,在每个人心底。只要静下心,我们呼唤道,道必有回应。

“行于大道”是修幸福人生的大路坦途。生活的经验是:要想富,先修路;生命的规律是:要成功,走正道。人来世间,最重要的事是:做人要有道!道,是边界,是方向,是规则。人在边界内,才是安全的;方向正确,即使速度慢点,终将抵达目的地;对规则一清二楚,才知道如何趋利避害。


明道是对规律的掌握,不但要知道规律是什么,而且能做到。明道不是一蹴而就的事,而是一个由渐修到顿悟,再由顿悟回到渐修,最后通达的过程。渐修是手段,顿悟是目的:渐修是不断去除贪欲和污染;顿悟是由量变达到质变。但不要期待顿悟,顿悟的背后是一点一滴的努力。若能在无人处精进,天地也不忍辜负我们。


赵妙果,2022年6月9日,第1586天

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page