top of page

คำอำนวยพร 9 เมษายน 2565** เคล็ดลับ 6 ประการในการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก มาจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 10 ซึ่งท่านเหลาจื่อได้ตั้งคำถามจากสวรรค์ต่อเนื่องกัน 6 ข้อ แม้ทั้ง 6 ข้อนี้จะเป็นประโยคคำถาม แต่แท้ที่จริงเป็นคำชี้แนะที่บอกกล่าวผู้คน

1) รวมเป็นหนึ่งกายกับใจ ไม่แยกกันได้ไหม คำว่า “เป็นหนึ่ง” นี้คือเต๋า และเป็นมูลรากของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ เราสามารถทำให้ภายนอกกับภายใน กายกับใจของเรา และฟ้ากับคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าตลอดไปได้หรือไม่

2) อ่อนโยนแลตั้งใจ คล้ายทารกได้ไหม คำว่า “ทารก” หมายถึง สภาวะอันอ่อนนุ่มที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิต เมื่อมีความอ่อนโยนจึงจะเป็นที่ยอมรับ ถูกก่อตั้ง และให้อภัยได้ เมื่อเผชิญหน้ากับ “ความเป็นหนึ่ง” เราสามารถโถมเข้าสู่อ้อมกอดของบิดามารดาราวกับทารก ตั้งใจที่จะเข้าใจและปฏิบัติเต๋าได้หรือไม่

3) ชำระล้างจิตใจ มีจุดด่างพร้อยหรือไม่ จิตใจสะอาด จึงจะสื่อเชื่อมกับเทพได้ เราสามารถพกกระจกใสบานหนึ่งไว้ในใจ หมั่นใช้มาตรฐานของเต๋ามาสำรวจและชำระล้างตนเองได้ไหม

4) ดูแลรักประชา คล้อยตามอู๋เหวยไหม เต๋าคือพลังสูงสุดแห่งการปกป้องและสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ซึ่งอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง หมู่มวลประชาชน และในจิตใจของทุกคน เราสามารถยึดถือเต๋าเป็นแบบแผนในการฝึกฝนตน ตื่นรู้ ปกครองครอบครัวและบริหารบ้านเมืองได้ไหม

5) ประตูสวรรค์เปิดปิด สงบนิ่งได้ไหม เราสามารถเปิดกายและใจให้กว้างท่ามกลางการประสานความเป็นหนึ่ง อ่อนโยน ตื่นรู้ และอู๋เหวย เพื่อรักษาการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ “ความเป็นหนึ่ง” ของจักรวาลได้หรือไม่

6) รอบรู้แลเข้าใจ อ่อนน้อมได้ไหม เมื่อเรารอบรู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราจะยังสามารถรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยสติปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลาได้หรือไม่

คำถาม 6 ข้อจากสวรรค์นี้คือวิธีการเข้าใจและปฏิบัติเต๋า การตั้งสมาธิไว้ที่การปฏิบัติตามเต๋า รวบรวมกำลังวังชาไว้ที่การสั่งสมคุณธรรมให้มาก และใช้พลังที่มีไปกับการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก เป็นการลงทุนที่ได้ผลสูงสุดของชีวิต เมื่อคนเราอยู่ในสภาวะที่พึ่งพาตนเองและเป็นอิสระ มีพลังของ “ความเป็นหนึ่ง” จึงจะได้รับการปลดปล่อย ชั่วชีวิตคนเรา ถือตัวฉันในวันนี้ ดีกว่าเมื่อวันวาน ตลอดจนเป็นอิสรเสรีสมบูรณ์ จึงจะไม่เสียช่วงเวลาที่ดีไปโดยเปล่าประโยชน์


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ขอเพียงเทิดเต๋าทูนคุณธรรม ก็จะมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยม]


บทที่ 51 ยกย่อง “เต๋า” เทิดทูน “คุณธรรม”

[เนื้อความ]


“เต๋า” ให้กำเนิดสรรพสิ่ง “คุณธรรม” หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง วัตถุมีรูป เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ ดังนั้น ดินฟ้ามีแต่เทิดเต๋าทูนคุณธรรม “เต๋า” น่าเคารพ คุณธรรมล้ำเลิศด้วยจิตสำนึก ไม่มีใครออกคำสั่ง ดังนั้น เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงเจริญเติบใหญ่ให้สมบูรณ์และคงอยู่โดยไม่ถือครอง ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ ให้ผลโดยไม่ครอบงำ เรียกว่าคุณธรรมล้ำลึก


บทนี้เป็นการอธิบายสาเหตุและวิธีการ “ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ” เพิ่มเติม ต่อเนื่องจาก “การเกิดและการตาย” ในบทที่แล้ว เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง เต๋าคือมูลรากของคุณธรรม คุณธรรมคือบทบาทของเต๋า ทั้งสองไม่ก้าวก่ายการเจริญเติบโตและขยายเผ่าพันธุ์ของสรรพสิ่ง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เคารพเส้นทางชีวิตตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังนั้น แม้เต๋าจะไร้นาม หรือคุณธรรมจะไร้อัตตา แต่สรรพสิ่งล้วนให้ความเลื่อมใสและเคารพ ขอเพียงมนุษย์เทิดเต๋าทูนคุณธรรม ก็จะมีพลังชีวิตเต็มเปี่ยม ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ


คัมภีร์บทนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้


ประเด็นที่ 1 เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง


ประเด็นที่ 2 ชีวิตคนเรา มีเพียงเทิดเต๋าทูนคุณธรรม จึงจะมั่นคงและจิตใจกว้างขวาง


ประเด็นที่ 3 เมื่อมีภาพพิมพ์เขียวของชีวิตที่ถูกต้องแล้ว เราจึงจะมีชีวิตอันสวยสดงดงามที่สุดได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 9 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1525)

* * *


** 修养玄德的六大秘诀,出自道德经第十章,这章中老子提出了一连串的六个天问,这些天问,虽然用的都是疑问句,但实际上问题本身就是给人们的指引。

第一,载营魄抱一,能无离乎?这个“一”就是道,也是一切存在的根本。我们能让自己与道的规律品质与能量,内外合一、身心合一、天人合一,永远不离大道吗?

第二,专气致柔,能如婴儿乎?“婴儿”指充满生机的柔和状态,柔和才能被接纳、被组织、被包容。面对“一”,我们能像婴儿投入父母怀抱一样,专注而全然地悟道、行道吗?

第三,涤除玄鉴,能无疵乎?心干净,神才相通。我们能在心中带上天地明镜,时时以道为标准,觉知自己、清理自己吗?

第四,爱民治国,能无为乎?道是终极且无限的创生维护力量,在万物中、万民中,也在每个人心中。我们能以道为纲,修身、治家、理政吗?

第五,天门开阖,能为雌乎?我们能在合一、柔和、觉知、无为中,敞开身心,与大宇宙中的“一”保持能量交换吗?

第六,明白四达,能无知乎?当我们明白一切、抵达四方时,我们还能保持大智若愚的谦卑低调吗?

这六大天问就是悟道行道的方法。把心思用在循大道上,把精力放在重积德上、把力气花在修玄德上,是人生最高效的投资。人处于独立自在的状态中,“一”的力量才能得以释放。人生百年,以今日之我,胜昨日之我,直至自在圆满,才不负韶华。

早安!* * *


09尊道贵德,必将生机勃勃

《道德经》第51章暨连接月祝福连载09

第五十一章 尊道贵德


【原文】


道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之,长之育之,亭之毒之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。


【译文】


道生成万物,德养育万物,物质构成形体,时势缔造成功,所以万物都尊道贵德。道的尊崇、德的高贵,不是受谁奉赠,而是自性所发。道生成万物,德养育万物,使万物成长发育,使万物安定归正,使万物滋润维持。生养万物而不据为己有,帮助万物而不自恃有功,成就万物而不加以主宰,这种至德深远莫测,所以称为“玄德”。


本章是上一章中“出生入死”的延续,进一步阐明了“以其无死地”的原因和方法。道生万物,德养万物,道是德之根,德是道之用。它们并不干涉万物的生长繁衍,而是顺其自然,尊重万物本有的生命路线。因此,道虽然无名,德虽然无我,但万物都莫名尊崇、敬畏它们。人只要能尊道贵德,也必将生机勃勃,不入死地。


本章共分两部、六层、十八段,第一部分原文共三十七字,分三层阐述:


第一层,道创造万物,德养育万物;


第二层,人生,只有尊道贵德,才能踏实坦荡;


第三层,有了正确的人生蓝图,我们才能拥有最美人生。


赵妙果,2022年4月9日,第1525天

0 views0 comments
bottom of page