top of page

คัมภีร์เต้าเต๋อจิงมีสาระลึกซึ้งให้คุณอนันต์

ฟูศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอทีอี จำกัด กรุงเทพมหานคร


คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเกิดจากหนังสือปรัชญาโบราณที่จารึกบนผ้าไหมและแถบไม้ไฝ่มานานเกือบ 3,000 ปี ประพันธ์โดยท่านปรมาจารย์เหลาจื่อ (แต้จิ๋วเรียก-เล่าจื๊อ) ชนรุ่นหลังยกย่องว่าเป็นคัมภีร์ เพราะคำจารึกล้วนเป็นสัจธรรมแห่งธรรมชาติ กฎเกณฑ์ธรรมชาติและหลักการทางสังคมที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มนุษย์กับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอัศจรรย์หลายเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเพิ่งจะค้นพบความจริงนั้น ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า “ความจริง” ทางธรรมะเรียกว่า “สัจธรรม” เต้าเต๋อจิงยังได้รับสมญานามว่า “ราชาแห่งหมื่นคัมภีร์”


คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเขียนด้วยอักษรจีนคำโบราณ มีทั้งบอกกันตรงๆ บอกด้วยข้อคิด ให้คิดทั้งด้านตรงและด้านกลับ บอกด้วยการเปรียบเทียบ บอกด้วยการแนะนำ บอกด้วยปริศนาถ้อยคำ เป็นต้น เนื่องจาก “ถ้อยคำ” และ “อักษร” ในภาษาจีน สามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง


ดังนั้นหากจะอ่านเต้าเต๋อจิงแบบหนังสืออ่านเล่น ก็จะได้แต่ข้อสงสัย และเกิดคำถามที่รอคำตอบมากมาย หากจะอ่านเต้าเต๋อจิงแบบนักศึกษาวิชาปรัชญา ก็จะได้ความรู้และความสงสัยว่า ทำไมแต่ละคนแปลได้ความหมายแตกต่างกัน วิเคราะห์กันไปต่างๆ นานา ตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละคน จะมีหลายข้อความที่คิดอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้


หากอ่านเต้าเต๋อจิงแบบนักธุรกิจ ก็จะคัดเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสู่ความสำเร็จมาใช้ นำไปพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการงาน รวมทั้งการบริการใส่ใจลูกค้าและการบริหารบุคคล ตัวอย่างนักธุรกิจผู้ใช้เต้าเต๋อจิงจนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งคือ แจ็คหม่าแห่งอาลีบาบา เขาจะพกคัมภีร์เต้าเต๋อจิงติดตัวเสมอ เต้าเต๋อจิงเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายของแจ็คหม่า เขาเคยกล่าวว่า “หนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาพบกับความสำเร็จเหล่านี้คือแรงบันดาลใจจากหนังสือบนโต๊ะทำงานของเขา หนังสือนั้นคือเต้าเต๋อจิง”


หากจะอ่านเต้าเต๋อจิงแบบผู้นำนักบริหาร ต้องอ่านทะลุเข้าใจเต้าเต๋อจิง ก็จะเป็นผู้นำนักบริหารที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ท่านใช้หลักการเต้าเต๋อจิงบริหารประเทศให้ก้าวรุดหน้ารวดเร็ว แต่ละวาทะของท่านสีจิ้นผิง สามารถกระตุ้นจิตสำนึกแห่งความดีงามของมนุษย์ชาติ ตัวอย่างเช่น


“การเป็นคน ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นสะดุดตา แต่ต้องเที่ยงธรรมซื่อตรง


ทำสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องสมบรูณ์ไร้ที่ติ แต่ต้องไม่รู้สึกผิดในใจ


ใช้ความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้าง ใช้ความกตัญญู ขอบคุณทุกสิ่งที่ครอบครอง


อนาคตไม่ใช่โลกของคนยากไร้ และไม่ใช่โลกของคนมั่งมี แต่เป็นโลกของกลุ่มคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จงเคียงข้างกับผู้มีปัญญา ร่วมทางกับผู้เป็นคนดี....”


แต่ละวาทะของท่านมีพลังและสอดคล้องกับเต้าเต๋อจิง นอกจากนี้ทั่วประเทศจีนยังมีบอร์ดหรืออักษรไฟ LED เคลื่อนไหว แสดงคำขวัญของท่านสีจิ้นผิง ที่กระตุ้นให้ชาวจีนเป็นคนมานะอดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมมีรักเมตตา เป็นต้น ซึ่งมีหลายคำสอดคล้องกับเต้าเต๋อจิง


หากจะอ่านเต้าเต๋อจิงแบบรักษาสุขภาพ ก็จะได้วิธีบำรุงรักษาสุขภาพตัวอย่างคือ ท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ นำเต้าเต๋อจิงมาประยุกต์ใช้ให้สุขภาพแข็งแรงยั่งยืน อ่อนเยาว์ สอนวิธีบริหารร่างกายและจิตใจด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งประยุกต์มาจากเต้าเต๋อจิงให้สามารถใช้ได้ง่าย สะดวก และได้ผลเร็ว และสอนให้ประยุกต์ใช้เต้าเต๋อจิงในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายที่กายใจปรองดอง ครอบครัวปรองดอง สังคมปรองดอง คนดีพ้นภัยชั่วชีวัน


หากจะอ่านเต้าเต๋อจิงแบบนักวิทยาศาสตร์ ก็จะทราบว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คือท่านเหลาจื่อรู้ว่า “จักรวาลมีความยิ่งใหญ่เป็นอนันต์ โคจรเป็นวัฏจักรวงกลม และมีต้นกำเนิดมาจากความว่างเปล่า” ก่อนหน้าที่พวกเขา (นักวิทยาศาสตร์) จะค้นพบและทำการพิสูจน์ได้ในปัจจุบันว่าเป็นความจริง ซึ่งรู้ช้ากว่าท่านเหลาจื่อเกือบ 3,000 ปี


วันนี้ท่านอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจิงแล้วหรือยัง หากอ่านเต้าเต๋อจิงมากครั้งอีกสักนิด เข้าใจมากขึ้นอีกสักหน่อย ก็จะพบว่าหนังสือ “เต้าเต๋อจิง” เล่มเล็กๆ นี้ คือกระจกเงาวิเศษบานหนึ่ง ที่สามารถนำท่านไปสู่เป้าหมายและความปรารถนาของชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าให้หัวข้อของเต้าเต๋อจิงบทที่ 49 “ความปรารถนาของปวงชน” แทนคำถามว่า “ความปรารถนาของปวงชนคืออะไร” ก็จะได้คำตอบด้วยหัวข้อของเต้าเต๋อจิงบทที่ 50 คือ “วิธีบำรุงรักษาสุขภาพ” นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีคำตอบอีกมากในเต้าเต๋อจิงหลายๆ บท


การจะอ่านเต้าเต๋อจิงให้เข้าใจ ยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติและทดลองวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วจะพบว่าการอ่านเต้าเต๋อจิงนั้นไม่ยาก เพราะมีหลายเนื้อหาหลายสิ่งดีๆ ที่เราสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ได้จริง


อ่านเต้าเต๋อจิงให้เข้าใจง่ายขึ้น ควรเริ่มจากการอ่าน “คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง” ประพันธ์และเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ แปลโดยอาจารย์กลิ่นสุคนธ์ วงศ์สุนทร เพราะเป็นหนังสือที่มีคัมภีร์เต้าเต๋อจิง 81 บท และมีคติธรรมหลายข้อที่สอดคล้องกับเต้าเต๋อจิงแต่ละบท เป็นแนวทางให้ค่อยๆซึมซับทำความเข้าใจได้เองตามธรรมชาติ


สำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่านเต้าเต๋อจิง อยากรู้ว่าเต้าเต๋อจิงมีดีอะไร หรือผู้ที่เคยอ่านเต้าเต๋อจิงแล้วอยากรู้ว่าจะประยุกต์ใช้ให้เป็นจริงได้อย่างไรนั้น ขอแนะนำ “วิธีลัด” คือสมัครเรียนในคอร์ส“เต้าเต๋อจิงพลังแห่งชีวิต” จะได้ความรู้แบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ การงาน ครอบครัว สังคม ธุรกิจ ความสำเร็จ เป็นต้น หรือสมัครเรียนในคอร์ส “เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” จะได้ความรู้พื้นฐานที่เข้าใจง่ายและใช้ 8 สาขาวิชา

ในคอร์ส “วิธีลัด” ทั้งสองแบบ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลองปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ได้ผลจริงๆ แล้วนำ “วิธีลัด” เหล่านี้ไปสร้างสรรค์ความปรารถนาแห่งสุขภาพดีแข็งแรงยาวนาน และสร้างสรรค์ความปรารถนาอื่นๆ ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จด้วยสภาวะที่สุขกายสุขใจเกษมสำราญตลอดไป


1,014 views0 comments

Yorumlar


bottom of page