top of page

จะศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” สู่ธุรกิจได้อย่างไร : ฉ่ายฉิน

Updated: Nov 4, 2021


หลังจากที่โชคดีได้ศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” แล้ว ดิฉันมิเพียงได้เก็บเกี่ยวทางด้านการพัฒนาเติบโตแล้ว ความสัมพันธ์ของครอบครัวก็ค่อยๆ ไปสู่ความปรองดองด้วย สมาชิกทุกคนที่ได้ประโยชน์ในครอบครัวต่างจะคำนึงถึงปัญหาเดียวกันว่า ทำอย่างไรจึงจะเผยแพร่คัมภีร์แบบนี้ให้แก่คนรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ผู้ร่วมงานของบริษัท จึงขอแบ่งปันสิ่งที่ได้นิดหน่อยให้แก่ทุกคนว่า บริษัทของเราแพร่ขยายคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” อย่างไรดังต่อไปนี้


ก่อนอื่น เวลาประชุมได้ทำการปูพื้นก่อน โดยให้ทุกคนกำหนดเวลาเป็นที่แน่นอนสักครู่ โดยกำหนดว่าจะเริ่มอ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” กี่โมง เราให้อ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” 1 เที่ยวหลังเข้าทำงานเวลาตอนเช้า 8.00 น. ตอนเริ่มต้นมีผู้ร่วมงานบางคนมีความไม่เข้าใจมากมาย โดยอ่านออกเสียงเบาๆ บ้างก็ใจลอย ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงต้องอ่านคำภาษาโบราณ ต่างมีความคิดอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างนานาจิตตัง ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้กำหนดระบบย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่ทำเป็นมองไม่เห็น เอาแต่เป็นเพื่อนอ่านคัมภีร์กับทุกคนทุกเช้า ในไม่ช้าจากไม่คุ้นเคยจนคุ้นเคย จากรู้สึกเข้ากันไม่ได้จนปรับตัวเข้ากันได้ ในกระบวนการนี้อย่างน้อยก็ได้อ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” จนคล่องแล้ว ประการต่อมาคือ ในแต่ละเดือนจะส่งผู้ร่วมงานไปหลัวซืออวน 2 – 3 คน ผู้ร่วมงานที่กลับจากหลัวซืออวนมีความเข้าใจต่อคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” มากยิ่งขึ้นว่าเป็นคู่มือปัญญาแห่งชีวิต อันมีความหมายสำคัญต่อการยกระดับและช่วยเหลือตัวบุคคล พวกเขาล้วนแต่ได้เก็บเกี่ยวกันเต็มที่ กลับมาแล้วมีบทบาทมากมายต่อการผลักดันการศึกษาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ภายในบริษัท

เพื่อการยกระดับการรับรู้ต่อคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ขึ้นอีกก้าวหนึ่ง ทางบริษัทกำหนดให้วันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ชมรมอ่านหนังสือศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ของภายในบริษัท ทุกคนล้วนแต่แบ่งปันประสบการณ์โดยบ่งชี้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทใดบทหนึ่ง พอเริ่มต้นแบ่งปันประสบการณ์จึงเหมือนดั่งบรรลุภาระหน้าที่ ไม่รู้จักพลิกแพลงใช้เป็นประโยชน์


ต่อมาทางบริษัทกำหนดให้ประสานกับคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทนี้ จำเป็นต้องยกตัวอย่างของบุคคลมาอธิบายความเข้าใจต่อคัมภีร์บทนี้ ทางชมรมอ่านหนังสือยังเชื้อเชิญสมาชิกครอบครัวชาวเต้าซิ่นที่เคยไปที่เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อสากลมาร่วมด้วยทุกครั้ง การแบ่งปันประสบการณ์ของแขกผู้มีเกียรติทำให้ทุกคนซาบซึ้งใจมาก ค่อยเป็นค่อยไปการแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขานับวันยิ่งพูดออกจากใจและเป็นที่ซาบซึ้งใจกันมากยิ่งขึ้น การกระทบกันทางด้านปัญญาและการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยความจริงใจเช่นนี้ทำให้ทุกคนหวั่นไหว และได้เก็บเกี่ยวไม่มากก็น้อย และค่อย ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ยอมรับของทุกคน การแบ่งปันประสบการณ์ทุกครั้งล้วนได้ชี้นำต่อพลังเชิงบวกของภายในบริษัท ดังนั้น บรรยากาศของบริษัทนับวันดียิ่งขึ้น ในที่สุด เวลาผ่านไประยะหนึ่ง ได้เห็นทุกคนนับวันยิ่งยอมรับคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” แล้ว จึงจัดให้ออกกายบริหาร 3 ท่าของการบำรุงรักษาสุขภาพตามคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ด้วยกันหลังเลิกงานตอนเที่ยง 11.30 น. ขอแต่ให้มีเวลา ดิฉันจะออกกายบริหารพร้อมกับทุก ๆ คน เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งปี การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้หยั่งรากลงสู่พื้นดิน และกำลังเจริญเติบโตแข็งแรง ทางบริษัทผลักดันคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ต้องค่อย ๆ ดำเนินไปตามลำดับ โดยมีจังหวะก้าว วิธีการ และกลยุทธ์ และใช้จุดไปสู่ด้าน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ทั้งยืนหยัดเป็นเวลายาวนาน ท้ายสุดจะเป็นการเผยแพร่คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ที่สอดคล้องกับบริษัทของตนเล่มหนึ่ง ภายใต้การชี้นำของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้เชื่อมใจของทุกคนไว้อย่างแนบแน่น มีจิตหนึ่งใจเดียว มุ่งสู่ทิศทางและเป้าหมายหนึ่ง ผลักดันบริษัทสู่ระดับสูงใหม่ เมื่อมีการชี้นำของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” จะมีความศรัทธาร่วมกันกับคนกลุ่มหนึ่ง และเดินสู่เส้นทางสายใหญ่ที่สว่างไสว ขอขอบคุณการอ่านคัมภีร์ของท่าน

4 views0 comments

Comments


bottom of page