top of page

ตารางกำหนดการกิจกรรมสลายภัย ปี 2562

กิจกรรมรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ

สโลแกน “ช่วยตน ช่วยคน ช่วยโลก” / “สลายภัยตน สลายภัยคน สลายภัยโลก”


จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมรวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติ

1. สืบสานเจตนารมณ์ อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

2. ร่วมกันตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

3. เตรียมกาย เตรียมจิต ให้พร้อมอยู่เสมอ

4. มอบพลังรักให้กับสรรพสิ่ง สรรพชีวิตในไตรภพสันติสุข

5. สร้างความเชื่อมั่นในการฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีแล้ว จะนำมาซึ่งความผาสุก

6. ฝึกฝนลดอัตตา (ความเห็นแก่ตัว) ทำเพื่อส่วนรวม (การรับใช้สังคม) ให้มากยิ่งขึ้น

7. พบปะสังสรรค์ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทำกิจกรรมเต้าซิ่นด้วยกัน

8. เผยแพร่เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีให้กว้างขวาง


ตารางกำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. สวนจตุจักร

วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ พระประแดง

วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. สวนกัลปพฤกษ์ ถ.กาญจนาภิเษก

วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น2 มศว สุขุมวิท23

วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. รพ.รามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. ศูนย์กีฬา บางขุนเทียน พระราม 2

วันอาทิตย์ที่ 16-18 ส.ค. รวมพลสลายภัยที่จ.ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. โรงเรียนวัดปริวาส พระราม 3

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. โรงเรียนบำรุงวิชา เขตคลองสาน

วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. บริษัท แพลนเนท ทีแอนด์เอส จก.

2 views0 comments

Comments


bottom of page