top of page

ทำไมต้องถูๆ มือ เมื่อรำมวย ออกกายบริหารหรือนั่งสมาธิเสร็จ

Updated: Nov 11, 2021

ถาม เมื่อเสร็จจากการออกกายบริหาร รำมวยและนั่งสมาธิแล้ว เหตุใดจึงต้องถูๆ มือ ลูบไล้ใบหน้า ลูบไล้ศีรษะ และกดหูให้แน่นๆ เสมอๆ ล่ะครับ ?


ตอบ การถูๆ มือเป็นการเสริมพลังแม่เหล็กธรรมชาติที่สร้างสรรค์ จิตสื่อจิตอันอัศจรรย์ให้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การลูบไล้ใบหน้า จะทำให้โลหิตในชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อของเราไหลเวียนสะดวก การลูบไล้ศีรษะ ทำให้โลหิตในอวัยวะภายในและโครงกระดูกของเราไหลเวียนสะดวก การกดหูให้แน่น ๆ จะทำให้โลหิตในเส้นโลหิตทั่วร่างกายของเราไหลเวียนได้สะดวก เพราะว่ามีเพียงโลหิตทั่วร่างกายไหลเวียนดีก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ขอเพียงสันทัดทำให้โลหิตไหลเวียนสะดวก อัตราการเกิดโรคก็จะลดน้อยลงมาก ภายใต้การผลักดันของหัวใจซึ่งเปรียบ เสมือนเครื่องสูบน้ำสูบฉีดโลหิตทั่วร่างกาย ลำเลียงสารอาหารและพลังงานไปสู่เส้นโลหิตฝอยของกล้ามเนื้อ เส้นโลหิตของอวัยวะต่างๆ และเซลล์ทุกเซลล์ จากนั้นก็รับเอาเซลล์ที่ผลัดเปลี่ยนแล้ว กลายเป็นเลือดในเส้นโลหิตดำไหลกลับสู่หัวใจ เมื่อโลหิตเหล่านี้ถูกส่งกลับเข้าหัวใจ ก็ต้องการพลังจากกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ด้วยเหตุนี้ กล้ามเนื้อจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หัวใจที่ 2 ดังนั้น ที่กล่าวว่าเลือดในร่างกายไหลเวียนสะดวกคือ หัวใจ กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ผิวหนังและอวัยวะภายใน เป็นต้นCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประมวลกฎเกณฑ์สีทองเกี่ยวกับสุขภาพ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 217-2182 views0 comments
bottom of page