top of page

ทำไมอ่านหนังสือเต้าซิ่น จึงขจัดโรคได้

ถาม บางคนอ่านหนังสือเต้าซิ่นและฝึกอบรมตามข้อมูลการเรียนการสอน เหตุใดจึงมีบทบาทขจัดโรคได้ด้วยเล่า


ตอบ ใช้ตัวอักษรส่งเป็นสื่อดีๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ มีบางคนสะท้อนว่า เวลาอ่านหนังสือรู้สึกมีพลังชีวิตดีและมีผลขจัดโรคด้วย จึงเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่มีสาเหตุอันเนื่องจากจิตได้ผลเด่นชัดกว่า
CR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับรากฐานการก่อเกิดสิ่งปฏิหาริย์ (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 2)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 2568 views0 comments

Kommentarer


bottom of page