top of page

นำพาทีมงานศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ด้วยกัน : เจี้ยนฮว๋า


ในเวลาครึ่งปีกว่าที่ศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้คบหัวหน้าการศึกษาที่ดีเด่นไว้มากมาย ให้รู้สึกถึงความแตกต่างกันอย่างลึกซึ้งว่า ดิฉันมีความเชื่อมั่นตนเองไม่พอ คำพูดคำจาขาดความฉลาดเฉลียว มองเห็นการจำนรรจาของหัวหน้าการศึกษาทั้งหลายอันเป็นคำพูดและปัญญาที่สามารถดึงดูดทุกคนได้ หัวหน้าการศึกษาระดับสูงในหน่วยศึกษาที่เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อสากลทุกครั้งล้วนแต่เป็นไอดอลที่ดิฉันเลื่อมใสศรัทธา คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรดิฉันจึงจะเหมือนพวกเขาได้ เอ่ยปากทุกครั้งล้วนแต่เป็นบทหรือตอนของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ท่านอาจารย์บอกเราอ่านคัมภีร์ให้มากเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณสู่คุณภาพ จะค่อย ๆ เข้าใจถึงความหมายของคำศัพท์และวลีในหนังสือ ประโยคที่ว่า “เริ่มต้นแบบสมมุติ ยืนหยัดแบบโง่ๆ ค่อยๆ เข้าใจและทำได้อย่างแท้จริง” แล้วพูดเป็นสัจธรรมของกระบวนการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เวลาไปเพื่อขอบคุณอาจารย์ในกลุ่มที่ยืนหยัดแบ่งปันประสบการณ์ทุกวันเป็นบันทึกประจำวันแห่งการเจริญเติบใหญ่ ได้เห็นความเข้าใจของทุกคนทุกวันทำให้ดิฉันได้ศึกษามากมาย ทุกคืนจะหวนรำลึกถึงการเก็บเกี่ยวในแต่ละวัน เมื่อดิฉันใช้สายตาที่ชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่าง ช่วงกลางคืนได้เขียนพรรณนาถึงเสี้ยวนาทีที่งดงามที่สุดไว้ คือทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามที่สุด บนเส้นทางแห่งการเจริญเติบใหญ่คือการยืนหยัดที่ไม่ท้อถอย


บนเส้นทางการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้ฟังตัวอย่างประสบการณ์ที่หัวหน้าการศึกษาแบ่งปันกรณีที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นมากมาย ทำให้ดิฉันตื่นรู้ถึงเรื่องราวในอดีตที่ตนได้ทำไปบ้างนั้นถูกต้อง ทั้งยังยืนหยัดที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น การให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและทำธุรกิจจะมีภาวจิตที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและลูกค้าแท้จริง ลูกค้าจะช่วยเราโฆษณา หากให้คุณประโยชน์แก่พนักงาน พนักงานจะทุ่มเททำงานโดยถือธุรกิจเป็นของตน


การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ทำให้ดิฉันรู้ถึงสัจธรรมว่า “ช่วยเหลือผู้อื่นสุดใจตนเองยิ่งมั่งคั่ง ให้ผู้อื่นเต็มที่ ตนเองยิ่งอุดมสมบูรณ์”


1. ให้คุณประโยชน์แก่ลูกค้า

เมื่อเข้าใจถึงการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง บริษัทของเราได้ตั้ง “หน่วยบริการเพิ่มคุณค่า” ที่การให้คุณประโยชน์แก่ลูกค้า ได้ซื้อรถไว้สองคัน รวมทั้งก่อตั้งทีมงานหนึ่งไปทำงานให้ลูกค้าเก่าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทุกวันคือ ช่วยทำความสะอาดผ้าปูที่นอน โซฟา และบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ฟรี ๆ แม้ว่าช่วงเริ่มต้นที่กำหนดให้ทำเช่นนี้มีคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจ เพราะในหนึ่งปีต้องนำเงินไปบริการจำนวนมาก และหมุนเวียนทำทุกปี อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เหลือคณานับ แต่ดิฉันกับสามียังคงยืนหยัดทำต่อไป คาดคิดไม่ถึงว่าลูกค้าซาบซึ้งใจมาก พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ไปเป็นเวลาหลายปีจนลืมไปว่าสิ่งที่ตนซื้อเป็นยี่ห้ออะไร แต่เราไปช่วยทำความสะอาดและกำจัดตัวไรให้ฟรีๆ ทำให้ลูกค้ามีภาพประทับใจต่อยี่ห้อมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในนี้มีลูกค้าเก่ารายหนึ่งประทับใจต่อการกระทำของเราที่ไม่นำพาต่อผลประโยชน์ ช่วยแนะนำลูกค้าให้เรา 7 ราย ขอเพียงท่านมอบอะไรให้ลูกค้าด้วยความจริงใจ ลูกค้าจะให้ผลตอบแทนแก่เรามากกว่าเสียอีก


2. ให้คุณประโยชน์แก่พนักงาน พนักงานจะถือธุรกิจเป็นของตน

เมื่อได้ทำความเข้าใจถึงพนักงานทั้งหลายได้นำเงินของผู้อาวุโสออกมาทั้งหมดเพื่อซื้อบ้าน ตลอดจนมีบางคนที่ใช้เงินหมดทุกเดือน ไม่ใช้เงินของพ่อแม่นับว่าบุญแล้ว ดังนั้น เราจึงก่อตั้งเงินเดือนกตัญญูขึ้น อันที่จริง เงินสำหรับซื้อผักในหนึ่งเดือนนับว่าเพียงพอต่อผู้อาวุโสในชนบท เมื่อท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของพนักงานโดยถือเป็นพ่อแม่ของตน สิ่งที่นำพาตามมาคือเรื่องที่ซาบซึ้งใจได้เกิดขึ้นมากมายที่บริษัท เพื่อเป้าหมายของภาระหน้าที่เดือนนี้ พนักงานจะทุ่มเทสู้งานถึงเวลาเที่ยงคืนกว่ายังยืนหยัดอยู่ที่ร้านเสมอ ยังมีพนักงานจำนวนมากยอมสละเวลาพักผ่อนหนึ่งเดือนอุทิศแก่บริษัท เมื่อใจของพนักงานหลอมรวมเข้าด้วยกันกับธุรกิจแล้ว บริษัทก็เป็นครอบครัวของพนักงาน


การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ทำให้ดิฉันทราบว่า การมอบอะไรให้แก่พนักงานมิเพียงเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานบรรลุการงาน ดิฉันยังได้จัดคำพูด 8 ประโยคในการศึกษาประยุกต์ใช้ให้แก่ทีมงาน ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของดิฉันดังต่อไปนี้คือ

(1) ให้ปลาแก่ผู้อื่น เป็นเงินให้พนักงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครัวไปวันๆ

(2) สอนผู้อื่นจับปลา คือการสอนพนักงานให้มีแนวคิดและวิธีการทำงาน

(3) กระตุ้นให้ผู้อื่นมีความปรารถนา คือการกระตุ้นให้พนักงานมีความปรารถนาความก้าวหน้า ให้พนักงานตั้งเป้าหมายของตนเอง

(4) ให้ผู้อื่นมีความรื่นรมย์ นำความสุขสันต์สู่การงาน ทำให้พนักงานมีความสุข

(5) สอนผู้อื่นให้ซื่อๆ บอกทีมงานทำงานต้องจริงจัง หนักแน่น มีปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลา จะเดินทางลัดหรือฉวยโอกาสใช้วิธีฉลาดแกมโกงหาผลประโยชน์ใส่ตัวไม่ได้

(6) ให้โอกาสแก่ผู้อื่น คือการให้ทีมงานมีโอกาสสร้างสรรค์เติบใหญ่ ศึกษาและพัฒนาให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

(7) ให้เกียรติแก่ผู้อื่น คือการช่วยสมาชิกทีมงานได้รับการสรรเสริญทางด้านจิตใจ สู้เพื่อเป็นคนที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น สร้างเกียรติให้แก่วงศ์ตระกูล

(8) ให้ผู้อื่นเพื่อจักรวาล คือการยกระดับถึงขั้นวิญญาณ ตระหนักรู้ถึงภูมิปัญญาของจักรวาล ชีวิตสุขสันต์ไม่สับสน


ดิฉันจะนำพาทีมงานของตนศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ด้วยกัน จะทำเส้นทางรู้เพิ่มเมื่อศึกษา ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยให้ได้ทุกวัน รวมทั้งการปรองดองกายใจ ครอบครัวและสังคมด้วย

3 views0 comments

Comments


bottom of page