top of page

บทที่ 26 อบรมบ่มเพาะประมุข

ความหนักแน่นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่ประมาท

ความสงบนิ่งเป็นตัวสยบความหุนหันพลันแล่น

ดังนั้น ปฏิบัติการของผู้นำไม่ต่างจากรถบรรทุกของหนัก

แม้สูงศักดิ์มั่งมี

แต่อยู่เหนือวัตถุได้

เหตุใดประมุขซึ่งมีขบวนรถม้า

กลับปกครองใต้หล้าด้วยความประมาท

เมื่อประมาทย่อมสูญเสียรากฐาน

หุนหันพลันแล่นย่อมเสียตำแหน่งผู้นำ


คติธรรม

1) บางครั้งทำอะไรบุ่มบ่ามมักจะนำมาซึ่งภัยพิบัติ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ควรต้องข่มความบุ่มบ่ามของตนด้วยความหนักแน่น

2) อย่าคิดว่านั่นเป็นภาระที่หนักอึ้ง เพราะท่านมีความสามารถในการแบกรับภาระหนักอยู่แล้ว ต้องทะนุถนอมให้ดี

3) สรรพชีวิตล้วนแล้วแต่ถือการรักษาชีวิตตนเป็นเป้าหมายสูงสุด นี่เป็นหลักการของโลกสิ่งมีชีวิต ชะตาชีวิตท่านอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในใจของท่านนั่นเอง ท่านมีจิตใจกว้างมากเท่าไรจะมีบุญวาสนามากเท่านั้น

4) การตัดสินใจยาก เรียกว่า มีความระมัดระวังและรอบคอบ ถ้ามีความระมัดระวังและรอบคอบ หมายความว่า ตนมีจิตใจที่เคารพและยำเกรงผู้อื่น

5) ต้องมีจิตใจที่เคารพรักผู้ที่อยู่รอบข้างท่านเสมอ จึงจะได้รับสื่อดีๆ จากคนรอบข้างได้ หากท่านไม่เคารพผู้อื่น ผู้อื่นก็จะไม่เคารพท่าน จะมีสื่อรบกวนท่านมากมาย
1 view0 comments

Comments


bottom of page