top of page

บทที่ 33 การฝึกอบรมของผู้ปราดเปรื่อง

รู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญา

รู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศ

เอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลัง

ชนะตนเป็นผู้เข้มแข็ง

รู้จักพอจึงมั่งมี

มีปณิธานจึงรุดหน้า

ไม่สูญเสียรากฐานเป็นผู้ยั่งยืน

ตัวตายความดีอยู่

เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริง


คติธรรม

1) ผู้มีจิตใจอิจฉาริษยา ชอบทะเลาะเบาะแว้ง มีบุญคุณความแค้นรัดตัว พูดจาไม่สุภาพ ไม่อาจเป็นผู้มีโฉมหน้าดีได้

2) อย่ามัวแต่ไม่พอใจผู้คนอยู่ร่ำไป ท่านควรจะสำรวจตนเองตลอด ไปจึงจะถูกต้อง หากไม่พอใจผู้คน ผู้ที่ทุกข์คือตัวท่านเอง

3) จงเกลียดจงชังผู้อื่น เป็นความสูญเสียอย่างยิ่งของตน

4) สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆ จึงจะเป็นผู้ทรงคุณค่าแท้จริง

5) พูดได้แต่ทำไม่ได้ มิใช่ผู้มีปัญญา และผู้ฝึกบำเพ็ญให้มีความสุขได้แท้จริง


1 view0 comments

Comentarii


bottom of page