top of page

บทที่ 36 ปัญญาที่ยิ่งใหญ่แฝงเร้นลุ่มลึก

จะรวมสิ่งใดๆ

ต้องแผ่สิ่งนั้นก่อน

จะทอนสิ่งใด

ต้องเสริมให้แข็งก่อน

จะยกเลิกสิ่งใดๆ

ต้องให้เจริญก่อน

จะยึดครองสิ่งใดๆ

ต้องให้ประโยชน์ก่อน

นี่เรียกว่าชาญฉลาดล้ำลึก

อ่อนแอพิชิตความแข็งแกร่ง

มัจฉามิอาจแยกจากน้ำ

อาวุธของชาติมิอาจแพร่งพรายตามใจชอบ


คติธรรม

1) มหาธรรมชาติมีสัจธรรมข้อหนึ่งว่า ที่สุดของวัตถุย่อมย้อนกลับ จึงไม่ต้องตั้งใจและคิดมากจนเกินไป จงมอบเรื่องของสังคมให้ แก่สวรรค์เถิด เพราะสวรรค์มีตา

2) สำหรับปัญญาที่แฝงเร้นลุ่มลึก หลักแห่งความลี้ลับ สัมผัสอย่างเงียบๆ ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในจิตของตน

3) การล้มล้างด้วยความนุ่มนวลเมื่อเปรียบเทียบกับการต่อสู้อย่างแกร่งกล้านั้น น่าสนใจมากยิ่งกว่า เพราะว่าการล้มล้างแบบนี้เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่ง

4) การพร้อมรบ ถือเป็นการเตรียมอุปกรณ์การรบให้พร้อมมีการเตรียมพร้อมย่อมไม่มีภัย จะแพร่งพรายให้ใครรู้อย่างง่ายๆ ไม่ได้


3 views0 comments

Comentários


bottom of page