top of page

บทที่ 41 เข้าใจเต๋ารีบดำเนินการ

ผู้มีระดับสูงรับฟัง “เต๋า” จะมานะดำเนินการ

ผู้มีระดับกลางรับฟัง “เต๋า” จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

ผู้มีระดับต่ำรับฟัง “เต๋า” จะหัวเราะเยาะเย้ย

ถ้าไม่ถูกหัวเราะเยาะ ย่อมมิได้เป็น “เต๋า”

คนทั่วไปกล่าวกันว่า

“เต๋า” สว่างไสวคล้ายดังมืดมัว

ก้าวรุดหน้าดูคล้ายถดถอย

ทางที่ราบเรียบคล้ายขรุขระ

เลิศคุณธรรมเหมือนหุบห้วย

“คุณธรรม” กว้างใหญ่คล้ายไม่สมบูรณ์

สร้างคุณูคล้ายขโมย

บริสุทธิ์เรียบง่ายคล้ายขุ่นมัว

ขาวสะอาดเหมือนมีรอยเปื้อน

สี่เหลี่ยมกว้างใหญ่เหมือนไร้มุม

ภาชนะใหญ่มิอาจสร้างเสร็จเร็ว

เสียงกึกก้องกัมปนาทไร้สุ้มเสียง

รูปลักษณ์ใหญ่มหึมาไร้รูปทรงสัณฐาน

“เต๋า” แฝงเร้นนิรนาม

มี “เต๋า” เท่านั้น ชำนาญการให้แลความสำเร็จ


คติธรรม

1) ปักดำกล้ามากล้นเต็มท้องนา ก้มหน้าเห็นน้ำฉายนภา เต๋าจริงแท้นั่นแลอนัตตา ความก้าวหน้าผลมาจากดำถอยหลัง

2) เต๋าคือความดีเสมอต้นเสมอปลาย โดยแสดงออกในการดำเนินชีวิตของเราคือ ไม่ว่าเวลาใดก็ตามล้วนแต่ถือมวลชนเป็นญาติสนิทและครู ความคิดดีใดๆ ของมนุษย์ต่างสามารถสนองตอบโลกใบนี้ของเราได้ ทั้งยังส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของเราทุกคนอีกด้วย

3) เรื่องที่คนทางโลกมองว่าต่ำต้อยแต่มีคุณค่าควรแก่การทำ มักมีพลังเจริญพัฒนาอันแรงกล้า สามารถลองทำดูได้

4) เต๋าธรรมชาติคือธรรมชาติ คือเต๋าที่ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติจึงไม่ให้ความสำคัญกับใคร ไม่ใส่ใจกับความยากลำบากลุ่มๆ ดอนๆ แต่เป็นไปเองตามธรรมชาติ

5) เต๋านั้นมองก็ไม่เห็น ฟังก็ไม่ได้ยิน แต่อยู่ท่ามกลางการเจริญพัฒนาของสรรพสิ่ง


2 views0 comments

Comments


bottom of page