top of page

บทที่ 45 ภาพแห่งความสำเร็จ

สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง

แต่บทบาทนั้นมิเสื่อมสูญ

เปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่า

แต่มีบทบาทมิจบสิ้น

ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ

หลักแหลมมากคล้ายโง่งม

มีคารมคมคายดุจซื่อๆ

การเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ

นิ่งชนะร้อนแรง

สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า


คติธรรม

1) เต๋าเกิดจากความว่างเปล่า เหลือที่ว่างไว้เสริมสิ่งที่ขาดได้ เนื่อง ด้วยฟ้าดินมีความกว้างใหญ่ไพศาล มีที่ว่างจึงรองรับสรรพสิ่งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้ จงจำไว้ว่า อย่าทำจนสุดโต่ง

2) ผู้มีวาทศิลป์ พูดแล้วมีที่ลงได้ เรียกว่า ไม่ตายตัว

3) ความสงบนิ่ง คือ ทำให้น้ำขุ่นเป็นน้ำใส และความหุนหันพลันแล่นให้สงบลงได้ ใจท่านว่างเปล่าจึงมีอิสรเสรี สรรพสิ่งจึงค้นพบอู่ที่พักพิงของตนได้

4) ทำตัวเป็นคนโง่บ้าง อย่าอวดฉลาดไปเสียทุกเรื่อง ด้านหนึ่งให้ผู้อื่นได้ปีติยินดีกับความเก่งของเขา อีกด้านหนึ่งตนอาจมีโอกาสเรียนรู้กลายเป็นคนเก่งยิ่งขึ้นก็เป็นได้

5) คำนึงถึงผู้อื่นให้มาก ให้ผู้อื่นมีเวทีแสดงความรู้ความสามารถมากสักหน่อย เหลือที่ว่างเปล่าไว้สำหรับตนเองบ้าง มีการให้อภัยจึงจะเป็นคนใจกว้างได้


1 view0 comments

Commentaires


bottom of page