top of page

บทที่ 65 สติปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลา

โบราณผู้นำเต๋าแพร่สู่ทั่วโลก

ไม่สนใจคนที่ฉลาด

แต่สนใจคนซื่อสัตย์จริงใจ

การที่ปวงชนปกครองยาก

เพราะฉลาดหลักแหลมเกินไป

ดังนั้น การใช้ความหลักแหลมปกครอง

บ้านเมืองจึงหายนะ

ไม่ใช้ความหลักแหลมปกครอง

บ้านเมืองจึงมีประโยชน์สุข

เมื่อรู้ทั้งสองด้านนี้แล้ว

จึงรู้แบบอย่างการปกครอง

รู้กฎเกณฑ์แบบนี้

เป็นคุณธรรมล้ำลึก

คุณธรรมอันล้ำลึกสุดหยั่ง

ไกลสุดขอบฟ้า

ตรงกันข้ามกับความรู้ทั่วไป

แล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมาก


คติธรรม

1) เรื่องใหญ่ๆ ในโลกมิใช่ลุล่วงด้วยจิตใจที่คิดเล็กคิดน้อย แต่ลุล่วงได้ด้วยความจริงใจ

2) จงรักษาความโง่ ดูคล้ายไม่ฉลาด อันที่จริงคือ มีสติปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลา มีความเรียบๆ ง่ายๆ ตามธรรมชาติ จึงจะเจริญพัฒนาได้

3) ยอมรับว่าตนเองยิ่งใหญ่เท่ากับยอมรับว่าตนโง่

4) ความจริง ท่านไม่จำเป็นต้องหันหน้ากลับไปดูว่า ใครเป็นคนสาปแช่งท่าน หากมีหมาบ้าตัวหนึ่งมากัดท่าน แล้วท่านจะก้มตัวลงไปกัดมันตอบกระนั้นหรือ

5) ผู้สร้างโอกาสคือผู้กล้าหาญ ผู้รอคอยโอกาสคือผู้โง่เขลา

6) เรื่องที่ลี้ลับอัศจรรย์นั้น ดูเหมือนไม่มี แท้ที่จริงมี เคล็ดลับของสิ่งมีชีวิตก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ
0 views0 comments
bottom of page