top of page

บทที่ 66 อ่อนน้อมไม่วางตนเหนือผู้อื่น

เหตุที่ท้องทะเลเป็นที่บรรจบของลำน้ำนับร้อยๆ

เพราะทะเลอยู่ปลายน้ำ

จึงเป็นเจ้าแห่งสายน้ำนับพันหมื่นมาบรรจบ

หากอริยบุคคลจะอยู่เหนือผู้คน

พึงใช้คำพูดที่อ่อนน้อม

จะอยู่หน้าผู้คน พึงต้องวางลาภยศอยู่หลัง

ดังนั้น อริยบุคคลจึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระ

แม้อยู่หน้าแต่ไม่รู้สึกเป็นภัย

คนทั่วโลกจึงยินดีให้การสนับสนุน

ด้วยเหตุที่เขาไม่แย่งยื้อ

จึงไม่มีใครแย่งชิงกับเขาได้


คติธรรม

1) หากท่านเป็นผู้นำแล้ว ท่านควรต้องอ่อนน้อมให้มากที่สุด หากท่านใกล้จะเป็นผู้นำ ท่านก็ควรฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้

2) การเข้าสู่กลไกการแข่งขัน จะมีเหตุผลเอาชนะเขาได้อย่างไร มีแต่ไม่เข้าสู่กลไกการแข่งขันเท่านั้น จึงจะเอาชนะใจคนได้

3) การให้อภัยผู้อื่น เป็นการให้โอกาสแก่ตนเองในการฟื้นคืนมิตรภาพ

4) วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ที่ความอดทนอดกลั้นไร้ขีดจำกัด


1 view0 comments

Comments


bottom of page