top of page

บทที่ 67 ของวิเศษสามสิ่ง

ทั่วหล้ากล่าวว่าเต๋ายิ่งใหญ่ ไม่มีใครเหมือน

เป็นเพราะเต๋ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบ

หากเต๋าเหมือนสิ่งใด ก็เป็นสิ่งเล็กกระจิริดมานานแล้ว

ข้ามีสามสิ่งวิเศษ ยืนหยัดรักษาไว้

หนึ่งคือ รักเมตตา

สองคือ ประหยัด

สิ่งที่สามคือ อ่อนน้อมถ่อมตน

มีรักเมตตาจึงกล้าหาญ

ประหยัดจึงมั่งมี

อ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นผู้นำปวงชน

ปัจจุบันทิ้งเมตตาแสวงความกล้า

ทิ้งประหยัดแสวงมั่งมี

ทิ้งอ่อนน้อม เอาแต่อวดดี

สุดท้ายมีแต่ความตาย

ใช้ความรักเมตตา

สู้รบย่อมมีชัย

รักษาย่อมมั่นคง

สวรรค์จะช่วยเหลือ

ด้วยรักเมตตาปกป้องไว้


คติธรรม

1) ความแค้นจะไม่อาจสลายความแค้นได้ตลอดกาล มีแต่ความเมตตากรุณาเท่านั้นที่สลายความแค้นได้ นี่เป็นเหตุผลชั่วนิรันดร์

2) ผู้มีจิตใจรักผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว จึงจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง

3) คนเราต้องมีคุณสมบัติดั่งน้ำที่ยอมอยู่ในที่ต่ำ ไม่ชิงดีชิงเด่น มีความนุ่มนวลอ่อนโยน อ่อนน้อมผ่อนปรน ถ่อมตน มีภาวะสูงส่ง กลับสามารถมีชัยไปทุกแห่ง แม้กำแพงเหล็กอันแข็งแกร่งก็มีอานุภาพเกรียงไกรที่สามารถทำลายได้

4) จงอย่าใจร้อน แม้อยู่ข้างหลัง ขอเพียงมีพลังที่จะพัฒนา ก็มักจะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าได้

5) เกิดสงครามเพราะสุดวิสัย ขอเพียงมีรักจึงจะสลายสงครามได้
2 views0 comments
bottom of page