top of page

บทที่ 19 ลดความทะยานอยาก

Updated: Nov 12, 2021

การปกครองละทิ้งปัญญาหลักแหลม

ประชาชนได้ประโยชน์ร้อยเท่าพันทวี

ละทิ้งเมตตาจอมปลอม

ประชาชนจึงฟื้นเมตตากตัญญู

ละทิ้งลาภยศเล่ห์กล

จะไม่มีโจร

ทั้งสามประการนี้ไม่เพียงพอ

ดังนั้น จะให้ประชาชนมีสิ่งยึดเหนี่ยว

นั่นคือ ความเรียบง่ายบริสุทธิ์

ลดความเห็นแก่ตัว ละความทะยานอยาก


คติธรรม

1) อย่ามุ่งแต่อยากได้ชื่อที่สวยหรู ต้องรู้จักดำเนินงานให้เกิดผลที่เป็นจริง การดำเนินงานให้เกิดผลที่เป็นจริงคือไม่บังคับเรียกร้อง จึงจะเป็นไปตามธรรมชาติ

2) รู้จักพอย่อมสมบูรณ์ยั่งยืน สมถะ ไม่หวังชื่อเสียงผลประโยชน์ ควบคุมความเห็นแก่ตัวและทะยานอยาก หมั่นรักษาจิตใจให้พอใจอยู่เสมอ ย่อมมีพลังชีวิตชีวาอย่างยั่งยืน

3) สิ่งที่ถือครองอยู่คือภาระ ไม่จุกจิกจู้จี้จึงจะอิสรเสรี

4) ผู้มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสท่ามกลางภัยพิบัติ ผู้มองโลกในแง่ร้ายจะมองเห็นภัยพิบัติท่ามกลางโอกาส

5) ลดอัตตาถึงขีดต่ำสุด จึงยกระดับเป็นโฉมหน้าแท้จริงของฉันได้ ลดความทะยานอยากให้มากที่สุด จึงจะสามารถยกระดับพลังขับเคลื่อนชีวิตแท้จริงได้1 view0 comments

댓글


bottom of page