top of page

บทที่ 26 อบรมบ่มเพาะประมุข


ความหนักแน่นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่ประมาท

ความสงบนิ่งเป็นตัวสยบความหุนหันพลันแล่น

ดังนั้น ปฏิบัติการของผู้นำไม่ต่างจากรถบรรทุกของหนัก

แม้สูงศักดิ์มั่งมี

แต่อยู่เหนือวัตถุได้

เหตุใดประมุขซึ่งมีขบวนรถม้า

กลับปกครองใต้หล้าด้วยความประมาท

เมื่อประมาทย่อมสูญเสียรากฐาน

หุนหันพลันแล่นย่อมสูญเสียตำแหน่งผู้นำ

7 views0 comments

Kommentare


bottom of page