• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 33 การฝึกอบรมของผู้ปราดเปรื่อง


รู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญา

รู้จักตนเองเป็นผู้ล้ำเลิศ

เอาชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลัง

ชนะตนเป็นผู้เข้มแข็ง

รู้จักพอจึงมั่งมี

มีปณิธานจึงรุดหน้า

ไม่สูญเสียรากฐานเป็นผู้ยั่งยืน

ตัวตายคววามดีอยู่

เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริง3 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป