• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 4: โครงร่างเต๋าว่างเปล่าเต๋ากว้างใหญ่ไพศาล

มีบทบาทมิรู้สิ้น

ลุ่มลึกยาวนาน

คล้ายบรรพบุรุษของสรรพสิ่ง

ไม่อวดเก่ง

สลายข้อพิพาท

กลมกลืนแสง

คลุกเคล้าฝุ่น

ล้ำลึกสุดหยั่ง

คล้ายมีคล้ายไม่มี

ข้าไม่รู้เป็นลูกใคร

ละม้ายคล้ายอยู่ก่อนหน้าพระผู้เป็นเจ้า

16 views1 comment