• Dunyarit Duangumporn

บทที่ 41 เข้าใจเต๋ารีบดำเนินการ


ผู้มีระดับสูงรับฟัง "เต๋า"จะมานะดำเนินการ

ผู้มีระดับกลางรับฟัง "เต๋า" จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

ผู้มีระดับต่ำรับฟัง "เต๋า" จะหัวเราะเยาะเย้ย

ถ้าไม่ถูกหัวเราะเยาะ ย่อมมิได้เป็น "เต๋า"

คนทั่วไปกล่าวกันว่า

"เต๋า" สว่างไสวคล้ายดังมืดมัว

ก้าวรุดหน้าดูคล้ายถดถอย

ทางที่ราบเรียบคล้ายขรุขระ

เลิศคุณธรรมเหมือนหุบห้วย

"คุณธรรม" กว้างใหญ่คล้ายไม่สมบูรณ์

สร้างคุณูคล้ายขโมย

บริสุทธิ์เรียบง่ายคล้ายขุ่นมัว

ขาวสะอาดเหมือนมีรอยเปื้อน

สี่เหลี่ยมกว้างใหญ่เหมือนไร้มุม

ภาชนะใหญ่มิอาจสร้างเสร็จเร็ว

เสียงกึกก้องกัมปนาทไร้สุ้มเสียง

รูปลักษณ์ใหญ่มหึมาไร้รูปทรงสันฐาน

"เต๋า" แฝงเร้นนิรนาม

มี "เต๋า" เท่านั้น ชำนาญการให้แลความสำเร็จ


3 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น ถ้าหากจัดคอร์สอบรมได้เมื่อไหร่ ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป